Затверджено

Перший заступник

голови райдержадміністрації

_____________ Я.Лукомський

«__» ________ 20____ року

МП

 

Затверджено

Рішення сесії

районної ради

____________________ Т.Зубрицький

№ ___ «__» __________ 20____ року

МП

     

Програма

«Національно-патріотичного виховання дітей та молоді

у Миколаївському районі на 2018-2021 роки»

Погоджено

Голова постійної комісії з питань економіки, бюджету, податків,

розвитку підприємництва Миколаївської районної ради

_______________ Л.Сорочак

«__» __________ 20___ року

 

Погоджено

Голова профільної комісії з питань молоді, спорту, культури і туризму Миколаївської районної ради

____________ М.Галущак

«__» __________ 20___ року

Погоджено

Заступник голови Миколаївської районної державної адміністрації

_________________     В.Козоглодюк

«__» ________ 20__ року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ З.Москалюк

«__» ________ 20___ року

МП

Погоджено

Начальник відділу економічної

політики райдержадміністрації

 

_________________ М. Ланчевич

«__» ________ 20___ року

МП

 

Розробники

Відділ освіти Миколаївської РДА

________________О.Лехович

Відділ культури і туризму охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій РДА

_______________ І.Іваночко

Сектор молоді та спорту

Миколаївської РДА

________________ І.Наконечний

 

«___» ________ 20___ року

МП

м. Миколаїв2018 рік


ПРОГРАМА

національно-патріотичного виховання дітей та молоді

у Миколаївському районі на 2018-2021 роки

Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Миколаївському районі на 2017-2021 роки розроблена відділом освіти, відділом культури і туризму охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій та сектором молоді та спорту Миколаївської РДА.

Рекомендована для використання у практичній діяльності працівниками навчальних закладів, закладів культури району з метою удосконалення системи національно-патріотичного виховання дітей та молоді.

Загальні положення

Історичні події, що відбувалися і відбуваються в Україні на протязі 2013- 2017 років - Революція Гідності, боротьба за територіальну цілісність, незалежність України, за право жити, навчатись, працювати у демократичній, правовій державі - підняли на поверхню глобальні проблеми суспільства. Частина таких проблем так чи інакше пов’язана з недостатнім рівнем національної свідомості різних поколінь українців, з викривленим трактуванням окремих історичних фактів нашої держави, з відсутністю державної ідеї об’єднання Заходу і Сходу історичному, економічному, політичному, ментальному сенсі.

Виходячи з вищезазначеного, патріотизм на даний час є особливо гострою потребою держави, якій необхідно щоб молоде покоління росло національно свідомими громадянами-патріотами, здатними забезпечити країні гідне місце у цивілізованому світі. Критеріями патріотизму є любов, вірність і служіння Батьківщині, турбота про забезпечення цілісності і суверенітету України, піклування про її постійний розвиток на шляху демократичного національного відродження, сприяння гармонізації державних, суспільних та особистісних інтересів у повсякденному житті. У випадку загрози патріотизм проявляється у готовності служити Україні, встати на її захист.

На місцевому рівні вирішенню проблеми патріотичного виховання сприятиме Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Миколаївському районі на 20187-2021 роки (далі Програма)

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту», “Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні”, “Про військову службу і загальновійськовий обов’язок”, Концепції національно-патріотичного виховання молоді, затвердженої наказом Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства освіти і науки України, Міністерства оборони України, Міністерства культури і туризму України від 27.10.2009 №3754/981/538/49 (зі змінами).

        Програма визначає зміст та основні шляхи розвитку системи патріотичного виховання учнівської молоді та спрямована на подальше формування патріотичної свідомості як однієї із найважливіших цінностей і основ морально-духовної єдності суспільства.

Мета Програми

Основною метою Програми є подальший розвиток та вдосконалення національно-патріотичного виховання дітей, молоді через систему організаційних заходів, педагогічних форм і методів, формування у молоді високої патріотичної свідомості, національної гідності, готовності до виконання громадянського і конституційного обов’язку щодо захисту національних інтересів України.

Основними завданнями Програми є:

-        формування духовних цінностей українського патріота: почуття патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його історії, Української Держави, рідної землі, родини, гордості за минуле і сучасне на прикладах героїчної історії українського народу та кращих зразків культурної спадщини;

-        виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів України, державної символіки — Герба, Прапора, Гімну України та історичних святинь;

-        консолідація діяльності органів державного управління та місцевого самоврядування, навчальних закладів, громадських організацій щодо національно-патріотичного виховання;

-        формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови як духовного коду нації;

-        підтримання кращих рис української нації — працелюбності, прагнення до свободи, любові до природи та мистецтва, поваги до батьків та родини;

-        формування психологічної та фізичної готовності молоді до виконання громадянського та конституційного обов'язку щодо відстоювання національних інтересів та незалежності держави, підвищення престижу і розвиток мотивації молоді до державної та військової служби;

-        формування в учнівської молоді національної свідомості, поваги до особистості, суспільства, держави, до ідей і цінностей їх відродження та розвитку, усвідомленого ставлення до власної належності до рідної землі, народу;

-        створення належних умов для прояву патріотизму, відновлення і вшанування національної пам’яті;

-        відродження та розвиток українського козацтва як важливої громадської сили військово-патріотичного виховання молоді;

-        утвердження в свідомості громадян об'єктивної оцінки ролі українського війська в українській історії, спадкоємності розвитку Збройних Сил у відстоюванні ідеалів свободи та державності України і її громадян від княжої

доби, Гетьманського козацького війська, військ Української народної республіки, Української повстанської армії до часів незалежності;

-        утвердження гуманістичної моралі як базової основи громадянського суспільства.

Принципи реалізації Програми

-        Особисто-орієнтований підхід з врахуванням вікових , соціальних, культурних та інших особливостей учнів;

-        Універсальність основних напрямів громадянсько-патріотичного виховання, яке передбачає цілісний та комплексний підхід з використанням досвіду минулих поколінь, національних традицій у побуті та внутрішньо сімейних відносин, у навчанні та праці,методах творчості;

-        Врахування регіональних умов у пропаганді патріотичних ідей та цінностей, що характеризуються любов'ю до рідного краю, вулиці, навчального закладу тощо.

Нормативно-правова база Програми

-        Указ Президента України від 13.11.2014 № 872 "Про День Гідності та Свободи";

-        Указ Президента України від 13.11.2014 № 871 "Про День Соборності України";

-        Указ Президента України від 14.10.2014 № 806 "Про День захисника України";

-        Указ Президента України від 24.09.2014 № 744 "Про невідкладні заходи щодо захисту України та зміцнення її обороноздатності";

-        Указ Президента України від 13 жовтня 2015 року «Про Стратегію національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2016-2020 роки».

-        Концепція допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді, схвалена Указом Президента України від 25 жовтня 2002 року № 948;

-        Постанова Кабінету Міністрів України від 28.01.2009 № 41 "Про затвердження Державної цільової соціальної програми "Молодь України" на 2009-2015 роки";

-        Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08.09.2009 № 1494 "Про затвердження Плану заходів щодо підвищення рівня патріотичного виховання учнівської та студентської молоді шляхом проведення на постійній основі тематичних екскурсій з відвідуванням об’єктів культурної спадщини";

        -        Доручення Кабінету Міністрів України від 05.05.2009 № 22966/1/1-09 та План організації виконання положень Указу Президента України від 27.04.2009 № 272 "Про проведення Всеукраїнської молодіжної акції «Пам’ятати. Відродити. Зберегти";

-        Наказ Міністерства освіти і науки України від 16 червня 2015 року № 641 «Концепція національно-патріотичного виховання дітей і молоді»

-        Наказ Міністерства освіти і науки України від 27.10.2014 № 1232 "Про затвердження плану заходів щодо посилення національно - патріотичного виховання дітей та учнівської молоді";

-        Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від

31.10.2011№ 1243"Про Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України";

-        Наказ Міністерства освіти і науки України від 07.09.2000 № 439 "Про затвердження Рекомендацій щодо порядку використання державної символіки в навчальних закладах України";

-        Лист Міністерства освіти і науки України від 25.07.2014 № 1/9-376 "Методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році";

-        Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від

09.08.2012№ 1/9-557"Про методичні рекомендації з громадянської освіти та виховання у навчальних закладах у 2012/2013 навчальному році";

-        лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 27.07.12 № 1/9-530"Щодо виховання сучасного громадянина в полікультурному середовищі засобами позакласної роботи".

Очікувані результати

-        збагачення і поглиблення змісту роботи з патріотичного виховання молоді;

-        залучення коштів місцевого бюджету на реалізацію програми;

-        налагодження взаємозв’язку і взаємодії між суб’єктами патріотичного виховання молоді, які передбаченні програмою;

-        удосконалення системи підготовки молоді до військової служби, підтримка діяльності дитячих та молодіжних громадських організацій, історико-пошукових загонів та інших організацій патріотичного спрямування;

-        сприяння в системній підготовці спеціалістів з патріотичного виховання молоді.

Обсяги та джерела фінансування

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проекту місцевого бюджету на відповідний рік у межах видатків.

Виконавцем Програми та одержувачем (розпорядником) коштів є відділ освіти, відділ культури і туризму охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій, сектор молоді та спорту, МРЦСССДМ.

Механізм реалізації Програми та контроль за її виконанням

Контроль за реалізацією заходів, передбачених Програмою, здійснюватиме у межах компетенції постійної комісії з питань освіти, культури, молоді,фізкультури і спорту, питань охорони здоров’я та соціального захисту населення. Виконавці заходів, зазначені у Програмі, інформують про хід її виконання районну державну адміністрацію щороку до 20 січня.

Додаток 1

ПАСПОРТ

«Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Миколаївському районі на 2018-2021»

(назва програми)

1. Ініціатор розроблення програми   - відділ освіти та сектор молоді та спорту Миколаївської районної держадміністрації

2. Дата, номер документа про затвердження програми _______________________________________________________

3. Розробники програми - відділ освіти, відділ культури і туризму охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій,сектор молоді та спорту Миколаївської районної держадміністрації

4. Співрозробники програми – МРЦСССДМ, громадські організації

5. Відповідальні виконавці програми - відділ освіти, відділ культури і туризму охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій сектор молоді та спорту Миколаївської   районної держадміністрації, МРЦСССДМ.

6. Учасники програми – відділ освіти, відділ культури і туризму охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій, сектор молоді та спорту Миколаївської   районної держадміністрації

        

         7. Термін реалізації програми   2018 - 2021 роки

7.1. Етапи виконання програми
(для довгострокових програм)       2018-2019 роки І-й етап ;

                                                               2020-2021 роки ІІ-й етап             

9. Загальний обсяг фінансових

ресурсів, необхідних для реалізації
програми, тис. грн., всього,          
647.00 тис.грн.

у тому числі:

9.1. коштів районного бюджету   -   647.00 тис.грн.

Заступник голови Миколаївської районної

державної адміністрації                                              В.В.Козоглодюк                      


Додаток 2

Ресурсне забезпечення районної (бюджетної) програми

«Національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Миколаївському районі на 2018-2021»

(назва програми)

                                                                                                                                                                                           647 тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2018 рік 2019рік 2020 рік 2021 рік Усього витрат на виконання програми
Усього, 122.00 150.00 175.00 200.00 647.00
у тому числі:          
районний бюджет 122.00 150.00 175.00 200.00 647.00
бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування          
кошти небюджетних джерел          

Заступник голови райдержадміністрації                                                               В.В.Козоглодюк

Напрямки діяльності та основні заходи програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді у Миколаївському районі на 2018-2021 роки

з/п

Назва заходу Виконавець Місце проведення

Дата

проведення

Загальний обсяг фінансування,

грн.

Примітка

1 Заходи із вшанування пам’яті Степана Бандери Миколаївська РДА

м.Миколаїв,

м.Львів

січень    
2 Пішохідні змагання «Кубок героїв Крут» Миколаївський районний БДЮТ м.Новий Розділ Лютий    
3 Проведення районних змагань з допризовної підготовки молоді Миколаївського району (п’ятиборство «Миколаївський щит», легкоатлетичний крос, плавання, кульова стрільба, метання гранати, підтягування на перекладенні) Відділ освіти, сектор молоді та спорту РДА, Миколаївська РДЮСШ, Миколаївський райвійськомат, громадські організації

м.Миколаїв. СОК «Ювілейний

Лютий - листопад

3,0

Фінансується програмою «Молодь Миколаївщини»

4 Фестиваль до Дня Добровольця

Відділ культури і туризму охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій РДА,

громадські організації

МПК березень    
5 Участь у заходах із вшанування українців, які загинули в с.Павлокома (РП)

Сектор молоді та спорту РДА,

Громадські організації

с.Павлокома (РП)

березень

   
6 Участь у заходах ус.Млини із вшанування Михайла Вербицького – автора гімну України

Сектор молоді та спорту РДА,

громадські організації

 

березень

   
7 Участь в обласному сходженні учнівської молоді на г. Ключ Відділ освіти РДА   Квітень 3 000  
8 Участь в обласній спартакіаді серед допризовної молоді Відділ освіти, сектор молоді та спорту РДА, Миколаївський райвійськомат м. Львів Квітень  

Фінансується

відділом освіти РДА

9

Участь у створенні матеріалів до першої фото книги пам’яті учасників АТО

Відділ освіти, Відділ культури і туризму охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій РДА, ГО"Аратта.Альянс"

8-й окремий батальйон Української Добровольчої Армії, громадські організації

м. Миколаїв. Миколаївський район.

Квітень

   
10 Мандрівний табір «У пошуках…» з нагоди відзначення   бою на горі Маківка Відділ освіти, сектор молоді та спорту РДА, «ПЛАСТ» с. Тухля , Сколівського району,               (г. Маківка) Квітень-Травень 2 500 Фінансується програмою «Молодь Миколаївщини»
11 Кубок Миколаївського району з футболу «Весна – 2018» присвяченого пам’яті Василю Кіндрацькому ФФМР,
сектор молоді та спорту РДА
м.Миколаїв, Миколаївський район, Тростянецькаі Розвадівська ОТГ

Квітень -

травень

2 500 Фінансується програмою розвитку дитячого і масового футболу у Миколаївському районі
12 Районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура») та участь в обласному етапі. Відділ освіти РДА, громадські організації району м. Миколаїв Травень 17 000 (харчування учнів)  
13 Виготовлення символічних червоних маків для розповсюдження серед населення та військових службовців, що перебувають у зоні АТО (до Дня памяті та примирення) Відділ освіти РДА, ЗЗСО ЗЗСО Травень    
14 Участь в обласному етапі фізкультурно-патріотичного фестивалю школярів України «Козацький гарт-2018 р.» Відділ освіти РДА Стадіон Миколаївської ДЮСШ Травень   Фінсується відділом освіти РДА
15 «Свято весни-2018» Сектор молоді та спорту РДА, «ПЛАСТ»

м.Миколаїв, ур.Барбара,

с.Устя

Травень

3 500

(харчування)

Фінансується програмою «Молодь Миколаївщини»
16 ХІІ-му фестивалі «Зашків-2018» з оздоровчого туризму,з нагоди 127-ї річниці від дня народження Є.Коновольця Відділ освіти, сектор молоді та спорту РДА, «ПЛАСТ» с. Зашків, Жовківського району Травень-червень 3 000 Фінансується програмою «Молодь Миколаївщини»
17 Участь у заходах, приурочених вшануванню українських військових поховань у с. Пікуличі (РП) Сектор молоді та спорту РДА, громадські організації с. Пікуличі (РП) Травень-червень 10 000  
18

Виставкамузей захисників територіальної цілісності України військового спорядження та зброї.

Відділ освіти РДА. ГО"Аратта.Альянс"

8-й окремий батальйон Української Добровольчої Армії

м. Миколаїв. Миколаївський район.

травень-жовтень

2018р

   
19 Відкритий турнір зі стрітболу 3х3 «OpenMykolaiv-2018» приcвячений Дню молоді Сектор молоді та спорту РДА, Миколаївська РДЮСШ м. Миколаїв. СОК «Ювілейний червень 2 500 Фінансується програмою «Молодь Миколаївщини»
20 Організація спортивних змагань для молоді присвячених вшануванню пам’яті місцевих загиблих учасників АТО

Відділ освіти,

сектор молоді та спорту РДА

ГО"Аратта.Альянс"

8-й окремий батальйон Української Добровольчої Армії

м. Миколаїв. СОК «Ювілейний

Червень -

листопад

   
21 Заходи до Дня Незалежності України. Відділ культури і туризму охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій,відділ освіти, сектор молоді та спорту РДА, громадські організації м. Миколаїв. СОК «Ювілейний, майдан Незалежності,4 серпень   Фінансується програмами відділом культури, відділом освіти та сектором молоді та спорту РДА
22

Повстанська ватра – 2018

Відділ освіти, сектор молоді та спорту РДА, «ПЛАСТ»

м. Миколаїв,

Ур.Ошарки

Вересень-жовтень

3 500

(харчування)

Фінансується програмою «Молодь Миколаївщини»
23 Районний дитячо-юнацький фестиваль «Сурми звитяг» Відділ освіти РДА Миколаївський районний БДЮТ Жовтень 7 000 (нагородження переможців)  
24 Обласний турнір з міні–футболу пам’яті А.Марунчака, присвячений до Дня захисника України
серед учасників АТО
ФММР, Миколаївська асоціація учасників АТО,
сектор молоді та спорту РДА

с.Березина, смт.Розділ

Жовтень

4 500 Фінансується програмою розвитку дитячого і масового футболу у Миколаївському районі
25 Фестиваль патріотичної пісні «Пісні перемоги» Відділ культури і туризму охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій РДА МПК жовтень    
26

Виховні години, учнівські конференції, круглі столи, уроки та вечори памяті,присвячені:

- утворенню УПА та Дню Захисника України;

- Дню Соборності України;

- подвигу Героїв Крут;

- Дню Героїв Небесної Сотні;

- борцям за волю та незалежність України.

Відділ освіти РДА, ЗЗСО ЗЗСО Постійно    
27

Проведення районного та участь в обласних етапах конкурсів:

- «Славетні імена України»;

- мультимедійних проектів «Моя маленька батьківщина-душі потіха та розрада»;

- експедиції учнівської молоді «Моя Батьківщина-Україна».

Відділ освіти РДА, ЗЗСО ЗЗСО Постійно    
28 Проведення трьохденних навчально-польових зборів, військово-спортивних свят, вишколів. Відділ освіти РДА, ЗЗСО,Миколаївський райвіськомат ЗЗСО Постійно    
29 Показ фільмів національно-патріотичного спрямування Відділ культури і туризму охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій РДА, РНД Народні доми району Впродовж року    
30 Тематичні виставки в бібліотеках району Відділ культури і туризму охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій РДА, ЦБС Бібліотеки району Впродовж року    
31 Відвідування музеїв талановитою молоддю Відділ культури і туризму охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій РДА, ДШМ   Впродовж року    
32 Відвідування музейних установ з напрямку національно-патріотичного виховання Відділ освіти РДА Музейні установи Львівщини Постійно 40 000  
33

Акції «Маленький Ангел для Великого Солдата»,

«Незабудки памяті», «Лист пораненому», «Наша поміч»

Відділ освіти РДА, ЗЗСО ЗЗСО Постійно    
34 Організаційні заходи для участі дітей (в тому числі дітей учасників АТО) та учасників АТО в обласних заходах та поїздках МРЦСССДМ, відділ освіти РДА Відповідно до плану заходів Постійно 20 000  
35 Виготовлення та встановлення білбордів та сітілайт для висвітлення подій національно-патріотичного спрямування Відділ культури і туризму охорони культурної спадщини, культурних цінностей, національностей та релігій, відділ організаційної роботи, інформаційної діяльності та комунікації РДА Миколаївський район Постійно 25 000  

Заступник голови

Миколаївської райдержадміністрації                                                             В.В.Козоглодюк