Погоджено

Перший заступник голови Миколаївської районної державної адміністрації

_____________ Я.С.Лукомський

«__» __________ 20__ року

 

Затверджено

Голова Миколаївської районної ради

______________ Т.Б.Зубрицький

«___» __________ 20__ року

Рішення сесії районної ради

від ______________№ ______

 

Погоджено

Заступник голови Миколаївської районної державної адміністрації

____________ В.В.Козоглодюк

«__» ________ 20__ року

   
         

Програма

забезпечення особового складу підрозділу територіальної оборони Миколаївського району речовим майном та заходів з територіальної оборони на 2018-2020 роки

Погоджено

Начальник фінансового управління

Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ З.М.Москалюк

«__» ________ 20__ року

 

Погоджено

Голова постійної комісії з питань економіки, бюджету, податків,

розвитку підприємництва Миколаївської районної ради

_______________ Л.І.Сорочак

«__» __________ 20__ року

                                                                                                      

Погоджено

Начальник відділу економіки

Миколаївської районної державної адміністрації

 

 

_________________ М.І.Ланчевич_

«__» ________ 20__ року

 

Погоджено

Військовий комісар Миколаївського районного військового комісаріату,

підполковник

__________ М.А.Романович

«__» __________ 20__ року

м. Миколаїв

Програма

забезпечення особового складу підрозділу територіальної оборони Миколаївського району речовим майном та заходів з територіальної оборони на 2018-2020 роки

ВСТУП

Програма забезпечення особового складу підрозділу територіальної оборони Миколаївського району речовим майном та заходів з територіальної оборони на 2018-2020 роки розроблена відповідно до Закону України «Про оборону України», Положення про територіальну оборону України, яке затверджене Указом Президента України від 2 вересня 2013 року № 471/201, рішення Львівської обласної ради від 05.12.2017 №562, розпорядження заступника командувача військ оперативного командування «Захід» з територіальної оборони від 23.11.2017 року №501/14/197, розпорядження військового комісара Львівського обласного військового комісаріату від 15.09.2017 року №8302.

У зв’язку з ускладненням внутрішньополітичної обстановки, втручанням Російської Федерації у внутрішні справи України, зростанням соціальної напруги в Україні, захопленням незаконно створеними збройними формуваннями проросійського спрямування за підтримки військових підрозділів збройних сил Російської Федерації будівель органів державної влади, аеропортів, транспортних комунікацій, органів військового управління, військових частин та установ Збройних Сил України, що дислоковані на території Кримського півострову, Донецької та Луганської областей, можливою загрозою захоплення інших територій України виникла нагальна потреба в створенні підрозділу територіальної оборони району та його матеріально-технічного забезпеченні для захисту суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення нашого району, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

ХАРАКТЕРИСТИКА

Метою Програми є здійснення заходів щодо матеріально-технічного забезпечення потреб особового складу підрозділу територіальної оборони району засобами захисту, предметами речового майна і спорядження для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення нашого району, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

Забезпечення особового складу підрозділу територіальної оборони району засобами зв’язку, захисту, предметами речового майна і спорядження для підтримання боєготовності та ефективного виконання завдань щодо захисту державного суверенітету і незалежності держави, охорони важливих (стратегічних) об’єктів і комунікацій, органів державної влади, території і населення нашого району, боротьби з диверсійними та іншими незаконно створеними озброєними формуваннями, а також підтримання безпеки і правопорядку, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру.

1. Сучасний стан справ і проблеми

Однією з актуальних проблем при формуванні громадянського суспільства є потреба в розвитку та підтримці довіри громадян до органів влади та інших органів місцевого самоврядування. Складовою частиною цього напряму є своєчасне, повне і якісне формування підрозділів територіальної оборони, загонів оборони, роти охорони та інших військових формувань в особливий період. Також є недостатнім організаційний та технічний рівень забезпечення підрозділів територіальної оборони та роти охорони.

2. Завдання Програми

- організувати матеріально-технічне забезпечення яке здійснюється з метою підтримання бойової готовності і боєздатності підрозділу територіальної оборони шляхом забезпечення його озброєнням, військовою технікою, боєприпасами та іншими матеріально – технічними засобами.

- своєчасно отримати військову техніку, боєприпаси, паливно-мастильні матеріали, продовольство, речове майно, матеріально-технічні засоби і видачу їх у підрозділи загону територіальної оборони;

- всебічне забезпечення навчання та підготовки особового складу загону територіальної оборони до виконання завдань за призначенням;

- організацію розміщення особового складу та створення для нього відповідних побутових умов;

- організацію побутового забезпечення;

- організації підвезення та подачі матеріальних засобів від підприємств промисловості до підрозділів територіальної оборони;

- забезпеченні підрозділів територіальної оборони військовою технікою, матеріально-технічними засобами відповідно до штатної потреби воєнного часу;

- видачі озброєння, військової техніки, боєприпасів та матеріально-технічних засобів у підрозділи підрозділу територіальної оборони під час розгортання підрозділу в бойовий порядок для можливості виконання ним бойових завдань за призначенням;

- організації та здійсненні морально - побутового забезпечення.

3. Основні функції Миколаївського РВК Львівської області:

- проведення допризовної підготовки громадян;

- здійснення приписки допризовників до призовних дільниць;

- проведення призову громадян на військову службу у мирний і воєнний час;

- проведення призовних комісій про призов громадян на строкову військову службу, відправки призовників до військових части;

- взаємодія з місцевою держадміністрацією з питань проведення альтернативної (невійськової) служби;

- проведення рекламно-агітаційної, інформаційно-роз'яснювальної роботи, добір та направлення громадян до військових частин для проходження військової служби за контрактом, а також для - вступу до вищих військових навчальних закладів або вищих закладів, що мають військові навчальні підрозділи;

- проведення добору кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом;

- участь у доборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних Сил;

- підготовка та проведення в особливий період мобілізації людських і транспортних ресурсів;

- забезпечення соціального і правового захисту військовослужбовців, військовозобов'язаних і резервістів, ветеранів війни та військової служби, пенсіонерів з числа військовослужбовців та членів їх сімей;

- участь у військово-патріотичному вихованні громадян;

- здійснення заходів з підготовки та проведення територіальної оборони, інших заходів з питань оборони відповідно до законодавства;

- ведення обліку призовників, військовозобов'язаних, у тому числі резервістів, а також громадян, які брали участь у бойових діях, та осіб, які стали інвалідами під час проходження військової служби;

- проведення бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час;

- облік підприємств, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань;

контроль за проведенням на підприємствах роботи з ведення військового обліку військовозобов'язаних та їх бронювання на період мобілізації та на воєнний час;

- розгляд звернень військовослужбовців, працівників та членів їх сімей, а також питань, що належать до компетенції РВК;

- облік звільнених з військової служби у Збройних Силах в запас або у відставку;

- організація з визначеною періодичністю медичних оглядів військовозобов'язаних;

- підготовка необхідних документів для виплати одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або каліцтва військовослужбовців Збройних Сил;

- формування підрозділів територіальної оборони та їх підготовка до виконання завдань;

- виконання інших функцій відповідно до законодавства.

4. Очікувані результати.

- забезпечення заходів приведення в боєздатний стан підрозділів територіальної оборони організувати, спираючись на створені запаси та діючу стаціонарну систему баз, складів та арсеналів Збройних Сил України;

- створення резервів речового майна для забезпечення особового складу підрозділу територіальної оборони у районі територіальної оборони (Миколаївський район) №10.

5. Фінансове забезпечення Програми

Фінансове забезпечення Програми здійснюється за рахунок районного та місцевих бюджетів, а також інших джерел фінансування не заборонених законодавством. Обсяг фінансування з районного бюджету для реалізації заходів Програми визначається із можливостей його дохідної частини.

Військовий комісар Миколаївського районного

військового комісаріату Львівської області

підполковник                                                                                                           М.А.РОМАНОВИЧ

ПАСПОРТ

(загальна характеристика районної (бюджетної ) цільової програми)

Програма забезпечення особового складу підрозділу територіальної оборони Миколаївського району речовим майном та заходів з територіальної оборони на 2018-2020 роки (далі – Програма)

(назва програми)

1. Ініціатор розроблення програми:

Миколаївський районний військовий комісаріат Львівської області.

2. Дата, номер документа про затвердження програми ___________________________

3. Розробник програми:

Миколаївський районний військовий комісаріат Львівської області.

4. Співрозробники програми:

Миколаївська районна державна адміністрація

5. Відповідальний виконавець програми:

військовий комісар Миколаївського районного військового комісаріату Львівської області

6. Учасники програми: державні установи, що надають адміністративні послуги

7. Термін реалізації програми: 2018-2020 роки.

7.1. Етапи виконання програми: 2018-2020 роки.

(для довгострокових програм) ____________________________________

8. Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації

програми у 2018 році - 130,00 грн.

у тому числі:

8.1. Коштів районного бюджету 130,00 грн.

коштів інших джерел (вказати) ___________________________________


Військовий комісар Миколаївського

районного військового комісаріату

підполковник                                М.А.РОМАНОВИЧ

тел.:51-575


Ресурсне забезпечення

районної Програми забезпечення особового складу підрозділу територіальної оборони Миколаївського району речовим майном та заходів з територіальної оборони на 2018-2020 роки

  Обсяги фінансування, (тис. грн.)
Всього, тис. грн. У тому за джерелами фінансування:
Районний бюджет Місцеві бюджети Інші джерела
2018 рік 130 000.00 130 000.00 -- --
2019 рік У межах бюджетних призначень      
2020 рік У межах бюджетних призначень      

Військовий комісар Миколаївського

районного військового комісаріату

підполковник                                М.А.РОМАНОВИЧ


Перелік завдань, заходів та показників районної (бюджетної) цільової програми забезпечення

особового складу підрозділу територіальної оборони Миколаївського району речовим майном та заходів з територіальної оборони на 2018-2020 роки

№ з/п Назва завдання Перелік заходів завдання Показники виконання заходу, одиниці виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
2018 рік 2019 рік 2020 рік
Джерела Обсяги, тис. грн.
1.

Забезпечення загону оборони

та роти охорони засобами зв’язку

Придбання засобів зв’язку

Затрат – придбання засобів зв’язку, тис.грн Миколаївський РВК Львівської області Районний бюджет 130.00 У межах бюджетних призначень У межах бюджетних призначень Забезпечення підрозділів територіальної оборони Миколаївського району засобами зв’язку для виконання завдань за призначенням
Продукту – кількість придбаних засобів зв’язку

8

Ефективності –

собівартість одиниці засобів зв’язку,грн

-автомобільна радіостанція УКХ-діапазону;

- ретранслятор;

-переносна радіостанція УКХ-діапазону;

-переносна радіостанція УКХ-діапазону;

- телекомунікаційний комплект супутникового зв’язку;

-ІР-телефон;

-сервер;

-джерело безперебійного живлення

18270,0

100710,0

21921,0

17667,0

17150,0

2860,0

31150,0

2780,0

Якості-

відсоток накопичення

   

33

Військовий комісар Миколаївського

районного військового комісаріату

підполковник                                                               М.А.РОМАНОВИЧ