Детальніше...

І. Загальна частина
1.1. Цей Порядок визначає механізм та способи відчуження майна  комунальної власності.
1.2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
 майно - матеріальні активи, які відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами);
відчуження майна - передача права власності на майно юридичним чи фізичним особам за процедурами та у спосіб, що передбачені цим Порядком;
оцінка майна - процес визначення його вартості на дату оцінки, за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами з оцінки майна;
викуп - передача права власності покупцю, що згоден з умовами продажу об'єкта відчуження.
аукціон - спосіб продажу майна, за яким його власником стає покупець, що в ході торгів запропонував за нього найвищу ціну;
початкова вартість продажу - визначена шляхом проведення незалежної оцінки вартість, з якої розпочинається продаж майна;
покупець - юридична або фізична особа, що стала переможцем аукціону (викупу);
Суб’єкт управління – Миколаївська районна рада
Суб’єкт господарювання – балансоутримувач майна
ліцитатор -  особа, що володіє технікою проведення торгів і веде аукціон в установленому порядку.
Інші терміни, які використовуються у цьому Порядку, вживаються у значенні, наведеному в актах законодавства, що регулюють питання правового режиму власності відповідного майна та питання управління майном, його оцінки та бухгалтерського обліку.

Детальніше...

Аналіз
 регуляторного впливу проекту регуляторного акта - рішення сесії
Миколаївської районної ради Львівської області «Про затвердження Положення про відчуження комунального майна спільної власності  територіальних громад Миколаївського району            Львівської області»

Детальніше...