ВИТЯГ З РЕГЛАМЕНТУ МИКОЛАЇВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

Стаття 20

2. Рішення про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів та населення не пізніш, як за 20 робочих днів до чергової сесії повідомленням у ЗМІ. Проект порядку денного і проекти рішень, що підлягають обговоренню, оприлюднюються не пізніше як за 20 робочих днів до чергової сесії. У виняткових випадках - не пізніш, як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань порядку денного.

Стаття 29

2. Виконавчий апарат ради забезпечує попереднє обговорення на президії ради проектів рішень, що виносяться на розгляд ради, підготовлених постійними комісіями. Зауваження комісій подаються в письмовій формі.

Стаття 30

Проекти рішень, інші документи і матеріали з питань, що виносяться на розгляд ради, подаються постійними комісіями у виконавчий апарат ради не пізніше, ніж за 3 дні до засідання комісії.

Стаття 33

2. До порядку денного сесії президією ради включаються лише ті питання, документи з яких підготовлені відповідно до вимог цього Регламенту.

Стаття 34

1. Проект порядку денного сесії ради готується президією ради та повідомляється депутатам не пізніше, як за 20 робочих днів до відкриття чергової сесії.

3. Пропозиції до проекту порядку денного сесії вносяться не пізніше, як за 25 днів до відкриття чергової сесії.

5. Пропозиції до порядку денного сесії, внесені пізніше як, за 25 днів до відкриття чергової сесії, можуть бути включені до порядку денного сесії після їх попереднього розгляду президією