УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Заслуховування інформації Золочівської

місцевої прокуратури Львівської області

про стан законності, боротьби із злочинністю

і корупцією та результати діяльності

на території Миколаївського району за 2017 рік

Заслухавши та обговоривши інформацію керівника Золочівської місцевої прокуратури       Львівської області В. Купецького щодо стану законності, боротьби із злочинністю і корупцією та результати діяльності на території Миколаївського району за 2017 рік, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності, регуляторної політики, децентралізації і запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, керуючись п. 36 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

- інформацію керівника Золочівської місцевої прокуратури Львівської області                      В. Купецького щодо стану законності, боротьби із злочинністю і корупцією та результати діяльності на території Миколаївського району за 2017 ріку прийняти до відома.

            Голова районної ради                                                       Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Звіт районної державної адміністрації

про виконання Програми соціально-економічного

та культурного розвитку Миколаївського району

на 2017 рік та про здійснення районною державною

адміністрацією делегованих районною радою

повноважень за 2017 рік

Заслухавши та обговоривши звіт першого заступника головирайонної державної адміністрації Я. Лукомського про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського району на 2017 рік та про здійснення районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень за 2017 рік, керуючись п.16, п.28 частини першої ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт першого заступника голови районної державної адміністрації Я. Лукомського про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського району на 2017 рік та про здійснення районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень за 2017 рік прийняти до відома.

2. Роботу першого заступника голови районної державної адміністрації Я. Лукомського щодо виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського району на 2017 рік та щодо здійснення районною державною адміністрацією делегованих районною радою повноважень за 2017 рік визнати _________________.

3. Районній державній адміністрації спрямувати зусилля на:

3.1. Подолання недоліків та упущень, створення належних умов для економічного, соціального та культурного розвитку Миколаївського району в 2018 році.

3.2. Забезпечення виконання районних галузевих програм соціально-економічного та культурного розвитку.

3.3. Максимальне наповнення місцевих бюджетів, підтримку підприємств, які сплачують податки у Миколаївському районі.

3.4. Забезпечення соціального захисту та покращення життєвого рівня населення району, особливо малозабезпечених верств.

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника голови районної ради      Є. Дзюбайла.

Голова районної ради                                                                                Тарас Зубрицький

 

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Звіт головного лікаря Миколаївської КЦРЛ

про діяльність з управління закладом,

розпорядження закріпленим за закладом майном

та виконання контракту за 2017 рік

Заслухавши та обговоривши звіт головного лікаря Миколаївської комунальної центральної районної лікарні І. Хрущ про діяльність з управління закладом, розпорядження закріпленим за закладом майном та виконання контракту за 2017 рік, керуючись ст. 18, п. 20 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Звіт головного лікаря Миколаївської комунальної центральної районної лікарні І. Хрущ про діяльність з управління закладом, розпорядження закріпленим за закладом майном та виконання контракту за 2017 рікприйняти до відома.

2. Визнати роботу головного лікаря Миколаївської комунальної центральної районної лікарні І. Хрущ щодо управління закладом, розпорядження закріпленим за закладом майном та виконання контракту за 2017 рік _____________.

3. Контроль за виконанням даного рішення, умов контракту та Статуту МКЦРЛ покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я (Р. Бліха).

                        

     Голова районної ради                                                    Тарас Зубрицький

 

 

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про затвердження та внесення змін

і доповнень до районних програм

соціально-економічного та культурного розвитку

Заслухавши та обговоривши районні програми соціально-економічного та культурного розвитку, а також зміни та доповнення до районних програм, на підставі звернень районної державної адміністрації від 11.01.2018 року № 05.41/5 та управління соціального захисту населення райдержадміністрації від 02.02.2018 року № 07-1/0/237, 09.02.2018 року № 07-1/0/145, враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, з питань молоді, спорту, культури і туризму та з питань праці, зайнятості, соціального захисту населення і захисту прав учасників АТО, керуючись п. 16 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити районній програми соціально-економічного та культурного розвитку:

            - Програму підтримки органів виконавчої влади Миколаївського району на 2018 рік;

- Районну цільову комплексну програму навчання дітей навикам плавання у Миколаївському районі на 2018-2021 роки;

- Програма військово-патріотичного виховання молоді Миколаївського району Львівської області на 2018 рік;

- Програму забезпечення особового складу підрозділу територіальної оборони Миколаївського району речовим майном та заходів з територіальної оборони на 2017-2020 роки.

2. До районних програм соціально-економічного та культурного розвиткувнести наступні зміни і доповнення:

       2.1. Додаток 2 Програми соціального захисту населення Миколаївського району на 2016-2018 роки «Перелік заходів, обсяги та джерела фінансування районної цільової програми»доповнити пунктами 15-16 наступного змісту:

«15. Надання одноразової адресної допомоги добровольцям, які брали участь в АТО.

16. Компенсація за надання соціальних послуг особам, які нездатні до самообслуговування».  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Л. Сорочак), з питань молоді, спорту, культури і туризму (М. Галущак) та з питань праці, зайнятості, соціального захисту населення і захисту прав учасників АТО (Я. Муха).

   Голова районної ради                                                            Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про делегування відділу освіти районної

державної адміністрації повноважень

щодо управління закладами освіти району

З метою забезпечення відповідно до законодавства належного розвитку освітньої галузі району, якості та доступності дошкільної, початкової, загальної середньої і позашкільної освіти, відповідно до ст.ст. 25, 66 Закону України «Про освіту», ч. 3 ст. 37 Закону України «Про загальну середню освіту», ч. 2 ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту», ч. 6 ст. 10 Закону України «Про позашкільну освіту», керуючись п. 27 ч. 1 ст. 43, п. 13 ч. 1 ст. 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань освіти, духовного і національного відродження, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Делегувати відділу освіти районної державної адміністрації такі повноваження щодо управління загальноосвітніми закладами освіти району:

- за погодженням з головою районної радиукладати строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, обраним (призначеним) у порядку, встановленому законодавством та установчими документами закладу освіти;

- розривати строковий трудовий договір (контракт) з керівником закладу освіти, з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими документами закладу освіти;

- за погодженням з головою районної ради затверджувати кошторис та приймати фінансовий звіт закладу освіти у випадках та порядку, визначених законодавством;

- здійснювати контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти;

- здійснювати контроль за дотриманням установчих документів закладу освіти;

- забезпечувати створення у закладі освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

- здійснювати контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.

- відповідати за реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечувати якість освіти на відповідній території, забезпечувати доступність дошкільної, початкової та загальної середньої освіти, позашкільної освіти;

- планувати та забезпечувати розвиток мережі закладів дошкільної, початкової та загальної середньої освіти, позашкільної освіти;

- закріплювати за закладами початкової та загальної середньої освіти територію обслуговування (крім випадків, встановлених спеціальним законами);

- забезпечувати доступність дошкільної та загальної середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній території, та вживати заходи для забезпечення потреби у дошкільній та позашкільній освіті;

- забезпечувати підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів початкової та загальної середньої освіти і у зворотному напрямку;

- вести облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому кабінетом Міністрів України;

- оприлюднювати офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного із заснованих закладів освіти та інші видатки у сфері освіти;

- забезпечувати рівні умови розвитку закладів освіти спільної власності територіальних громад району;

- здійснювати інші повноваження, передбачені Положенням про відділ освіти Миколаївської районної державної адміністрації, Положенням про районний методичний кабінет, Положенням про централізовану бухгалтерію відділу освіти Миколаївської райдержадміністрації, Положенням про групу централізованого обслуговування загальноосвітніх шкіл та інших підрозділів відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації, окрім повноважень щодо затвердження установчих документів закладу освіти, внесення зміни до них тапризначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу дошкільної, позашкільної та загальної середньої освіти.

     2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань з питань освіти, духовного і національного відродження (Я. Крашевський).

Голова районної ради                                                       Тарас Зубрицький

 

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

 

Про встановлення грошової норми харчування

та затвердження порядку та застосування деяких

норм до порядку харчування учнів 1-4 класів та пільгових

категорій закладів загальної середньої освіти району

Відповідно до ст. 56 Закону України «Про освіту», ст. 21, 22 Закону України «Про загальну середню освіту», ст. 5 закону України «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 02.02.2011 року № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», наказу Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 року №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах», враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань освіти, духовного і національного відродження та з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, керуючись п. 19 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити у 2018 році грошову норму харчування за:

1.1. Одноразове харчування учнів 1-4 класів, середня вартість 15 грн. на одну дитину, без перших страв, за кошти районного бюджету;

1.2. Одноразове харчування середньою вартістю 15 грн. без перших страв, за кошти районного бюджету дітей пільгових категорій:

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (на підставі відповідних документів);

- дітей, батьки яких загинули в зоні АТО (на підставі відповідних документів);

- дітей, батьки яких мобілізовані в зону АТО (на підставі відповідних документів);

- дітей, батьки яких демобілізовані із зони АТО (на підставі відповідних документів);

- дітей, тимчасово переміщених сімей із зони АТО (на підставі відповідних документів);

- дітей, які навчаються в інклюзивних класах.

2. Відділу освіти райдержадміністрації керуватися встановленими грошовими нормами забезпечення харчуванням дітей 1-4 класів та пільгових категорій.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, духовного і національного відродження (Я. Крашевський) та з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Л. Сорочак).

Голова районної ради                                                       Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про порядок встановлення грошової норми

і батьківської плати за перебування дітей

у НВК і ЗДО району та застосування деяких

норм до порядку надання послуг ізбезоплатного

харчування дітей пільгових категорій

Відповідно до ст. 35 Закону України «Про дошкільну освіту», ст. 5 закону України «Про охорону дитинства», постанов Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 року № 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 22.11.2004 року № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», наказу Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 року № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я України від 01.06.2005 року №242/329 «Про затвердження Порядку організації харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах» від 17.04.2006 року № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань освіти, духовного і національного відродження та з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, керуючись п. 19 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Встановити у 2018 році батьківську плату за один день відвідування дитиною навчально-виховних комплексів району, закладів дошкільної освіти, які фінансуються з районного бюджету, в розмірі 40 % від вартості харчування на 1 день (ЗДО «Струмок» с. Березина, ЗДО «Лісова казка» с. Берездівці, Більченський, Гірський, Раделицький НВК).

2. Встановити, що у 2018 році дія положень п. 1 цього рішення для батьків дітей, які зареєстровані та проживають на території Тростянецької сільської ради Тростянецької об’єднаної територіальної громади та Розвадівської сільської ради, застосовується з урахуванням таких особливостей:

2.1. Батьківська плата за один день відвідування дитиною НВК і ЗДО району, в розмірі      40 % від вартості харчування на 1 день, застосовується при умові надання зазначеними органами місцевого самоврядування районному бюджету міжбюджетного трансферту у вигляді субвенції на дані потреби у відповідності до розрахунків районної державної адміністрації;

2.2. У випадку ненадання районному бюджету субвенції, вказаної у п. 2.1. рішення, батьківська плата за один день відвідування дитиною НВК і ЗДО району встановлюється у розмірі      100 % від вартості харчування на 1 день;

2.3. У разі надання субвенції, вказаної у п. 2.1. рішення, у обсязі, недостатньому для покриття видатків районного бюджету за перебування дітей у НВК і ЗДО району, батьківська плата за один день відвідування дитиною даних установ у розмірі 40 % від вартості харчування на 1 день, діє лише на період, протягом якого надана сума субвенції є достатньою для покриття зазначених видатків районного бюджету. Після використання такої субвенції у повному обсязі, батьківська плата за один день відвідування дитиною НВК і ЗДО району, встановлюється у розмірі 100 % від вартості харчування на 1 день.

2. Від батьківської плати за відвідування дитиною НВК та ЗДО звільнити:

- дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (на підставі відповідних документів);

- дітей, батьки яких загинули в зоні АТО (на підставі відповідних документів);

- дітей, батьки яких мобілізовані в зону АТО (на підставі відповідних документів);

- дітей, батьки яких демобілізовані із зони АТО (на підставі відповідних документів);

- дітей, тимчасово переміщених сімей із зони АТО (на підставі відповідних документів).

2. Встановити у 2018 році грошову норму харчування за:

2.1. Перебування дитини в НВК у зимово-весняний період, середня вартість харчування на 1 день - не більше 62,02 грн.

2.2. Перебування дитини в НВК у літньо-осінній період, середня вартість харчування на 1 день - не більше 62,02 грн.

2.3. Перебування дитини в НВК в оздоровчий період, середня вартість харчування на 1 день - не більше 68,23 грн.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань освіти, духовного і національного відродження (Я. Крашевський) та з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Л. Сорочак).

Голова районної ради                                                       Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про затвердження переліку нерухомого майна спільної

власності територіальних громад Миколаївського району,

яке в 2018 році може бути надано в оренду

Керуючись п. 19 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 4 ст. 7 Закону України «Про оренду державного та комунального майна», беручи до уваги звернення Миколаївської комунальної центральної районної лікарні № 172 від 05.02.2018 року, відділу освіти Миколаївської районної державної адміністрації № 01-17/69 від 05.02.2018 року, та враховуючи висновки постійних комісій районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності, регуляторної політики, децентралізації і запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, з питань охорони здоров’я та з питань освіти, духовного і національного відродження, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Включити в перелік нерухомого майна спільної власності територіальних громад Миколаївського району, яке в 2018 році може бути надано в оренду:

- підвальні приміщення, приміщення поверхів та частину даху (покрівлі) будівлі центру електрозв’язку по вул. Чайковського,18, м. Миколаїв;

- приміщення поверхів та частину даху (покрівлі) адмінбудинку районної ради по вул. В. Великого, 6, м. Миколаїв;

- частина приміщення І-го поверху колишнього будинку побуту загальною площею 32,8 м.кв. по вул. Базарна, 1, м. Миколаїв;

- добудова мансарди ІІ-го поверху терапевтичного корпусу будівлі районної лікарні загальною площею – 69,0 м.кв. по вул. Федьковича, 1а, с. Дроговиж;

- частину приміщень І-го поверху амбулаторії ЗП СМ с. Рудники загальною площею 107,6 м.кв. по вул. Дрогобицька, 3б, с. Рудники;

- частину приміщень І-го поверху та приміщення ІІ-го поверху амбулаторії ЗП СМ загальною площею 1126,7 м.кв. по вул. Шевченка, 95, с. Новосілка-Опарська;

- частина приміщення І-го поверху амбулаторії ЗП СМ с. Гірське загальною площею 53,8 м.кв. по вул. Горішня, 30, с. Гірське;

- частина напівпідвального приміщення терапевтичного корпусу будівлі районної лікарні за загальною площею 43,1 м.кв. по вул. Мазепи, 11, м. Миколаїв;

- підвальні приміщення стоматологічної поліклініки районної лікарні по вул. Возз’єднання, 7, м. Миколаїв;

- об’єкт незавершеного будівництва котельні акушерського корпусу Миколаївської комунальної центральної районної лікарні.

- частина приміщення будівлі кінопрокату по вул. Шевченка, 1 в м. Миколаєві;

- приміщення шкільних їдалень, харчоблоків та роздаткових пунктів, а також шкільних класів, спортивних та актових залів закладів загальної середньої освіти району;

- господарське приміщення загальною площею 49 м.кв. Миколаївського НВК;

- цокольне приміщення із зовнішнім входом загальною площею 78 м.кв. Роздільської ЗОШ І-ІІІ ступенів;

- частина приміщення недіючої окремо стоячої котельні 9м х 9м Гірського НВК;

- частина приміщення школи під відділення зв’язку та приміщення старої котельні загальною площею 288 м.кв. Рудниківського НВК;

- приміщення горища для телекомунікаційної розподільної шафи Тужанівської ЗОШ І-ІІ ступенів;

            - приміщення Миколаївської дитячо-юнацької спортивної школи, а саме: адміністративного будинку площею 12 м.кв. для проведення організаційних заходів, спортивного залу площею 540 м.кв. для занять спортивних груп, спортивні споруди стадіону «Ювілейний» під розміщення торгових точок та проведення концертно-розважальних заходів з комерційною метою, футбольного поля спортивного майданчика «Ювілейний» для проведення тренувань та спортивних ігор.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності, регуляторної політики, децентралізації і запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (І. Данилко), з питань охорони здоров’я (Р. Бліха) та з питань освіти, духовного і національного відродження (Я Крашевський).

Голова районної ради                                                      Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про затвердження звіту про виконання

районного бюджету Миколаївського

району за 2017 рік              

Відповідно до вимог ст. 80 Бюджетного кодексу України, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, районна рада

ВИРІШИЛА:

                                                          

1.Затвердити:

- звіт про виконання районного бюджету Миколаївського району за   2017 рік з доходів в загальній сумі 522469,4 тис.грн., в т.ч. загальний фонд – 516685,2 тис.грн., спеціальний фонд – 5784,2 тис.грн., з видатків в загальній сумі 520483,2 тис.грн., в т.ч. загальний фонд – 500124,4 тис.грн., спеціальний фонд – 20358,8 тис. грн.

           

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Л. Сорочак).

Голова районної ради                                                      Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про затвердження розпоряджень

голови районної державної адміністрації

Відповідно до ч.4 ст.14 Бюджетного кодексу України, керуючись п.17 ч.1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва, районна рада

ВИРІШИЛА:

                                                          

                                        

1. Затвердити розпорядження голови районної державної адміністрації щодо внесення змін до показників районного бюджету та про розподіл іншої додаткової дотації і іншої субвенції, в тому числі:

- від 18.12.2017 №616 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік», від 18.12.2017 №617 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік», від 18.12.2017 №618 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік», від 27.12.2017 №646 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік», від 27.12.2017 №647 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік», від 27.12.2017 №650 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік», від 28.12.2017 №664 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2017 рік», від 26.01.2018 №51 «Про внесення змін до показників районного бюджету на 2018 рік».

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань економіки, бюджету, податків і розвитку підприємництва (Л. Сорочак).

                                                                                                          

           

Голова районної ради                                                  Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про внесення змін до показників районного

бюджету Миколаївського району на 2018 рік

  1. Збільшити загальний обсяг доходів районного бюджету на суму 2637,0 тис.грн., в тому числі загальний фонд – 162,0 тис.грн., спеціальний фонд – 2475,0 тис.грн. за рахунок:

субвенція з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів – 2050,0 тис.грн., а саме:

-          реконструкція д/у у с.Дроговиж Миколаївського району – 600,0;

-          будівництво дитячої дошкільної установи в с.Рудники Миколаївського району Львівської області – 1000,0;

-          реконструкція системи опалення з встановленням автономного котла в центральній районній бібліотеці м.Миколаєва – 450,0;

інших субвенцій та субвенцій на виконання інвестиційних проектів з місцевих рад на суму 587,0 тис.грн., в тому числі загальний фонд – 162,0 тис.грн., спеціальний фонд – 425,0 тис.грн., а саме:

-          Більченська сільська рада 180,0 тис.грн.: (виготовлення проекту «Добудова школи-будівництво спортивного ядра» Більче НВК – 120,0; співфін. мікропр. по капремонту перекриття Більче НВК – 60,0);

-          Дроговизька сільська рада 250,0 тис.грн. (Дроговиж НВК будівництво спортмайданчика з штучним покриттям – 200,0; поточний ремонт спортзалу – 50,0);

-          Гірська сільська рада 35,0 тис.грн. (співфінансування мікропроектів, а саме: заміна вікон і дверей у НД с.Гірське – 15,0; капремонт санвузлів в Гірському НВК – 10,0; заміна підлоги в НД с.Липиці – 10,0);

-          Розвадівська ОТГ – 112,0 тис.грн. (БДЮТ – 56,6; ДЮСШ – 44,0; ПМПК – 11,4);

-          Колодрубівська сільська рада – 10,0 тис. грн.. (придбання тенісного стола для Колодрубівської ЗОШ)

  1. В межах розпису по доходах внести зміни до трансфертів, а саме: зменшити по ККД 41034200 та збільшити по ККД 41051500 на суму 10626,1 тис.грн. (медична субвенція з ОТГ);
  1. Збільшити видаткову частину районного бюджету на 10692,38633 тис.грн., в т.ч.:

-          за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання інвестиційних проектів – 2050,0 тис.грн.;

-          за рахунок субвенції з місцевих рад – 587,0 тис.грн.;

-          спрямувати залишок коштів районного бюджету по загальному фонду, який утворився станом на 01.01.2018 року в сумі 3737,12220 тис.грн. на наступні видатки:

-          залишок субвенції з обласного бюджету для Миколаївської міської ради на соціально-економічний розвиток територій, що приймають ТПВ на капремонт розподільчої камери мулоперегнивачів – 172,97220 тис.грн.;

-          співфінансування на об»єкти, кошти на які будуть виділені з державного фонду регіонального розвитку – 882,0 тис.грн., з них:

капітальний ремонт з утеплення фасаду Гірського НВК с.Гірське Миколаївського району Львівської області – 382,0;

будівництво культурно-просвітницького центру в с.Березина Миколаївського району Львівської області – 500,0;

-          співфінансування на об»єкти, кошти на які будуть виділені по обласній програмі соціально-економічного розвитку – 350,0 тис.грн., з них:

будівництво дитячої дошкільної установи в с.Рудники Миколаївського району Львівської області – 200,0;

реконструкція системи опалення з встановленням автономного котла в центральній районній бібліотеці м.Миколаєва – 150,0;

-          співфінансування спортмайданчиків з штучним покриттям – 600,0 тис.грн., з них:

Дроговиж НВК – 200,0;

Більче НВК – 200,0;

Гірська сільська рада – 200,0;

-          на заробітну плату з нарахуваннями для стоматологів Миколаїв КЦРЛ – 210,0 тис.грн.;

-          на поточний ремонт НД с.Долішнє – 10,0 тис.грн.

-          на капітальні видатки – 690,0 тис.грн. з них:

капітальний ремонт приймального відділення Миколаївської КЦРЛ – 290,0;

капітальний ремонт даху школи мистецтв – 100,0;

виготовлення ПКД по капремонтах шкіл – 300,0;

-          на місцеві програми – 810,0 тис.грн., з них:

програма сприяння матеріально-технічному забезпеченню Миколаївського районного військового комісаріату Львівської області на 2018 рік – 10,0;

програма підтримки органів виконавчої влади Миколаївського району на 2018 рік – 650,0;

програми соціального захисту – 150,0 (програма соціального захисту населення Миколаївського району на 2016-2018 рр. – 71,0, з них: надання соціальних гарантій особам, які надають соціальні послуги громадянам, що потребують сторонньої допомоги-23,0; надання допомоги окремим категоріям населення-18,0; допомоги згідно розподілу комісії районної ради-30,0; Комплексна цільова програма надання пільг окремим категоріям населення Миколаївського району на 2016-2018 рр. – 79,0, з них:пільгове перевезення-50,0; пільги з послуг зв»язку-29,0);

-          співфінансування коштів субвенції з державного бюджету на розвиток окремих територій – 12,15 тис.грн., з них:

МКЦРЛ – 9,4;

відділ освіти – 0,75;

відділ культури – 2,0;

-          спрямувати залишок коштів бюджету розвитку спеціального фонду, який утворився станом на 01.01.2018 року в сумі 250,0 тис.грн. на придбання мікроавтобуса для районної ради;

-          спрямувати залишок коштів медичної субвенції в сумі 744,26413 тис.грн., з них:

по КПКВ 3722010 «Багатопрофільна стаціонарна медична допомога населенню» :

КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» - 50,0 тис.грн ;

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 120,0 тис.грн;

КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 50,0 тис.грн;

КЕКВ 2240 «Оплата послуг(крім комунальних)» - 130,06413 тис.грн .

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» - 364,2 тис.грн, в т.ч. 250,0 тис.грн на санітарний автомобіль, 114,2 тис.грн на придбання медичного обладнання.

по КПКВ 3722113 «Первинна медична допомога населенню, що надається амбулаторно-поліклінічними закладами(відділеннями)»:

КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» - 30,0 тис.грн.;

-          спрямувати залишок коштів освітньої субвенції в сумі 1665,0 тис.грн., з них:

КЕКВ 2210 – 385,0 (придбання шкільних меблів – 195,0; придбання засобів навчання – 190,0);

КЕКВ 3110 – 1280,0 (придбання мультимедійних комплексів – 900,0; придбання комп»ютерної техніки – 190,0; придбання обладнання для кабінетів – 190,0);

-          спрямувати залишок субвенції з державного бюджету на розвиток окремих територій 1659,0 тис.грн. з них:

Код бюджету Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці Обсяг субвенції,
ти
с.гривень
Назва об’єкта (заходу), його місцезнаходження
13309200000 Миколаївський район 1659,0 Усього, у тому числі:
    150,0 Капітальний ремонт конструктивних елементів будинку № 2-А по вул. Грушевського у м.Миколаїв Миколаївського району Львівської області
    80,0 Придбання медичного обладнання та устаткування (фототерапії з підігрівом для новонароджених) для Миколаївської КЦРЛ Миколаївського району Львівської області
    70,0 Придбання зупинок для очікування громадського транспорту у с.Гірське Миколаївського району Львівської області
    48,0 Придбання набору меблів для прийому хворих, набору меблів медичних та холодильника для медикаментів для АЗПСМ с.Велика Горожанна Миколаївського району Львівської області
    48,0 Придбання дитячого ігрового майданчика для с.Мала Горожанна Миколаївського району Львівської області
    48,0 Капітальний ремонт вуличного освітлення с.Тужанівці Миколаївського району Львівської області
    40,0 Придбання ноутбука, музичної, акустичної апаратури та обладнання для Народного дому с.Новосілки-Опарські Миколаївського району Львівської області
    35,0 Придбання вікон для АЗПСМ с.Гірське Миколаївського району Львівської області
    25,0 Придбання дверей для ФАП с.Криниця Миколаївського району Львівської області
    15,0 Придбання столів для настільного тенісу для Миколаївського НВК Миколаївського району Львівської області
    1100,0 для м.Миколаїв
  1. В межах річних призначень для придбання мікроавтобуса для районної ради спрямувати виділені районній раді кошти на капітальний ремонт в сумі 428,6 тис.грн. та перенести 200,0 тис.грн. з іншої дотації. Крім цього, по районній раді збільшити видатки на 40,0 тис.грн. для сплати податків за реєстрацію мікроавтобуса за рахунок зменшення коштів іншої дотації та перенести кошти в сумі 1,5 тис. грн. з КЕКВ 2240 на КЕКВ 2273.
  2. В межах річних призначень у зв»язку з ненаданням фінансової підтримки ДЮСШ «Нива» виділити відділу освіти додатково кошти на утримання 3-х ставок тренерів з 01 березня в Миколаївській ДЮСШ в сумі 156,8 тис.грн. за рахунок зменшення коштів іншої дотації.
  1. Розпорядникам коштів районного бюджету після освоєння коштів на закупівлю товарів, робіт та послуг надавати районній раді звіт про їх цільове використання з наданням копій відповідних підтверджуючих документів (накладні, акти виконаних робіт, тощо).

Голова районної ради                                                      Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про внесення змін до рішення 25-ої сесії

районної ради № 224 від 28.11.2017 року

«Про передачу бюджетних установ спільної

власності територіальних громад

Миколаївського району у комунальну власність

Розвадівської об’єднаної територіальної громади»

               Керуючись п. 7 Розділу ІV Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», п. 20, п. 39 Розділу VІ Бюджетного кодексу України, Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності», п. 20 ч. 1 ст. 43, п. 13 ч. 1 ст. 44, п. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на підставі відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань про юридичну особу - Розвадівську сільську раду Миколаївського району Львівської області, беручи до уваги депутатське звернення депутата районної ради В. Шимка від 22.01.2018 року, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності, регуляторної політики, децентралізації і запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. До рішення 25-ої сесії районної ради № 224 від 28.11.2017 року «Про передачу бюджетних установ спільної власності територіальних громад Миколаївського району у комунальнувласність Розвадівської об’єднаної територіальної громади» внести наступні зміни та доповнення:

1.1. У назві, тексті та додатку до рішення вилучити слова «Розвадівська об’єднана територіальна громада» та «Розвадівська ОТГ» та в усіх відмінках і числах замінити їх словами «Розвадівська сільська рада Миколаївського району Львівської області»;

1.2. У позиції 4 додатку до рішення «Перелік бюджетних установ та їх майна, які передаються із спільної власності територіальних громад Миколаївського району у комунальну власність та підпорядкування Розвадівської об’єднаної територіальної громади» вилучити слова «окрім будинку школи (підвал, туалет) по вул. Біласа і Данилишина, 5, с. Верин».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності, регуляторної політики, децентралізації і запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (І. Данилко).

      

   Голова районної ради                                                         Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про затвердження Порядку передачі

з балансу на баланс майна, що належить

до спільної власності територіальних

громад Миколаївського району

               Керуючись п. 19 ч. 1 ст. 43, ч. 5 ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою встановлення єдиного організаційно-правового механізму передачі з балансу на баланс об’єктів та майна, що належить до спільної власності територіальних громад Миколаївського району, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності, регуляторної політики, децентралізації і запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Порядок передачі з балансу на баланс майна, що належить до спільної власності територіальних громад Миколаївського району (додається).


           2. Балансоутримувачам майна спільної власності територіальних громад Миколаївського району дотримуватися вимог даного Порядку при прийнятті на баланс та передачі з балансу на баланс вказаного майна.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності, регуляторної політики, децентралізації і запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (І. Данилко).

      

   Голова районної ради                                                         Тарас Зубрицький

Додаток
до рішення районної ради

від 22.02.2018 р.____

Порядок
передачі з балансу на баланс майна, що належить до спільної власності

територіальних громад Миколаївського району

1. Цей порядок встановлює єдиний організаційно-правовий механізм:

– передачі з балансу на баланс об’єктів та майна, що належать до спільної власності територіальних громад Миколаївського району (далі – об’єкти районної комунальної власності);
           – прийняття на баланс майна, яке передано до спільної власності територіальних громад району, об’єктів, завершених будівництвом та нововиявлених об’єктів.

2. Передача з балансу на баланс об’єктів районної комунальної власності та прийняття на баланс майна, яке передано до спільної власності територіальних громад району, об’єктів, завершених будівництвом та нововиявлених об’єктів (далі – передача) може здійснюватися на підставі рішення сесії районної ради, розпорядження голови районної ради або наказу керівника підприємства, установи чи закладу – балансоутримувача майна.

2.1. На підставі рішення районної ради здійснюється:

– прийняття на баланс нерухомого майна, яке передано до спільної власності територіальних громад району, об’єктів, завершених будівництвом та нововиявлених об’єктів;

– передача з балансу на баланс цілісних майнових комплексів підприємств, установ та закладів районної комунальної власності.

2.2. На підставі розпорядження голови районної ради здійснюється:

– передача з балансу на баланс установи інших об’єктів нерухомого майна та транспортних засобів.

2.3. В інших випадках прийняття на баланс та передача майна з балансу на баланс установи здійснюється за наказом керівника установи – балансоутримувача майна. При цьому, прийняття на баланс та передача з балансу на баланс установи рухомого майна первісною вартістістю за одиницю (комплект) більше 10 тис.грн. здійснюється за погодженням з головою районної ради;

3. Об’єктами передачі є:

- нерухоме майно (будівлі, споруди, у тому числі незавершені будівництвом, а також нежитлові приміщення після виділення їх в окрему облікову одиницю на підставі складання в установленому порядку розподільчого балансу);

- інше окреме індивідуально визначене майно.

4. Ініціаторами передачі можуть бути:

- районна рада;

- структурні підрозділи районної державної адміністрації стосовно об’єктів, які перебувають на їх балансі;

- комунальні підприємства, установи та заклади районної ради;

- інші балансоутримувачі об’єктів районної комунальної власності.

5. Ініціатор передачі разом з пропозиціями передає до районної ради проект відповідного розпорядження голови районної ради або рішення районної ради, обґрунтування доцільності передачі.
           6. Передача здійснюється комісією, створеною стороною, яка приймає на баланс об’єкт районної комунальної власності та оформляється актом приймання-передачі.

7. До акту приймання-передачі додаються:

- виписки із бухгалтерського балансу, складеного на останню звітну дату, про вартість об’єкта передачі;

- інші документи за визначенням комісії.

   Голова районної ради                                                         Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про виключення Ю. Люзняка, О. Гергерта

та Н. Добушовської із списку присяжних

для Миколаївського районного суду Львівської області

Керуючись ч. 2 ст. 43, ст. 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до ст. 64 Закону України «Про судоустрій і статус суддів», на підставі заяв Ю. Люзняка від 10.01.2018 року, О. Гергерта від 11.01.2018 року та Н. Добушовської від 30.01.2018 року щодо виключення їх із списку присяжних Миколаївського районного суду Львівської області, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності, регуляторної політики, децентралізації і запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Виключити Люзняка Юрія Степановича, Гергерта Олександра Валерійовича та Добушовську Надію Ярославівну із списку присяжних для Миколаївського районного суду Львівської області, затвердженого рішенням 23-ої сесії районної ради № 205 від 19.09.2017 року «Про внесення змін та доповнень до рішення 10-ої сесії районної ради № 89 від 20.10.2016 року «Про затвердження списку присяжних для Миколаївського районного суду Львівської області», виклавши додаток до цього рішення у редакції, що додається.

2. Виконавчому апарату районної ради дане рішення скерувати Миколаївському районному суду Львівської області та територіальному управлінню Державної судової адміністрації України в Львівській області й оприлюднити на офіційному веб-сайті Миколаївського району в мережі Інтернет.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань з питань регламенту, депутатської етики, дотримання законності, регуляторної політики, децентралізації і запобігання та врегулювання конфлікту інтересів (І. Данилко).

Голова районної ради                                                       Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про затвердження плану роботи

районної ради на 2018 рік

Керуючись п. 6 частини першої ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи пропозиції депутатів, постійних комісій та президії районної ради, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити план роботи районної ради на 2018 рік згідно з додатком.

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні комісії районної ради.

Голова районної ради                                                      Тарас Зубрицький

                                                                                              

                                                                                                           Додаток

                                                                                                           до рішення районної ради                                                 районної ради

                                                                                                           22.02.2018 року № ___

План

роботи Миколаївської районної ради на 2018 рік

Сесійні засідання районної ради

І квартал

1. Про стан будівництва акушерського корпусу Миколаївської КЦРЛ.

2. Про ефективність використання бюджетних коштів, виділених на розвиток агропромислового комплексу району.

3. Звіт голови Миколаївської райдержадміністрації про виконання Програми соціально-економічного та культурного розвитку Миколаївського району за 2017 рік.

4. Про стан шляхового господарства на території Миколаївського району та використання коштів, призначених для цього.

5. Про хід підготовки сільськогосподарських підприємств та приватних агрофірм району до проведення весняно-польових робіт.

6. Різне.

ІІ квартал

1. Про ефективне використання бюджетних коштів закладами освіти Миколаївського району та перспективи розвитку галузі в умовах адміністративно-територіальної реформи.

2. Перевірка стану дотримання вимог водоохоронного та санітарно-екологічного законодавства в місцях масового відпочинку людей (водойма «Задорожнє», тощо).

3. Про стан медичного обслуговування населення району.

4. Про впровадження енергозберігаючих технологій у бюджетних установах району.

5. Про діяльність ПАТ «Миколаївцемент» та перспективи будівництва нового цементного заводу та інших інвестиційних об’єктів на території району.

6. Участь у міжнародних, всеукраїнських та обласних конкурсах проектів та програм розвитку місцевого самоврядування.  

7. Різне.

ІІІ квартал

1. Про підготовку підприємств, установ та організацій району до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 років.

2. Про підтримку, стан та перспективи розвитку малого та середнього бізнесу в умовах нового податкового законодавства.

3. Про ефективність використання земельних ресурсів у Миколаївському районі за цільовим призначенням та своєчасну сплату орендної плати за землю.

4. Про стан і організацію пасажирських перевезень та стратегію розвитку пасажирської транспортної мережі на території Миколаївського району.

5. Про перспективи розвитку галузі фізичної культури і спорту в районі (діяльність спортивних шкіл, секцій, тощо).

6. Різне.

ІV квартал

1. Про районний бюджет Миколаївського району на 2019 рік.

2. Про співпрацю районного центру зайнятості з місцевими радами району в питанні залучення тимчасово непрацюючих громадян до громадських робіт та благоустрою.

3. Про роботу комісії районної державної адміністрації з питань легалізації робочих місць суб’єктів підприємницької діяльності.

4. Різне.

                     Голова районної ради                                                   Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про розгляд звернення Державної служби

геології та надр України щодо погодження

надання ТзОВ «Гранд видобування»

спеціального дозволу на користування надрами

Розглянувши звернення Державної служби геології та надр України щодо погодження надання ТзОВ «Гранд видобування» спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування пісків та вапняків Південно-Східної ділянки Миколаївського родовища, розташованого на території Миколаївської міської ради Львівської області за межами населеного пункту, беручи до уваги рішення 37-ої сесії 7-го скликання Миколаївської міської ради від 17.01.2018 року № 846 щодо відмови ТзОВ «Гранд видобування» у погодженні надання спеціального дозволу на користування надрами, керуючись ст.ст. 10, 16 Кодексу України про надра, п. 21 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмовити товариству з обмеженою відповідальністю «Гранд видобування» у погодженні надання спеціального дозволу на користування надрами на земельній ділянці площею 39,5 га з метою видобування пісків та вапняків Південно-Східної ділянки Миколаївського родовища, розташованого на території Миколаївської міської ради Львівської області за межами населеного пункту.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів (І. Лалак).

 

 

                 Голова районної ради                                            Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про затвердження нормативної

грошової оцінки земельної ділянки

для продажу права оренди на земельних торгах

            Розглянувши Технічну документацію з визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах для ведення фермерського господарства на території Новосілко-Опарської сільської ради (за межами н/п) розроблену ТзОВ    «Західземлепроект», враховуючи позитивний висновок державної землевпорядної експертизи      № 1166 від 21.12.2017 року, з метою визначення розміру орендної плати, керуючись п.21 ч.1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ст.23 Закону України „Про оцінку земель”, беручи до уваги висновок постійної комісії районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 17,4871 га, що включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах для ведення фермерського господарства на території Новосілко-Опарської сільської ради (за межами н/п) в сумі 71 427,63 грн.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів (І. Лалак).

            Голова районної ради                                                   Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про затвердження нормативної

грошової оцінки земельної ділянки

для продажу права оренди на земельних торгах

            Розглянувши Технічну документацію з визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах для ведення фермерського господарства на території Новосілко-Опарської сільської ради (за межами н/п) розроблену ТзОВ    «Західземлепроект», враховуючи позитивний висновок державної землевпорядної експертизи      № 1168 від 21.12.2017 року, з метою визначення розміру орендної плати, керуючись п.21 ч.1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ст.23 Закону України „Про оцінку земель”, беручи до уваги висновок постійної комісії районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності площею 18,9789 га, що включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах для ведення фермерського господарства на території Новосілко-Опарської сільської ради (за межами н/п) в сумі 91 602,63 грн.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів (І. Лалак).

            Голова районної ради                                                   Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про затвердження нормативної

грошової оцінки земельної ділянки

для продажу права оренди на земельних торгах

            Розглянувши Технічну документацію з визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки сільськогосподарського призначення державної власності, що включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах для рибогосподарських потреб на території Гонятичівської сільської ради (за межами н/п) розроблену ТзОВ «Західземлепроект», враховуючи позитивний висновок державної землевпорядної експертизи № 1178 від 21.12.2017 року, з метою визначення розміру орендної плати, керуючись п.21 ч.1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ст.23 Закону України „Про оцінку земель”, беручи до уваги висновок постійної комісії районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки державної власності площею 8,5619 га, що включена в перелік земельних ділянок для продажу права оренди на земельних торгах для рибогосподарських потреб на території Гонятичівської сільської ради (за межами н/п) в сумі 162 871,00 грн.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів (І. Лалак).

          Голова районної ради                                                  Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про затвердження нормативної

грошової оцінки земельної ділянки

для риборозведення гр. Одноріг Н.В.

            Розглянувши Технічну документацію з визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення державної власності, для любительського риборозведення , яка перебуває в оренді гр. Одноріг О. С. на території Миколаївської міської ради (за межами н/п) розроблену ТзОВ «НВП «ГЕО-ТРАНС», враховуючи позитивний висновок державної землевпорядної експертизи № 260 від 31.05.2017 року, з метою визначення розміру орендної плати, керуючись п.21 ч.1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ст.23 Закону України „Про оцінку земель”, беручи до уваги висновок постійної комісії районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення державної власності площею 3,2878 га, для любительського риборозведення, для визначення розміру орендної плати на території Миколаївської міської ради (за межами н/п) в сумі 68 797,00 грн. в розрахунку 2,09 грн. на 1 м2 земельної ділянки.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів (І. Лалак).

            Голова районної ради                                                   Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про затвердження нормативної

грошової оцінки земельної ділянки

для риборозведення гр. Одноріг О.С.

            Розглянувши Технічну документацію з визначення нормативної грошової оцінки земельної ділянки несільськогосподарського призначення державної власності, для любительського риборозведення , яка перебуває в оренді гр. Одноріг О. С. на території Тернопільської сільської ради (за межами н/п) розроблену ТзОВ «НВП «ГЕО-ТРАНС», враховуючи позитивний висновок державної землевпорядної експертизи № 258 від 31.05.2017 року, з метою визначення розміру орендної плати, керуючись п.21 ч.1 ст.43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” та ст.23 Закону України „Про оцінку земель”, беручи до уваги висновок постійної комісії районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити нормативну грошову оцінку земельної ділянки несільськогосподарського призначення державної власності площею 7,0000 га, для любительського риборозведення, для визначення розміру орендної плати на території Тернопільської сільської ради (за межами н/п) в сумі 109 856,00 грн. в розрахунку 1,57 грн. на 1 м2 земельної ділянки.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів (І. Лалак).

          Голова районної ради                                                   Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про затвердження проекту

землеустрою щодо зміни межі

с. Пісочна Розвадівської сільської ради

Миколаївського району Львівської області

Керуючись п. 21 ч. 1 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 10, 173, 174 Земельного кодексу України, ст. 17, 46 Закону України «Про землеустрій», враховуючи позитивний висновок державної експертизи землевпорядної документації від 21.11. 2017 року № 1007, клопотання Розвадівської сільської ради від 14.02.2018 року № 02-15/117, беручи до уваги висновок постійної комісії районної ради з питань земельних відносин і використання природних ресурсів, районна рада,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Проект землеустрою щодо зміни межі населеного пункту с. Пісочна Розвадівської сільської ради Миколаївського району Львівської області.

2. Внести в межі населеного пункту с. Пісочна Розвадівської сільської ради Миколаївського району Львівської області земельні ділянки загальною площею 233,7880 га, встановивши площу населеного пункту 419,7880 га.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на комісію з питань земельних відносин і використання природних ресурсів (І. Лалак).

Голова районної ради                                                       Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про затвердження Положення

про амбулаторію загальної

практики/сімейної медицини м. Миколаєва

Керуючись п. 20 ч. 1 ст. 43, ст. 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,

ст. 16 Закону України «Основи законодавства України про охорону здоровя», Положенням про амбулаторію, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров'я України від 29.07.2016 року № 801, враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Положення про амбулаторію загальної практики/сімейної медицини              м. Миколаєва (додається).

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я (Р. Бліха).

Голова районної ради                                                      Тарас Зубрицький

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про забезпечення пільгового проїзду

учнів Київецького НВК

З метою забезпечення пільгового проїзду учнів Київецького навчально-виховного комплексу до місця навчання і додому, беручи до уваги звернення дирекції Київецького НВК від 12.02.2018 року №20, клопотання відділу освіти районної державної адміністрації від 14.02.2018 року № 01-17/91, керуючись ч. 2 ст. 56 Закону України «Про освіту», ч. 1 ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту», ч. 2 ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновок постійної комісії районної ради з питань освіти, духовного і національного відродження, районна рада

ВИРІШИЛА:

1. Надати відділу освіти районної державної адміністрації дозвіл на перевезення автобусом «Школярик» учнів, які проживають у селах Надітичі, Черниця та Пісочна Миколаївського району, до місця навчання (Київецького навчально-виховного комплексу) і додому.

2. Видатки на зазначені потреби проводити за рахунок кошторисних призначень групи централізованого обслуговування шкіл відділу освіти районної державної адміністрації.

      3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію районної ради з питань з питань освіти, духовного і національного відродження (Я. Крашевський).

Голова районної ради                                                       Тарас Зубрицький

 

УКРАЇНА

МИКОЛАЇВСЬКА РАЙОННА РАДА

ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

XXVІІІ сесія VІІ демократичного скликання

ПРОЕКТ РІШЕННЯ

від 22лютого 2018 року

Про встановлення цін на зубне

протезування в Миколаївській районній

стоматологічній поліклініці на 2108 рік

Заслухавши та обговоривши доповідь головного лікаря Миколаївської районної стоматологічної поліклініки Б. Ях, враховуючи звернення Миколаївської КЦРЛ від 13.02.2018року № 218 та беручи до уваги висновок постійної комісії районної ради з питань охорони здоров’я, керуючись ч. 2 ст. 43, ст. 59 Закону Укpаїни «Пpо мiсцеве самовpядування в Укpаїнi», pайонна рада

ВИPIШИЛА:

1. Встановити з 01.01.2018 року ціни на зубне протезування в Миколаївській районній стоматологічній поліклініці згідно з додатком.

2. Контpоль за виконанням piшення покласти на постійну комісію районної ради з питань охорони здоров’я (Р. Бліха).

Голова районної ради                                                        Тарас Зубрицький