Загадкові контури Королівського Холма

100c9dca03642d3643dbd8ed1039a858 XLНа телебаченні та у пресі витають чутки про дивовижні розкопки у Холмі на теперішніх польських теренах, де ніби-то похований король Данило, останки якого мають перевезти до Львова. Що ж насправді там відбувається? Про це довідуємося, як мовиться, із перших уст: у безпосереднього учасника подій – наукового консультанта польсько-української експедиції, професора, доктора історичних наук миколаївчанина Леонтія Войтовича. Він недавно повернувся з Холму, провівши там усе літо.

1988

1. Етюди з давньої iсторiї мiста Миколаєва // Ленiнська зоря (Миколаїв), 1988, 24.05, 28.05, 4.06, 7.06, 11.06, 18.06, 2.07, 13.10

1989

2. Етюди з давньої iсторiї миколаївської землi // Ленiнська зоря (Миколаїв), 1989, 11.02, 16.02, 14.02, 18.02, 21.02, 23.02

3. Лiтопис Федусевича // Ленiнська зоря (Миколаїв), 1989, 24.10, 26.10, 28.10, 31.10, 2.11, 4.11, 14.11, 16.11, 18.11

1990

4. Генеалогiя династiї Рюриковичiв / АН УРСР, Археографiчна комiсiя, Iн-т iсторiї, Iн-т суспiльних наук / Вiдп. ред. Я.Д.Iсаєвич. – Київ, 1990. - 227 с.

Рец.: Каменяр (Львiв), 1992, 12.02

5. Забутий поет миколаївської землi // Ленiнська зоря (Миколаїв), 1990, 8.02

6. Герб мiста Миколаєва // Ленiнська зоря (Миколаїв), 1990, 22.02

7. Iсторiя мiста Комарного // Серп i молот (Городок), 1990, 15.05, 19.05, 23.05, 29.05

8. Повертаючися до герба // Ленiнська зоря (Миколаїв), 1990, 24.05

9. Шануймо iсторiю. Ще раз про назви миколаївських вулиць // Ленiнська зоря (Миколаїв), 1990, 28.07

10. Загадка з минулого // Ленiнська зоря (Миколаїв), 1990, 21.07

11. Книжкова перлина // Ленiнська зоря (Миколаїв), 1990, 26.07

12. Нездiйсненi надiї. Миколаївська земля в часи польсько-української вiйни // Ленiнська зоря (Миколаїв), 1990, 18.08, 21.08, 23.08, 25.08

13. Магдебурзьке право // Громада (Миколаїв), 1990, 6.10, 9.10

14. Миколаїв у документах. Пам'ятi Антона Шнайдера // Громада (Миколаїв), 1990, 1.11, 3.11

1991

15. Волинська земля князiвських часiв (Х-ХII ст.) // Проблеми iсторичної географiї України. - Київ: Iн-т iсторiї України АН УРСР, 1991. - С.10-22

16. Зоря князя Романа // Лiтопис Червоної Калини. - 1991. - N 2. - С.32-35

17. Галицький князь Лев Данилович i його потомство // Київ. - 1991. - N 4. - С.157-158

18. Белзькi князi // Київ. - 1991. - N 5. - С.149-150

19. Болохiвськi князi // Київ. - 1991. - N 8. - С.158-159

20. Київськi князi з путивльської династiї // Київ. - 1991. - N 9. - С.145-146

21. Iсторiї далекий подих. Сторінки літопису древнього Степаня // Сарненські новини (Сарни), 1991, 25.07, 27.07, 30.07, 1.08, 3.08

22. Муза нашої юностi // Громада (Миколаїв), 1991, 11.06

23. Друга вежа // Громада (Миколаїв), 1991, 9.07, 11.07, 13.07

24. Друга вежа (портрети) // Громада (Миколаїв), 1991, 27.07, 30.07, 1.08, 3.08, 6.08, 8.08

1992

25. Генеалогiя династiй Рюриковичiв i Гедимiновичiв / Вiдп. ред. Я.Д.Iсаєвич. – Київ, 1992. - 199 с.

Рец.: Срiбна земля (Ужгород), 1993, N 36(49); Независимость (Киев), 1993, 8.12

26. Мiсто над Днiстром // Лiтопис Червоної Калини. - 1992. - N 6-7. - С.46-52

27. Друга вежа. Новi загадки // Громада (Миколаїв), 1992, 3.05, 5.05, 7.05

28. Фатальна жiнка в долi гетьмана Мазепи (з циклу "Портрети роздiльського замку") // Громада (Миколаїв), 1992, 9.05, 12.05, 14.05

29. Роздiл - "Українська Швейцарiя" на Днiстрi // Громада (Миколаїв), 1992, 27.06, 30.06, 2.07, 4.07

1993

30. Слiдами бiлих хорватiв // Лiтопис Червоної Калини. - 1993. - N 5-6. - С.2-10, 57

31. Дали йому замок Степань... // Лiтопис Червоної Калини. - 1993. – N 10-12. - С.30-33

32. Нова книга нашого земляка // Срiбна земля (Ужгород), 1993, 20.11, - С.11

33. Foldink uj konyve // Ejust fold (Ungvar), 1993, 30.11

34. Родина князiв Корятовичiв // Срiбна земля (Ужгород), 1993, 18.12

35. Етюди з давньої iсторiї мiста Берегова // Вiсник Берегiвщини (Берегово), 1993, 2.10, 9.10, 16.10, 23.10, 30.10, 6.11

36. Себастьян Чешек // Громада (Миколаїв), 1993, 22.04, 27.04

37. Альфред Бiзанц // Громада (Миколаїв), 1993, 1.06, 3.06, 10.06, 15.06, 17.06

38. Забутi iмена Миколаївщини // Громада (Миколаїв), 1993, 16.09

39. Конституцiя i герб Миколаєва // Громада (Миколаїв), 1993, 21.09, 23.09, 25.09

40. Спогади про майбутнє // Громада (Миколаїв), 1993, 4.09, 7.09, 9.09

41. [Вiдп. ред.] Миколаївське Приднiстров'я. Навчальний посiбник. – Львiв, 1993. - 163 с.

1994

42. Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. Iсторико-генеалогiчне дослiдження. Дисертацiя на здобуття наук. ступеня кандидата iсторичних наук / НАН України, Iн-т українознавства iм.I.Крип'якевича. – Львiв, 1994. - 265 с. (з додатками)

43. Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. Iсторико-генеалогiчне дослiдження. Автореферат дисертацiї на здобуття наук. ступеня кандидата iсторичних наук / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. – Львiв, 1994. - 27 с.

44. З кризи можна вийти // Громада (Миколаїв), 1994, 4.06

45. Роздiльська економiя // Громада (Миколаїв), 1994, 30.06, 5.07, 7.07, 12.07

1995

46. Удiльнi князiвства на українських землях у другiй половинi ХII – XV ст. // Україна: культурна спадщина, нацiональна свiдомiсть, державнiсть / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. - Вип.2. – Львiв, 1995. - С.33-43

47. The role of Gediminovich in the struggle of the Ukrainian principalities in the 14th-15th centuries // IV International conference "The Great Duchy uf Lithuania and its heritage". Trakai (Lithuania), 1994, September 11-14. – Vilnius, 1995. - P.21-24

48. Миколаєву - 425 рокiв // Громада (Миколаїв), 1995, 18.02

49. Розв'язання загадки гербу мiста Миколаєва // Громада (Миколаїв), 1995, 23.05

1996

50. Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. – Львiв, 1996. - 256 с.

Рец.: Lithuania, 1997, N 3

51. Удiльнi князiвства Рюриковичiв i Гедимiновичiв у ХII-XVI ст. [Таблицi] / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. – Львiв, 1996. - 80 с. [50 табл.]

52. Родина князiв Острозьких // Записки НТШ. - Т.231: Працi Комiсiї спеціальних iсторичних дисциплiн / Ред. Я.Дашкевич, О.Купчинський. – Львiв, 1996. - С.355-367

1998

53. Документи росiйських архiвiв з iсторiї України. - Т.1. Документи до iсторiї запорозького козацтва 1613-1620 рр. / Упорядники Л.Войтович, Л.Заборовський, Я.Iсаєвич, Ф.Сисин, А.Турилов, Б.Флоря / Канадський iн-т українських студiй, Центр укр. iстор. дослiджень iм. П.Яцика, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича НАН України, Iн-т слов'янознавства i балканiстики РАН. – Львiв, 1998. - 442 с. [Коментарi - Покажчики // С.266-334, 412-441]

54. Етапи полiтичної iсторiї Волинi XIV-XV ст. Державнiсть. Васалiтет. Iнкорпорацiя // Україна: культурна спадщина, нацiональна свiдомiсть, державнiсть / НАН України, Iн-т українознавства iм.I.Крип'якевича. - Т.5: Iсторичнi та фiлологiчнi розвiдки, присв. 60-рiччю акад. Я.Iсаєвича. – Львiв, 1998. - С.153-168

55. Етнотериторiальна пiдоснова формування удiльних князiвств Волинської землi // Волино-Подiльськi археологiчнi студiї. - Т.1. Пам'ятi I.К.Свєшнiкова (1915-1995). – Львiв, 1998. - С.286-294

56. [Вiдп. ред.] Миколаївщина. Збiрник наукових праць. - Т.1 / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. – Львiв, 1998. - 337 с.

57. Вiд редактора: Миколаївське Приднiстров'я // Миколаївщина. Збiрник наукових праць / Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. - Т.1. – Львiв, 1998. - С.3-7

58. "Бiлi хорвати чи "карпатськi хорвати" // Миколаївщина. Збiрник наукових праць / Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. - Т.1. – Львiв, 1998. - С.49-79

59. Початки мiста Миколаєва (XVI-XVIII ст.) // Миколаївщина. Збiрник наукових праць / Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. - Т.1. – Львiв, 1998. - С.106-130

60. Володимир Федусевич. Хронiка парохiї i мiста Миколаєва над Днiстром / Вступ, пiдготовка тексту i коментарi Л.Войтовича // Миколаївщина. Збiрник наукових праць / Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. - Т.1. – Львiв, 1998. - С.173-203

61. [Вiдп. ред.] Пришляк Я. Видатнi особистостi Миколаївщини / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. - Миколаїв-Монреаль-Львiв, 1998. - 186 с.

62. Вiд редактора // Ярослав Пришляк. Видатнi особистостi Миколаївщини. - Миколаїв-Монреаль-Львiв, 1998. - С.3-10

63. Черницi - 520 рокiв ? // Громада (Миколаїв), 1998, 20.11, 24.11, 27.11, 1.12, 4.12, 8.12, 11.12

64. Нова книга Миколи Литвина // Громада (Миколаїв), 1998, 22.12

1999

65. Битва пiд Перемишлем у 1099 р. // Український альманах. 1999 рiк / Вiдп. ред. С.Заброварний. – Варшава, 1999. - С.105-110

66. Князiвська верства в Галицькiй землi // IV Мiжнародний конгрес українiстiв. Одеса, 26-29 серпня 1999 р. Доп. та повiд. / МАУ, НАН України, Одеський держ. унiверситет iм. I.I.Мечнiкова. - Iсторiя. - Ч.1. Вiд давнiх часiв до початку ХХ ст. – Одеса, 1999. - С.79-86

67. Коментар // Рабiй Ю.Є. Княжий город Самбiр. - Львiв-Самбiр-Ютика, 1999. - С.277-307

68. [Вiдп. ред.] Пришляк Я. За Україну! Записки члена ЗП УГВР. - Миколаїв-Монтреаль-Львiв, 1999. - 205 с.

69. Вiд редактора // Ярослав Пришляк. За Україну! Спогади члена ЗП УГВР. - Миколаїв-Монтреаль-Львiв, 1999. - С.3-4

2000

70. Князiвськi династiї Схiдної Європи (кiнець IХ - початок ХVI ст.). Склад, суспiльна i полiтична роль. Iсторико-генеалогiчне дослiдження / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. – Львiв, 2000. - 649 с.

Текст: izbornyk.org.ua myslenedrevo.com.ua www.istorija.net/forums/

Фрагменти тексту: berehynya.iatp.ua

Рец.: О.Антонович // Записки НТШ. – Т.240. – 2000. – С.702-706; Народознавчi зошити (Львiв), 2000, N 4; М.Литвин // За вiльну Україну (Львiв), 2001, 11-12.05; Nadija Sahajdaczna // Biuletyn ukrainoznawczy. – 2002. - N 8. - S.293-297; В.Стефанів // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Вип.4. – Львів, 2004. – С.107-108; Майоров А.В. // Вестник Удмуртского университета. Серия История. – 2004. - № 3. – С.239-244; Майоров А.В. // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. – 2005. – Вып.1. – С.173-177; Майоров А.В. Восточная Европа ІХ-ХVI вв в свете новейших историко-генеалогических исследований // // Княжа доба. Історія і культура. – Вип.1. – Львів, 2007. – С.305-313

71. "Teraturgema" Афанасiя Кальнофойського як джерело з генеалогiї князiвських родин / НАН України. Iн-т українознавства iм.I.Крип'якевича. – Львiв, 2000. - 40 с.

72. [Рец.]: Stanislaw A. Sroka. Genealogia Andegawenow wegierskich // Towarzystwo naukowe “Societas Vistulana”. – Krakow, 1999. – 94 s. // Записки НТШ. – Т.240. – 2000. – С.710-711

2001

73. Роман Мстиславич i утворення Галицько-Волинського князiвства // Галичина i Волинь в добу середньовiччя. До 800-рiччя з дня народження Данила Галицького / НАН України, Iн-т українознавства iм.I.Крип'якевича. Iсторичнi та культурологiчнi студiї. - Вип.3. – Львiв, 2001. - С.13-30

74. Юрiй Львович та його полiтика // Галичина i Волинь в добу середньовiччя. До 800-рiччя з дня народження Данила Галицького / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. Iсторичнi та культурологiчнi студiї. - Вип.3. – Львiв, 2001. - С.70-78

75. Князiвства карпатських хорватiв // Етногенез та рання iсторiя слов'ян: новi науковi концепцiї на зламi тисячолiть. Матерiали Мiжнародної наукової археологiчної конференцiї. Львiв, 30-31 березня 2001 р. Львiвський нац. ун-т iм. I.Франка. – Львiв, 2001. - С.195-210

76. [Вiдп. секретар редколегiї] Iсторiя української культури. - Т.2. ХIII - середина XVII ст. / Вiдп. ред. Я.Iсаєвич – Київ, 2001. - 847 с.

77. Торгiвля i торговельнi шляхи // Iсторiя української культури. - Т.2. ХIII - середина XVII ст. / Вiдп. ред. Я.Iсаєвич – Київ, 2001. - С.81-92

78. Вiйсько i вiйськова органiзацiя // Iсторiя української культури. - Т.2. ХIII - середина XVII ст. / Вiдп. ред. Я.Iсаєвич – Київ, 2001. - С.93-108

79. Мiста та мiська обрядовiсть // Iсторiя української культури. - Т.2. ХIII - середина XVII ст. / Вiдп. ред. Я.Iсаєвич – Київ, 2001. - С.160-170

80. Державнi утворення на українських i сумiжних з ними землях та їхнi правителi ХIII - першої половини XVII ст. // Iсторiя української культури. - Т.2. ХIII - середина XVII ст. / Вiдп. ред. Я.Iсаєвич – Київ, 2001. - С.809-818

81. Данило Галицький. Загадки i проблеми // Галицька брама. - 2001. – N 9-10. Король Данило та його син Лев. - С.12-16

82. "Черв'яни" у працях I.Крип'якевича (До питання про початок державностi) // Україна: культурна спадшина, нацiональна свiдомiсть, державнiсть / НАН України, Iн-т iм. I.Крип'якевича. - Т.8: Iван Крип'якевич у родиннiй традицiї, науцi, суспiльствi. – Львiв, 2001. - С.818-822

83. Князiвськi династiї Схiдної Європи (кiнець IХ - початок ХVI ст.). Склад, суспiльна i полiтична роль. Автореферат дисертацiї на здобуття наук. ступеня доктора iсторичних наук / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича, Iн-т народознавства. – Львiв, 2001. - 36 с.

2002

84. В.Баран, Л.Войтович, Я.Грицак, О.Зайцев, Ю.Зайцев (керівник авторського колективу), Ф.Заставний, Я,Ісаєвич, К.Кондратюк, М.Литвин, О.Луцький, К.Науменко, Д.Павлів, І.Патер, В.Петегирич, І.Сварник, Б.Якимович. Історія України. – Вид.3, перероблене і доповнене. – Львів, 2002. – 498 с. [Доба удільних князівств. - С.95-111]

85. Ще одна загадка генеалогії Романовичів: Чи існувала королева Марія Львівна? // А сє єго срєбро: Збірник праць на пошану члена-кореспондента НАН України Миколи Федоровича Котляра з нагоди його 70-річчя. – Київ, 2002. – С.161-164

86. Друга галицька династія. Загадки і проблеми досліджень // Пам’ять століть (Київ). – 2002. – № 5. – С.35-48

87. Друга галицька династiя. Загадки i проблеми // Семiнарiй "Княжi часи". – Львiв, 2002. - С.2-6

88. [Рец.]: А.В.Майоров. Галицко-Волынская Русь. Очерки соціально-политических отношений в домонгольский период. Князь. Бояре и городская община. – Санкт-Петербург, 2001. – 640 с. // Записки НТШ. – Т.243. – 2002. – С.699-703

89. [Рец.]: Пчелов Е.В. Генеалогия древнерусских князей ІХ – начала ХІ в./ Отв.ред. О.М.Медушевская. – Москва: Российский государственный гуманитарный ун-т, 2001 - 262 с. // Записки НТШ. – Т.244. – 2002. – С.705-708

90. [Рец.]: Старосамбірщина-ІІ: Альманах. – Старий Самбір, 2002. – 364 с. // Записки НТШ. – Т.244. – 2002. – С.734-735

91. [Вiдп. ред.] Миколаївщина. Збiрник наукових праць. - Т.2 / НАН України, Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича. – Львiв, 2002. - 319 с.

92. Вiд редактора: Горять вогнi // Миколаївщина. Збiрник наукових статей. - Т.2 / Iн-т українознавства iм. I.Крип'якевича НАН України. – Львiв, 2002. - С.3-19

93. Горять вогнi... // Громада (Миколаїв), 2002, 3.05

94. Дорога до незалежностi (Коли iснувала українська держава?) // Громада (Миколаїв), 2002, 16.08, 20.08, 23.08, 28.08, 30.08, 3.09

95. Перший листопад 1918 року // Громада (Миколаїв), 2002, 8.11, 12,.11

96. Скільки років Надітичам? // Громада (Миколаїв), 2002, 10.12

97. [Рец.-відзив опонента]: Собчук Володимир Дмитрович. Знать Південної Волині на схилі середніх віків // к.і.н, спеціальність 07.00.01 – захист відбувся 5.11.2002 р.

2003

98. Середні віки в Україні: хронологія, проблеми періодизації // Український історичний журнал. – 2003. - № 4. – С.134-139

99. Перемиське князівство. Джерела державності // Перемишль і Перемиська земля протягом віків. – Вип.3. Інституції / Наукове товариство ім.Шевченка у Польщі; Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України. Під ред. Степана Заброварного. – Львів, 2003. – С.39-50

100. Король Данило Романович. Загадки і проблеми // Король Данило Романович і його місце в українській історії / Львівський національний університет імені Івана Франка, Львівське відділення Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С.Грушевського НАН України, Громадський комітет для відзначення 800-літнього ювілею короля Данила. – Львів, 2003. – С.24-29

101. Середні віки в Україні: Хронологічні рамки і проблеми періодизації // П’ятий конгрес Міжнародної асоціації україністів. Історія. – Ч.1. – Чернівці, 2003. – С.17-20

102. Королівство Русі: реальність і міфи // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.7. – Дрогобич, 2003. – С.63-71

103. Самовидець Руїни // Основа (Львів). – 2003. - № 3(149). – С.1-2

104. Спогади про демократію: праці Ігоря Чорновола // Громада (Миколаїв), 2003, 21.01; 24.01; 28.01; 31.01

105. [Рец.]: Одержимість. Інтерв’ю Юрія Зайцева з Ігорем Калинцем / Вступна стаття Ю.Зайцева. Львів: Ін-т українознавства ім..І.Крип’якевича НАН України, 2002. – 178 с. // Громада (Миколаїв). 2003, 25.04.

106. [разом з Р.Сколоздрою] Устя, Устечко... // Громада (Миколаїв).- 2003, 27.08; 5.09

107. [Рец. монографії]:Заруба Віктор. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття. – Дніпропетровськ, 2003. – 464 с.

108. [Рец. монографії]:Паславський Іван. Коронація Данила Галицького в контексті політичних і церковних відносин ХІІІ століття. – Львів, 2003. – 111 с.

109. [Рец.-відзив на автореферат] Копитко Андрій Дмитрович. Зовнішньоекономічні зв’язки Галицької і Волинської земель (кінець Х – перша половина XV ст.) // к.і.н, спеціальність 07.00.01 – захист відбувся 28.03.2003 р.

110. [Рец.-відзив на автореферат] Петрик Василь Михайлович. Архітектурно-просторова організація стольних городів Галицької землі ХІ-ХІІІ століть // к. архітектури – захист відбувся 6.06.2003 р.

111. [Рец.-відзив на авторефератї] Петрович Валентина Василівна. Історична топографія міста Володимира Х-ХVIII ст. // к.і.н. – спеціальність 07.00.06 історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни – захист відбувся 21.10.2003 р.

112. [Рец.-відзив опонента] Федака Сергій Дмитрович. Політична історія України-Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ століття) // д.і.н, спеціальність 07.00.01 – захист відбувся 14.11.2003 р.

113. [Рец.-відзив опонента].Целуйко Олександр Петрович. Рід Даниловичів у кінці XVI - на початку XVIII ст.: історико-генеалогічне дослідження // к.і.н., спеціальність 07.00.06 – захист відбувся 16.12.2003 р.

2004

114. Нащадки Чингіз-хана: Вступ до генеалогії Чингізидів-Джучидів. – Львів, 2004. – 249 с.

115. Де була столиця Лева Даниловича? (Джерелознавчий аспект проблеми) // До джерел. Збірник наукових праць на пошану Олега Купчинського з нагоди його 70-річчя. – Т.1. – Київ-Львів, 2004. – С.712-720

116. Феодалізм в українських землях: проблеми існування і періодизації // Істину встановлює суд історії. Збірник на пошану Федора Павловича Шевченка. – Т.2. Наукові студії. – Київ, 2004. – С.385-394

117. Карпатські хорвати в етнополітичному розвитку Центрально-Східної Європи раннього середньовіччя // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до ХVIII ст.). – Вип.4. – Київ, 2004. – С.105-132

118. „Білі” хорвати чи „карпатські” хорвати? Продовження дискусії // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.8. – Дрогобич, 2004. – С.38-45

119. До волинського літописання // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.8. – Дрогобич, 2004. – С.70-76

120. Белзькі князі // Белз і Белзьке земля. Науковий збірник. – Вип.1. – Белз, 2004. – С.74-77

121. Військове мистецтво Галицько-Волинської держави: князь Лев Данилович // Вісник Національного Університету „Львівська політехніка”. - № 502. Держава та армія. – Львів, 2004. – С.13-18

122. Князь Олег Віщий: легенди і загадки // Історичні записки. Збірник наукових праць. Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля. – Вип.2. – Луганськ, 2004. – С.190-202

123. Загадка королеви Марії Львівни // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Вип.4. – Львів, 2004. – С.7-10

124. Українознавчі студії Даріуша Домбровського // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Вип.4. – Львів, 2004. – С.105-106

125. Головні-Острожецькі // Енциклопедія Історії України. – Т.2. – Київ, 2004. – С.142-143

126. Пам’ятник українським героям // Православна Галичина. – 2004. – Вип.1. – С.23

127. Міфи і реальність Переяславської угоди // Громада (Миколаїв). – 2004. 27.01 / № 7(1325)/, 30.01, 3.02, 6.02, 10.02, 13.02, 17.02, 20.02, 24.02, 27.02, 2.03, 5.03, 9.03

128. Пам’яті Ярослава Пришляка // Громада (Миколаїв). – 2004.16.03

129. „Заклад” у Миколаєві і родина Скарбків // Громада (Миколаїв) – 2004.20.04, 23.04, 27.04, 30.04, 7.05

130. Пам’яті графині Кароліни Лянцкоронської // Громада (Миколаїв). – 2004. 7.09

131. Володимир Котович: ще один портрет із забуття // Громада (Миколаїв). – 2004.21.09

132. Ціна незалежності // Громада (Миколаїв). - 9.11.2004

133. Пам’яті Михайла Рожка // Громада (Миколаїв). – 28.12.2004

134. [Рец.-відзив опонента] Капраль Мирон Миколайович. Національні громади Львова XVI-XVII ст. (соціально-правові взаємини // д.і.н., спеціальність 07.00.01 – захист відбувся 10.02.2004 р.

135. [Рец.-відзив опонента] Козубська Ольга Богданівна. Сакральна готика середньовічного Львова: історичний контекст // к.і.н., спеціальність 07.00.01 – захист відбувся 9.03.2004 р.

136. [Рец.-відзив опонента] Заруба Віктор Миколайович. Українське козацьке військо в російсько-турецьких війнах останньої чверті XVII століття // д.і.н., спеціальність 07.00.01 – захист відбувся 25.05.2004 р.

137. [Рец.-відзив опонента] Кальницька Наталія .Дмитрівна. Формування територіальних володінь чернігово-сіверських князів (друга половина ХІ – кінець ХІІІ ст.): історико-політичний аспект // к.і.н., спеціальність 07.00.01 – захист відбувся 25.06.2004 р.

138. [Рец.-відзив опонента] Москаленко Олексій Сергійович. Усні джерела „Повісті временних літ” // к.і.н., спеціальність 07.00.06 – захист відбувся 7.07.2004 р.

139. [Рец.-відзив провідної установи] Плахонін Андрій Гаврилович. Південно-руські провінційні династії ХІ століття (Ігоревичі та Ростиславичі) // к.і.н., спеціальність 07.00.01 – захист відбувся 29.10.2004 р.

2005

140. Карпатские хорваты // Вестник Санкт-Петербургского университета. Серия 2. История. – 2005. – Вып.1. – С. 133-146

141. Штрихи до портрету князя Лева Даниловича // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до ХVIII ст.). – Вип.5. – Київ, 2005. – С.143-156

142. [Рец.]: Бубенок О.Б. Аланы-Асы в Золотой Орде (XIII-XIV ст.). – Киев, 2004. – 324 с. // Україна в Центрально-Східній Європі (з найдавніших часів до ХVIII ст.). – Вип.5. – Київ, 2005. – С.677-680

143. Рюрик: легенди і дійсність. Стан дискусії на початку ХХІ ст. // Наукові зошити історичного факультету. Львівський національний університет ім. Івана Франка. Збірник наукових праць. – Вип.7. – Львів, 2005. – С.25-35

144. [Рец.]: Видання століття // Дзвін (Львів). - 2005. - № 10(732). – С.143-145

145. Замість вступу: Найдавніший промисловий комплекс України // Ковтало Б., Сколоздра Р., Яцишин С. Рудники. Історико-краєзнавчий нарис. – Львів, 2005. – С.3-5

146. Історія вчить // Громада (Миколаїв). – 2005. 25.01, 28.01, 1.02

147. Розділ: етюди з історії // Громада (Миколаїв). – 2005. 25.02; 1.03; 4.03; 8.03; 11.03; 15.03; 18.03; 22.03

148. Анатомія влади // Громада (Миколаїв) – 2005. 8.04; 12.04; 15.04

149. Хто такі карпатські хорвати? // Громада (Миколаїв). – 2005. 20.08, 27.08, 30.08, 2.09, 6.09, 9.09, 13.09

150. [Рец.-відзив провідної установи] Білецька Ольга Валеріївна. Поділля в другій половині XІV – першій половині XV ст.: політичний та соціально-економічний аспекти // к.і.н., спеціальність 07.00.01 – захист відбувся 04. 2005 р.

151. [Рец.-відзив опонента] Бодрухин Володимир Миколайович. Князівська влада і проблеми державотворення в Україні: Удільний період (ХІІ-ХІV ст.) // д.і.н., спеціальність 07.00.01 - захист відбувся 22.04.2005 р.

152. [Рец.-відзив провідної установи] Волощук Мирослав Михайлович. Військово-політичні відносини Угорського королівства з Галицьким і Галицько-Волинським князівством (кінець ХІІ – ХІІІ ст.) // к.і.н., спеціальність 07.00.02 – захист відбувся 2005 р

153. [Рец.-відзив провідної установи] Паламарчук Світлана Василівна. Територіальні структури Дунай-Дністровського межиріччя (кінець XIV – середина XVII ст.) // к.і.н., спеціальність 07.00.01 – захист відбувся 11.11.2005 р.

2006

154. Княжа доба на Русі: Портрети еліти. – Біла Церква, 2006. – 784 с

Рец.: Головко О. // Вісник НТШ. – Ч.37. – 2006. – С.50-51; Бодрухин В.М., Михайлюк В.П. // Історичні записки. Збірник наукових праць. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Вип.15. – Луганськ, 2007. – С.214-215

155. Брехуненко В.А., Войтович Л.В., Головко О.Б., Горобець В.М., Гурбик А.О., Леп’явко С.А., Маслійчук В.Л., Матях В.М., Мільчев В.І., Моця О.П., Смолій В.А., Сокирко О.Г., Станіславський В.В., Степанков В.С., Струкевич О.К., Черкас В.Б., Чухліб Т.В., Щербак В.О. Історія українського козацтва. Нариси у двох томах. – Т.1. – Київ, 2006. – 800 с. [Степи України у другій половині ХІІІ – середині XV ст. – С.37-57]

156. Восточное Прикарпатье во второй половине І тыс. н. э. Начальные этапы формирования государственности // Rossica Antiqua. – 2006. – Исследования и материалы / Отв. Ред. А.Ю.Дворниченко, А.В.Майоров. – Санкт-Петербург, 2006. – С.6-39

157. Рюрик: легенды и действительность // Исследования по Русской истории и культуре. Сборник статей к 70-летию профессора Игоря Яковлевича Фроянова / Отв. Ред. Ю.Г.Алексеев, А.Дегтярев, В.В.Пузанов. – Москва, 2006. – С.111-121

158. Кордони Галицько-Волинської держави: проблеми та дискусії // Записки НТШ. – Т.252. – 2006. – С.187-205

159. [Рец.] Ђура Харди. Наследници Киjева. Између краљевске круне и татарског jарма. Студиjа о державно-правном положаjy галичске и галичско-волинске княжевине до 1264. године. – Нови Сад, 2002. – 240 с. // Записки НТШ. – Т.252. – 2006. – С.773-775

160. [Рец.] Свердлов М.Б. Домонгольская Русь: Князь и княжеская власть на Руси VI – первой тритии ХІІІ вв. – Санкт-Петербург: „Академический проект”, 2003. – 735 с. // Записки НТШ. – Т.252. – 2006. – С.775-776

161. [Рец.] Коган В.М., Домбровський-Шалагин В.И. Князь Рюрик и его потомки. Историко-генеалогический свод. – Санкт-Петербург: „Паритет”, 2004. – 686 с. // Записки НТШ. – Т.252. – 2006. – С.780-782

162. Кілька реплік з приводу дискусії про автентичність „Слова о полку Ігоревім” // Україна в Центрально-Східній Європі. – Київ, 2006. – С.595-605

163. Часи старости Дмитра Детька і князя Любарта // Історія Львова. – Т.1. (1256-1772). – Львів, 2006. – С.60-62

164. [з Я.Ісаєвичем] Перехідний час: 1349-1387 // Історія Львова. – Т.1. (1256-1772). – Львів, 2006. – С.63-71

165. Торгівля, ремесло, рільництво // Історія Львова. – Т.1. (1256-1772). – Львів, 2006. – С.87-92

166. Хроніка подій: війни, епідемії, пожежі // Історія Львова. – Т.1. (1256-1772). – Львів, 2006. – С.103-109

167. Цехове та позацехове ремесло // Історія Львова. – Т.1. (1256-1772). – Львів, 2006. – С.160-164

168. [з Я.Ісаєвичем] Повстання, війни, стихійні лиха // // Історія Львова. – Т.1. (1256-1772). – Львів, 2006. – С.213-223

169. Київський каганат? До полеміки П.Толочка з О.Пріцаком // Хазарський альманах. – Т.4. – Київ-Харків, 2006. – С.109-117

170. Розділ: Столиця „Української Швейцарії на Дністрі” // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.9. – 2006. – С. 234- 256

171. Союз Галицьких Романовичів з Австрією та Чехією у ХІІІ ст. // Проблеми слов’янознавства. – Вип..56. – 2006. – С.263-273

172. Реформи армії князями Данилом Романовичем та Левом Даниловичем у середині ХІІІ ст. // Вісник національного університету “Львівська політехніка”. - № 571. Держава та армія. – Львів, 2006. – С.89-93

173. [Відпов. ред.] Миколаївщина. Збірник наукових статей. – Т.3. – Львів, 2006. – 475 с.

174. Від редактора // Миколаївщина. Збірник наукових статей. – Т.3. – Львів, 2006. – С.3-6

175. [разом з Р.Сколоздрою]. Устя, Устячко… // Миколаївщина. Збірник наукових статей. – Т.3. – Львів, 2006. – С.67-78

176. Доля і недоля міста Роздолу // Миколаївщина. Збірник наукових статей. – Т.3. – Львів, 2006. – С.177-224

177. Русько-болгарські відносини у ІХ-Х ст.// Ольжичі читання. Пліснеськ 10 жовтня 2005 року. – 2006. – С.42-47

178. [Рец.]: Коган В.М., Домбровский-Шелагин В.И. Князь Рюрик и его потомки. Историко-генеалогический свод // Вісник Львівського університету. Серія книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – Вип..1. – 2006. – С.264-265

179. Переднє слово Левка Войтовича // Ярослав Николович [Гнатів Я.] Коли прокидається Лицар. – Львів, 2006. – С.8-11

180. Князь Лев Юрійович: Спроба портрета // Дрогобицький краєзнавчий збірник. – Вип.10. – Дрогобич, 2006. – С.127-131

181. Князь Іван Бирладник: загадка походження // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Вип.5. – Львів, 2006. – С.7-15

182. [Рец.]: Коган В.М., Домбровский-Шелагин В.И. Князь Рюрик и его потомки. Историко-генеалогический свод // Генеалогічні записки Українського геральдичного товариства. – Вип.5. – Львів, 2006. – С.147-148

183. [Рец.] Бодрухин В.М. Українська державність удільної доби (ХІІІ-ХІV ст.). Луганськ: Східноукраїнський національний університет ім. В.Даля, 2002. 303 с. // Наукові зошити Історичного факультету. – Вип.8. – Львів: Львівський національний університет імені Івана Франка, 2006. – С.411-414

184. Король Данило Романович: Загадки і проблеми // Засновник Львова король Данило та Українська держава в ХІІІ столітті. – Львів, 2006. – С.34-49

185. Нова книга про Миколаїв // Громада (Миколаїв). – 23.06.2006

186. [Разом з Голда Д.М.] Генеалогія // Енциклопедія сучасної України. – Т.5. – Київ, 2006. – С.451-452

187. Геральдика // Енциклопедія сучасної України. – Т.5. – Київ, 2006. – С.532

188. П’ята книга Михайла Костіва // Громада (Миколаїв). – 14.11.2006

189. [Рец. монографії] Чернецький Євген. Правобережний гербівник. – Т.1. Шляхта Васильківського, Таращанського і Звенигородського повітів. – Біла Церква, 2006. – 160 с.

190. [Рец. монографії]. Цельняк Ірина. Українські князі. Данило. Перекази про князювання Ростиславичів у Галицькій та Романовичів у Галицько-Волинській державі. – Львів, 2006. – 180 с.

191. [Рец.-відзив провідної установи] Волошин Юрій Володимирович Розкольницькі слободи на території Гетьманщини у XVІІІ ст.: Історико-демографічний аналіз // д.і.н., спеціальність 07.00.01 – захист відбувся 14.04.2006 р.

192. [Рец.-відзив опонента] Головко Олександр Борисович. Волинь і Галичина в державнополітичному розвитку Центрально-Східної Європи (ІХ – перша половина ХІІІ ст.). // д.і.н. , спеціальність 07.00.02 - захист відбувся 16.05.2006 р. – 6 с.

193. [Рец.-відзив опонента] Бубенок Олег Борисович. Алани-Аси у складі середньовічних етнополітичних об’єднань Євразійського степу // д.і.н., спеціальність 07.00.02 – 6 с.

194. [Рец.-відзив на автореферат] Купчинський Олег Антонович Акти та документи Галицько-Волинського князівства ХІІІ – першої половини ХІV століть // д.і.н., спеціальність 07.00.10 – 4 с.

195. [рецензія на монографію] Долинська Мар’яна. Історична топографія Львова ХІV – ХІХ ст. – Львів, 2006. – 356 с..

196. [Рец.-відзив на автореферат] Жданович Олеся Петрівна. Аріанство в суспільно-політичному житті Римської імперії (кін. ІІІ ст.. – 325 р.) // к.і.н., спеціальність 07.00.02. – 3 с.

197. [рецензія на монографію] Терський Святослав. Луческ Х-ХV ст. – Львів, 2006. – 252 с.

2007

198. Мати короля Данила (зауваження на полях монографії Д.Домбровського // Княжа доба. Історія і культура. – Вип.1. – Львів, 2007. – С.45-58

199. Важливе дослідження з історії України ХІІ-ХІV ст. // Княжа доба. Історія і культура. – Вип.1. – Львів, 2007. – С.325-330

200. “Очерки по истории Киевской земли” П.Г.Клепатського // Павел Клепатский. Очерки по истории Киевской земли. Литовский период. – Біла Церква, 2007. – С.3-12

201. Проблеми історичної термінології: Київська Русь, середні віки, княжа доба, феодалізм, держава, віче // Історичні записки. Збірник наукових праць. Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля. – Вип. 15. – Луганськ, 2007. – С.13-32

202. Від редактора: Відданість і вірність // Миколаївщина. – Т.4. – Львів, 2007. – С.3-6

203. [Відпов. редактор] Миколаївщина. – Т.4. Роман Сколоздра. Миколаївщина у визвольних змаганнях 1914-1920 рр. – Львів: Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, 2007. – 208 с.

204. Король Данило Романович: Загадки та дискусії // Terra cossacorum: студії з давньої і нової історії України. Науковий збірник на пошану доктора історичних наук професора Валерія Степанкова. – Київ, 2007. – С.383-403

205. “Келійний дітописець” Дмитра Туптала та “Слово о полку Ігоревім” // Львівська медієвістика. – Вип.1. Дмитро Туптало у світлі українського бароко. – Львів, 2007. – С.187-197

206. Бурундай // Енциклопедія Львова. – Т.1. – Львів, 2007. – С.306

207. [з Целуйком О.] Вишневецькі (Корибутовичі) // Енциклопедія Львова. – Т.1. – Львів, 2007. – С.374-375

208. [з Бірюльовим Ю.] Войтович Петро // Енциклопедія Львова. – Т.1. – Львів, 2007. – С.421

209. Галицько-Волинська держава // Енциклопедія Львова. – Т.1. – Львів, 2007. – С.479-481

210. Галицько-Волинський літопис // Енциклопедія Львова. – Т.1. – Львів, 2007. – С.481-483

211. Галицько-Волинська держава і Королівство Русі: Реальність і міфи // Осмислення спадщини давньої Русі: Галицько-Волинське князівство в історіографії. – Львів, 2007. – С.8-10

212. Таланти потребують захисту // Громада (Миколаїв). – 2007. 16.01

213. Третя „Миколаївщина” // Громада (Миколаїв). – 2007. 30.01

214. Загадки фортеці // Громада (Миколаїв). – 2007. 6.03; 13.03; 16.03; 20.03

215. Доля князя Святослава Володимировича // Львівська газета (Львів). – 2007. 7.08

216. Гетьман Мазепа // Громада (Миколаїв). 2007. 7.08

217. Жінки у житті Мазепи // Громада (Миколаїв). 2007. 14.08

218. [рецензія на монографію] Шуст Роман. Нумізматика. Історія грошового обігу та монетної справи в Україні. – Київ, 2007. – 371 с.

219. [Рец.-відзив на автореферат] Долинська Мар’яна Львівна. Історична топографія Львова ХІV-ХІХ ст. // д.і.н., спеціальність 07.00.01 – Історія України, захист відбувся 27.02.2007. – 3 с.

220. [Рец.-відзив опонента] Петрик Андрій Михайлович. Боярство Галицько-Волинської держави (ХІІ-ХІV ст..) // к.і.н. спеціальність 07.01.00 – Історія України, захист відбувся 7.03.2007

221. [Рец.-відгук провідної установи] Пивоваров Сергій Володимирович. Історичний розвиток населення Верхнього Пруту та Середнього Дністра в ХІ – першій половині ХІІІ ст. // д.і.н., спеціальність 07.00.01 – Історія України, захист відбувся 30.03.2007 – 6 с.

222. [Рец.-відгук на автореферат] Пивоваров Сергій Володимирович. Історичний розвиток населення Верхнього Пруту та Середнього Дністра в ХІ – першій половині ХІІІ ст. // д.і.н., спеціальність 07.00.01 – Історія України, захист відбувся 30.03.2007 – 3 с.

223. [Рец.-відгук на автореферат] Потимко Оксана Збігнєвна. Розвиток медицини у Львові в ХІV-XVIII ст.: Історіографія проблеми // к.і.н., спеціальність 07.00.06 - Історіографія, джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни, захист відбувся 5.06.2007 – 3 с.

224. [Рец.-відзив опонента] Кондрач Ярослав Стефанович. Військово-історичні дослідження Івана Крип’якевича (1886-1967) // К.і.н., спеціальність 20.02.22 – Військова історія, захист відбувся 5.06.2007 – 5 с.

225. [Рец.-відгук на автореферат]. Дяконіхін Андрій Валерійович. Генеза українського гетьманства в контексті вітчизняної історії ( XVI – середина XVII ст.) // К.і.н., спеціальність 07.00.01 – Історія України, захист відбувся 5.10.2007

226. [Рец.-відзив опонента] Заплотинський Григорій Станіславович. Інститут темників у формуванні державності татарських народів наприкінці ХІІІ – першій половині ХІV ст. (на матеріалах мангуто-ногайців) // К.і.н., спеціальність 07.00.02 – Всесвітня історія, захист відбувся 4.11.2007

ДОПОВІДІ НА НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ:

1. Етапи політичної історії Волині XIV – першої половини ХV ст.: державність – васалітет – інкорпорація // ІІІ Міжнародний конгрес україністів. Харків, 26-29 серпня 1996

2. Генеалогія пізньосередньовічних українських родів як невід’ємна складова досліджень історичного процесу // ІІІ Міжнародний конгрес україністів. Харків, 26-29 серпня 1996

3. Князiвська верства в Галицькiй землi // IV Мiжнародний конгрес українiстiв. Одеса, 26-29 серпня 1999 р.

4. Князiвства карпатських хорватiв // Міжнародна наукова конференція “Етногенез та рання iсторiя слов'ян: новi науковi концепцiї на зламi тисячолiть”. Львів, 30-31 березня 2001 р.

5. Мати короля Данила: Загадки і проблеми // Міжнародна наукова конференція до 800-річчя народження Данила Галицького. – Львів, 26-29 жовтня 2001 р.

6. Король Данило Романович: Загадки і проблеми // Міжнародна наукова конференція “Король Данило і його місце в українській історії”. – Львів, 29-30 листорада 2001 р.

7. Перемиське князівство. Джерела державності // Міжнародна наукова конференція з історії українських інституцій Перемишльщини. Перемишль, 11-13 квітня 2002 р.

8. Середні віки в Україні: Хронологічні рамки і проблеми періодизації // П’ятий конгрес Міжнародної асоціації україністів. Чернівці, 26-29 серпня 2002 р.

9. Королівство Русі: реальність та міфи // Міжнародна наукова конференція, присвячена 750-літтю коронації князя Данила Романовича і 700-річчю утворення Галицької митрополії. Львів, 8-9 листопада 2003 р.

10. Королівство Русі чи Галицько-Волинське ? // ХІІ науковій геральдичній конференції. Львів, 24-25 жовтня 2003 р.

11. Белзькі князі // Перша Белзькіа наукова конференція. Белз, 22 листопада 2003 р.

12. „Переяславська угода у свідомості української, російської та польської політичних еліт у XVII – на початку XVIII ст.” // Наукова конференція до 350-річчя Переяславської угоди. Інститут українознавства ім. І.Крип’якевича НАН України, Львів, 21.01.2004

13. “Білі хорвати” чи “карпатські” хорвати? // VII Дрогобицька міжнародна наукова конференція „Дрогобицько-самбірське підгір’я крізь призму століть”. Дрогобич, 24-25 вересня 2004 р.

14. Роман Мстиславич у сучасній українській історіографії // Міжнародна наукова конференція до 800-річчя загибелі Романа Мстиславича. Володимир-Волинський, 24-26 червня 2005 р.

15. Русько-болгарські відносини у ІХ-Х ст.. Міжнародна наукова конференція “Ольжичі читання”. Пліснеськ, 10 жовтня 2005 року.

16. Реформи армії князями Данилом Романовичем та Львом Даниловичем у середині ХІІІ ст. // Міжнародна наукова конференція “Збройні сили України: історія та сучасність”. Львів, 29-30 березня 2006 р.

17. Улус Ногая і Галицько-Волинське князівство // Міжнародна наукова конференція „Україна – Монголія: 800 років у контексті історії”. Київ, 18 квітня 2006 р.

18.”Келейний літописець” Дмитра Туптала і „Слово о полку Ігореве” // Міжнародна наукова конференція „Дмитро Туптало у світі українського бароко”. Львів, 25-26 травня 2006 р.

19. Кілька реплік з приводу дискусії навколо автентичності „Слова о полку Ігореве” та південних кордонів Галицького князівства // Міжнародна наукова конференція „Християнська спадщина Галицько-Волинської держави: ціннісні орієнтири духовного поступу українського народу”. Івано-Франківськ – Галич, 30 червня 2006 р.

20. Князь Лев Юрійович. Спроба портрету // VIII Дрогобицька Міжнародна наукова історико-краєзнавча конференція “Дрогобицько-Самбірське підгір’я крізь призму століть”. Дрогобич, 12-13 жовтня 2006 р.

21. Берегово: міфи та історія // Четверта наукова краєзнавча конференція “Історичні пам’ятки Галичини” (до 150-річчя від дня народження Івана Франка). Львів, 10 листопада 2006 р.

22. Археологія, мечі харалужні та нова полеміка довкола автентичності “Слова о полку Ігоревім” // Наукова конференція “День науки на історичному факультеті ДДПУ імені Івана Франка”. Дрогобич, 23 березня 2007 р.

23. Гадяцька угода – вершина козацької дипломатії // Наукові читання, присвячені 350-літтю обрання гетьманом Війська Запорозького Івана Виговського. Руда Жидачівського р-ну Львівської обл. 26.05.2007 р.

24. Пліснесько, “Дебра Кисаня” і проблема автентичності “Слова о полку Ігоревім” в світлі останніх публікацій // Міжнародна конференція “Другі Ольжині читання”. Пліснеськ, 14-15 червня 2007 р.

25. Знову про дискусію з приводу автентичності “Слова о полку Ігоревім” // Міжнародна науково-теоретична конференція “Слово о полку Ігоревім” та його доба (на посвяту Ярославові Осмомислу, князю галицькому). Галич, 24 жовтня 2007 р.

26. Союз Візантії та Галицько-Волинської держави за Ангелів // Треті міжнародні Дриновські читання. Харків, 25 жовтня 2007 р.

27. Галицько-Волинська держава і Королівство Русі: етапи історії // Міжнародна наукова конференція: Осмислення спадщини Давньої Русі: Галицько-Волинське князівство в історіографії. Львів, 26-27 жовтня 2007 р.

28. Історична доля галицької шляхти // Наукова конференція до 100-річчя заснування “Товариства руської шляхти в Галичині”: “Українська шляхта: історія, культура, традиції”. Трускавець, 3 листопада 2007 р.

ЛІТЕРАТУРА ПРО АВТОРА:

1. Ісаєвич Я,Д. Войтович Леонтій Вікторович // Енциклопедія сучасної України. – Т.5. – Київ, 2006. – С.47

2. Українська історіографія на зламі ХХ і ХХІ століть: здобутки і проблеми / За ред. Л.Зашкільняка. – Львів, 2004. – С.255

3. Львівщина і львів’яни. Енциклопедично-біографічний довідник / За ред. С.Давимуки. – Львів, 2004. – С.62

4. Пришляк Я. Видатні особистості Миколаївщини. – Миколаїв-Монреаль-Львів, 1998. – С.80-81

5. Литвин М., Пікулик Н. Праці українських істориків в Інтернеті // Інститут українознавства ім.. І. Крип’якевича Національної академії наук України в 2005 р. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2006. – С.147-151

6. (Ю.С.) Принагідні роздуми професора Юрія Сливки // Україна: Культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Вип..7. Збірник на пошану професора Юрія Сливки. – Львів, 2000. – С.62-63

7. Стеблій Ф. Ярослав Ісаєвич – чільний репрезентант історичного українознавства (з нагоди 70-річчя уродин) // Український історик. – Т.43. – Нью-Йорк – Київ – Львів – Острог – Торонто – Париж, 2006. – С.168

8. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної Академії Наук України. Наукова діяльність, структура, працівники / відпов.ред. Я.Ісаєвич. – Львів, 2001. – С.65-66, 68-70, 131, 149

9. Інститут українознавства імені Івана Крип’якевича Національної Академії Наук України. Бібліографія праць наукових співробітників 1990-2001. – Львів, 2001. – С.171-174

10. Інститут українознавства ім.. І. Крип’якевича Національної академії наук України в 2001 р. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2002. – С.22, 64, 70-71, 125-126

11. Інститут українознавства ім.. І. Крип’якевича Національної академії наук України в 2002 р. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2003. – С.19, 31, 71, 74-75

12. Інститут українознавства ім.. І. Крип’якевича Національної академії наук України в 2003 р. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2004. – С.4, 43, 49, 60, 83

13. Інститут українознавства ім.. І. Крип’якевича Національної академії наук України в 2004 р. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2004. – С.6, 11-12, 55-56, 167, 170

14. Інститут українознавства ім.. І. Крип’якевича Національної академії наук України в 2005 р. Інформаційний бюлетень. – Львів, 2006. – С.57, 66-67

15. Львівський національний університет ім. І.Франка. Довідник. – Львів, 2004. – С.94-95

16. Бібліографія Записок Наукового товариства імені Шевченка. Т.І-ССХL. – Львів, 2005. – С.423, 446

17. Наукова конференція “Україна – Монголія: 800 років у контексті історії” // Бібліотечний вісник / НБУ ім. В.І.Вернадського. – Київ, 2006. - № 5. – С.44-45

18. Фаріон І. Музей мого дитинства // „Ленінська зоря” (Миколаїв). 9.07.1988

19. Мочульський І. Гордість вулиці Шевченка // „Ленінська зоря” (Миколаїв). 9.03.1989

20. Любов Дроговижко. Історичні екскурси Левка Войтовича // „Громада” (Миколаїв). 2.03.1991

21. Возна Г. Краєзнавче читання // „Громада” (Миколаїв). 3.04.1993

22. Разгулов В. Ученый из Берегова // „Единство плюс” (Ужгород). 21.08.1993

23. Папіш М. Живе у Берегові вчений, якого спокійно можна назвати без п’яти хвилин доктором історичних наук // “Вісник Берегівщини” (Берегово). 9.09.1993

24. Папіш М. Історію необхідно знати не шматками... // „Срібна земля” (Ужгород). 2.10.1993

25. Папіш М. Не обрали, але роботу запропонували // „Срібна земля” (Ужгород). 20.08.1994

26. Пришляк Я. Казка родоводу Пришляків і Куриласів. – Торонто, 1998. – С.4

27. Гриник Л. Незвичний діалог // „Громада” (Миколаїв). 21.04.2001

28. Фаріон І. Наукові світила у глибинці: Премія за князівські династії // „Високий замок” (Львів). 26.05.2003

29. (С.І.) Розмова з лауреатом // „Громада” (Миколаїв). 6.06.2003

30. Кончаківський Я. Книга про нащадків Чингіз-хана // Громада (Миколаїв). – 15.10.2004

31. Леськів І. Cвобода усміхнених облич // Громада (Миколаїв). – 21.12.2004

32. Ганущак Л. Леонтій Войтович: „На чиєму боці молодь і студенти, на боці того й правда” // Літопис (Львів). – 2004. - № 7 (!7). – С.4

33. Грица Б. Професора-історика надихають маленькі „філософи” // Миколаївські вісті (Миколаїв). – № 17. - 2004. – С.3; - № 18. – 2005. – С.3

34. З Богом в ім’я добра / упорядник Наталія Маркевич. – Львів, 2004. – С.426

35. Микитин А. Чекаємо на „Миколаївщину-3” // Громада (Миколаїв). – 2005. 1.04

36. Микитин А. Монумент нагадує // Громада (Миколаїв). – 2005. 15.07

37. Микитин А. Хто Ви, докторе Войтовичу? // Громада (Миколаїв). – 2005.27.09

38. Фаріон І. На монгольських фуршетах подають „Українську з перцем” // „Високий замок” (Львів). - № 106 (3269) (17-18.06.2006). – С.17

39. Микитин А. Унікальна праця Войтовича // „Громада” (Миколаїв). 2006.12.09

40. Микитин А. Спогад і прогноз // Громада (Миколаїв). – 2007. 31.07.