Звіт про виконання районного бюджету Миколаївського району за І – квартал 2012 року. Доходи

Звіт

про виконання районного бюджету

Миколаївського району

за І – квартал 2012 року

1.Доходи.

Найменування доходів згідно з бюджетною класифікацією  Код  Загальний фонд Спеціальний фонд
Ут.план на  І-кв.2012р. Факт.за  І-кв.2012р. % вик. План на  2012р. Факт. за І-кв.2012р % вик.
Податкові надходження 10000000 4019,0 4090,201 101,8      
Податок з доходів фізичних осіб 11010000 4019,0 4090,201 101,8      
Податок на  доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податків у вигляді заробітної плати 11010100 3810,0 3668,404 96,3      
Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення , грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 11010200 192,0 203,010 105,7      
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 11010500 17,0 218,733 12,9 раз      
Фіксований податок на доходи фіз.осібвід зайняття підпр.діяльністю, нарахований до 1 січня 2012 року 11010600   0,055        
Неподаткові надходження 20000000 11,2 297,375 2655,1 776,4 180,072 23,2
Доходи від власності та підприємницької діяльності 21000000   274,711        
Інші надходження 21080000   274,711        
Інші надходження 21080500   274,711        
Адміністративні збори та платежі , доходи від некомерційної господарської діяльності 22000000 11,2 22,129 197,6      
Плата за надання адміністративних послуг 22010000 3,3 3,346 101,4      
Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців 22010300 3,3 3,346 101,4      
Надходження  коштів від відшкодування  втрат сільськогосподарського  та лісогосподарського виробництв 21110000       9,0    
Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 22080000 7,9 18,783 237,8      
Надходження від орендної плати за користування цілісним иайновим комплексом та іншим майном , що перебуває в комунальній власності 22080400 7,9 18,783 237,8      
Інші неподаткові  надходження 24000000   0,535        
Інші надходження 24060000   0,535        
Інші надходження 24060300   0,535        
Власні надходження бюджетних установ 25000000       767,4 180,072 23,5
Надходження від плати за послуги , що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000       757,4 167,792 22,2
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100       671,3 144,89 21,6
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської ) діяльності 25010200       2,6    
Плата за оренду майна бюджетних установ 25010300       78,4 17,873 22,8
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400       5,1 5,030 98,6
Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000       10,0 12,28 122,8
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100       10,0 12,28 122,8
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій , фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільвих заходів 25020200            
Доходи від операцій з капіталом 30000000            
Надходження від продажу основного капіталу 31000000            
Кошти від реалізації безхазяйного майна , знахідок, спадкового майна , майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування , а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 31010200            
Надходження коштів від Державного фонду дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння 31020000            
Цільові фонди 50000000            
Цільові фонди , утворені ВР АРК, органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади 50110000            
Разом доходів   4030.200 4387,576 108,9 776,4 180,072 23,2
Офіційні трансферти 40000000 39776,949 39038,996 98,1 1844,4 408,0 22,1
Дотація вирівнювання , що одержується з  Державного бюджету 41020100 22492,5 21810,264 96,9      
Субвенції   17284,449 17228,732 99,7 1844,4 408,0 22,1
Субвенція на здійснення програми соціального захисту на виплату допомоги сім”ям з дітьми , малозабезпеченим сім”ям та інвалідам з дитинства та дітям інвалідам 41030600 13683,983 13683,983 100,0      
Субвенція на надання передбачених чинним законодавством пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби , ветеранам органів внутрішніх справ , та субсидія населенню на оплату електроенергії,природного газу , послуг тепловодопостачання та водовідведення, квартирної плати , вивезення побутового сміття 41030800 3414,56 3414,56 100,0      
Субвенція з державного бюджету на надання пільг ветеранам війни і праці, ветеранам військової служби, ветеранам органів внутрішніх справ з послуг зв’язку та інших передбачених чинним законодавством послуг 41030900 108,5 52,783 48,6      
Субвенція з державного бюджету на пільги та субсидії населенню на оплату твердого палива ,скрапленого газу , квартплати та інші послуги 41031000            
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату держ.соц.допомоги на дітей сиріт та дітей, позбавл.батьків.піклув,грошо забезп батьк.вихователям і прийомнбатьк за над соц послугу дит сім типу та прийом сімях за принц гроші ход за дит 41035800 77,406 77,406 100,0      
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах 41034400       1844,4 408,0 22,1
Разом доходів з офіційними трансфертами з державного бюджету 900102 43807,149 43426,572 99,1 2620,8 588.072 22,4
Вилучення з місцевих бюджетів до районного бюджету 41010600 578,9 359,432 62,1      
Субвенція з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів 41030400       749,172 59,172 7,9
Інша субвенція 41035000 342,291 186,291 54,4 458,696 65,0 14,2
Разом 90010300 44728,34 43972,295 98,3 3828,668 712,244 18,6
Всього   44728,34 43972,295 98,3 3828,668 712,244 18,6