Затверджено

Голова Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ Т.Оприск

«__» __________ 2017 року

 

Затверджено

Рішення сесії районної ради

№ ___ «__» __________ 2017року

____________________ Т.Зубрицький

 

   Погоджено

Перший заступник голови Миколаївської

районної державної адміністрації

_________________ Я.Лукомський

«__» ________ 2017року

 

ПРОГРАМА

ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ

для населення

Миколаївського району

на 2017– 2020 роки

 

 

                      

Погоджено

Голова постійної комісії з питань економіки, бюджету, податків,

розвитку підприємництва Миколаївської районної ради

_______________ Л.Сорочак

«__» __________ 2017 року

 

Погоджено

Голова постійної комісії з питань промисловості, енергозберігання, зв’язку, шляхового господарства, розвитку агропромислового комплексу і екології

Миколаївської районної ради

_______________ А.Оленич

«__» __________ 2017 року

Погоджено

Начальник відділу економічної політики

Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ М.Ланчевич

«__» ________ 2017 року

 

Погоджено

Начальник фінансового управління

Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ З.Москалюк

«__» ________ 2017 року

МП

Розробник

Начальник відділу ЖКГ та розвитку інфраструктури районної державної адміністрації

_________________ О.Ганущак

«__» ________ 2017 року

МП

   

 

Миколаїв – 2017

           

 

ПАСПОРТ

Програми енергозбереження для населення

Миколаївського району

на

2017-2020 роки

1.Ініціатор розроблення програми: відділ житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

 

2.Дата, номер документа про затвердження програми ________________________

3.Розробник програми: відділ житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

 

4.Відповідальний виконавець програми: відділ фінансово-господарського забезпечення райдержадміністрації, відділ житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації

 

 

5.Учасники програми: кредитно-фінансові установи

6.Термін реалізації програми 2017 -2020 роки

7.Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми,визначається щорічно при затвердженні районного бюджету чи при внесенні змін в показники до бюджету

  

2017 – в межах бюджетних призначень

2018 – в межах бюджетних призначень

2019 – в межах бюджетних призначень

2020 – в межах бюджетних призначень

 

 

 

 

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та розвитку інфраструктури

районної державної адміністрації                                                   О.М.Ганущак

                                                              

 

 

 • Загальні положення

Програма енергозбереження для населення Миколаївського району на 2017 – 2020 роки (крім жителів Тростянецької ОТГ) є спеціалізованою програмою, орієнтованою на підвищення ефективності та зменшення обсягів використання енергетичних ресурсів населенням та скорочення витрат на утримання та експлуатацію житла

За оцінками як вітчизняних, так і закордонних експертів, потенціал економії електроенергії в будинках і спорудах дорівнює 50%– 65%, а теплової енергії – близько 50%.

Програма враховує відповідні положення Закону України «Про енергозбереження» Стратегію розвитку Львівської області на період до 2020 року (Стратегічна ціль 1: Конкурентноспроможна економіка) і є логічним продовженням політики реалізації завдань обласних Програм енергозбереження для населення, які діяли впродовж 2006 – 2016 років.

 

 • Визначення проблем, на розв’язання яких спрямована Програма

 

Характеризуючи галузь енергетичного забезпечення, необхідно відзначити, що з метою опалення у світі споживається понад 40% всіх енергоресурсів. Проблема України в тому, що при дотриманні світових пропорцій ефективність енергетичного забезпечення залишається вкрай низькою. Враховуючи, що на сьогодні економія паливної одиниці є в три рази більш ефективною, ніж її видобуток, інтенсифікація енергозбереження стає одним з основних питань розвитку економіки.

Населення є на сьогодні найбільшим споживачем природного газу в районі. У 2016 році цією категорією у Миколаївському районі спожито понад 37 млн. м3 природного газу, що складає 86% від загального споживання.

 

3.Мета Програми

Мета програми полягає у реалізації комплексу заходів із термореновації будівель та альтернативного енергозабезпечення, а також:

 • зменшення споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів;

зменшення обсягу субсидій для населення за спожиті енергоносії;

 • популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері.

 

 • Завдання і заходи Програми

У рамках реалізації обласної Програми енергозбереження для населення на
2006 – 2008 роки вперше в Україні розроблено ефективний механізм стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів, який планується продовжити на 2017–2020 роки. Суть цього механізму полягає в тому, що як обласний так і районний бюджет відшкодовує позичальникам частину відсоткової ставки у національній валюті за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження та на впровадження заходів, орієнтованих на використання альтернативних джерел енергії.

Районною Програмою згідно цього механізму, відшкодування відсотків здійснюється на підставі генерального договору про співробітництво між головним розпорядником коштів районного бюджету, передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та кредитно-фінансовою установою.

Відшкодування відсотків за кредитами здійснюється на впровадження таких енергозберігаючих заходів:

 • встановлення обладнання, для роботи якого використовується альтернативна енергія;
 • утеплення зовнішніх стін будинків, підвальних приміщень, горищ покрівель та фундаментів;
 • встановлення рекуператорів тепла;
 • встановлення та заміну вікон, віконно-балконних конструкцій з енергозберігаючим двокамерним склопакетом;
 • встановлення та реконструкцію електроопалення за енергозберігаючими технологіями;
 • встановлення та реконструкцію індивідуальних систем опалення, у тому числі з використанням альтернативних до природного газу джерел енергії.

Упродовж терміну дії попередніх обласних Програм (2006 – 2016 роки) населенням Львівської області отримано понад 28 тис. кредитів на загальну суму понад 337 млн грн, компенсаційні виплати за якими становили 45,5 млн грн. Впродовж 2014 – 2016 років спостерігалася чітка тенденція до збільшення кількості кредитів та їх вартості, що свідчить про збільшення рівня довіри населення до механізму Програми, а також про розуміння мешканців області до комплексного вирішення проблем нераціонального використання енергоресурсів. Так, упродовж 2016 року за даною Програмою населенням Миколаївського району отримано 300 кредитів на загальну суму 5782,15 тис.грн.

 • Напрями використання бюджетних коштів та результативні показники

На виконання вищенаведених завдань та заходів кошти районного бюджету спрямовуються на відшкодування 5% річної відсоткової ставки за кредитами, отриманими на заходи з енергозбереження по Програмі енергозбереження для населення Миколаївського району на 2017-2020 роки.

Обсяг коштів на реалізацію Програми щорічно визначається при затвердженні районного бюджету Миколаївського району та, за потреби, коригується впродовж року в межах можливостей районного бюджету.

З метою здешевлення для мешканців району кредитів на впровадження енергоощадних заходів районна Програма може реалізуватися спільно з програмою, що фінансується з обласного бюджету.

Обсяг коштів, спрямованих на відшкодування відсоткової ставки за кредитами, отриманими фізичними особами на впровадження енергоощадних заходів не може бути вищим за річну відсоткову ставку кредитно-фінансової установи.

У випадку, якщо сумарний обсяг коштів обласного та місцевого бюджетів, перевищує річну відсоткову ставку кредитно-фінансової установи – з місцевих бюджетів здійснюється відшкодування частини відсоткової ставки, яка передбачена місцевою програмою енергозбереження в повному обсязі, з обласного бюджету – забезпечується необхідне дофінансування.

Порядок відшкодування відсотків за кредитами залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів наведено у додатку 4.

           Відшкодування по кредитах згідно Програми можуть здійснюватись для мешканців Миколаївського району (крім жителів Тростянецької ОТГ), які на момент кредиту проживають на території району безперервно не менше 6 місяців. Реалізація енергоощадних заходів в рамках отриманого кредиту, по якому відбувається часткове відшкодування відсотків повинна здійснюватись в межах будівель, що фізично знаходиться на території району.

 • Відповідальні виконавці Програми

 

     Відповідальними виконавцями Програми є відділ фінансово-господарського забезпечення райдержадміністрації, відділ житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації, контроль за її виконанням покладається на постійну комісію Миколаївської районної ради з питань промисловості, енергозберігання, зв’язку, шляхового господарства, розвитку агропромислового комплексу і екології.

 • Очікувані результати

 

           Реалізація Програми сприятиме: зменшенню споживання паливно-енергетичних ресурсів населенням через стимулювання впровадження енергозберігаючих заходів; забезпеченню умов для виявлення й залучення вітчизняних та іноземних інвестицій; популяризації економічних, екологічних і соціальних переваг енергозбереження, підвищенню громадського та освітнього рівня у цій сфер

Враховуючи, що в Україні протягом десятків років сформувався великий потенціал економії ПЕР, який перевищує 55% до загального обсягу їх споживання, здійснення програмних енергоощадних заходів стає надзвичайно ефективним. За 5-річний період, що в режимі самоокупності споживання енергії на побутові цілі та цілі опалення в районі можуть бути зменшені на 10-20%.

Додаток 1

до Програми енергозбереження для

населення Миколаївського району

на 2017-2020 роки

 

 

Ресурсне забезпечення

Програми енергозбереження для населення Миколаївського району на 2017-2020 роки *

тис.грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 2017 рік 2018 рік 2019 рік 2020 рік Усього витрат на виконання програми
Районний бюджет 250,00 в межах бюджетних призначень в межах бюджетних призначень в межах бюджетних призначень в межах бюджетних призначень
Обласний бюджет В межах коштів передбачених обласною програмою енергозбереження для населення Львівщини   на 2017-2020 роки

*визначається при затвердженні (уточненні) показників районного бюджету на відповідний рік

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та розвитку інфраструктури

районної державної адміністрації                                                                                                                      О.М.Ганущак

 

Додаток 2

до Програми енергозбереження для

населення Миколаївського району

на 2017-2020 роки

Перелік завдань, заходів та показників

Програми енергозбереження для населення Миколаївського району на 2017 рік

 

з/п Перелік заходів Показники виконання заходу, один.виміру Виконавець заходу, показника Фінансування Очікуваний результат
Джерела Обсяги, тис.грн.
1. Сплата відсотків за надані фінансово-кредитними установами позики населенню на енергоощадні заходи

затрат

Обсяги видатків пов’язаних із відшкодуванням відсотків

250,0 тис.грн

відділ фінансово-господарського забезпечення райдержадміністрації, відділ житлово-комунального господарства та розвитку інфраструктури райдержадміністрації Районний бюджет 250,0 Сприяння у реалізації населенням району енергоефективних заходів з метою зменшення обсягів споживання енергоресурсів

продукту

Кількість осіб, яким видано кредит на енергозберігаючі заходи,    200

ефективності

Середній розмір компенсації на одну особу            1250

якості

Динаміка середніх витрат на відшкодування відсотків у порівнянні з попереднім роком, %

 

 

 

Начальник відділу житлово-комунального

господарства та розвитку інфраструктури

районної державної адміністрації                                                                                                                                     О.М.Ганущак

Додаток 3

до Програми енергозбереження

для населення Миколаївського району

на 2017 – 2020 роки

 

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДОГОВІР №___

про співробітництво

 

м. Миколаїв                                                                   «___»_________201_ року

 

            Миколаївська районна державна адміністрація __________________(надалі – Райдержадміністрація), в особі голови Т.П.Оприска, який діє на підставіЗакону України «Про місцеві державні адміністрації» з однієї сторони та ______________________(надалі – Кредитно-фінансова установа), в особі ______________________, який діє на підставі ____________, з іншої сторони, уклали цей Договір про наступне:

 

1. Предмет Договору

1.1.Предметом цього Договору є встановлення основних умов та принципів співпраці Сторін у процесі надання Райдержадміністрацією часткової компенсації відсотків за кредитами фізичним особам (далі – Позичальникам), які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, в межах Програми енергозбереження для населення Миколаївського району на 2017 – 2020 роки, затвердженої рішенням Миколаївської районної ради від ___________ року № _______ (далі – Програма), у розмірах та порядку, що визначено цим Договором.

1.2.Кредитування Позичальників здійснюється Кредитно-фінансовою установою відповідно до внутрішніх нормативних документів Кредитно-фінансової установи.

1.3. Райдержадміністрація надає компенсацію відсоткової ставки у розмірі 5% річних від відсоткової ставки кредитно-фінансової установи;

1.4. Кредити надаються в національній валюті, на строк не більше 5 (п`яти) років на підставі цього Договору та поданих зведених Реєстрів.

 

2. Основні завдання Сторін

2.1. Для досягнення цілей за цим Договором Сторони зобов'язуються:

- спрямовувати зусилля на виконання умов Програми;

- проводити заходи з пошуку Позичальників, які бажають отримати кредит у Кредитно-фінансовій установі та отримати право на часткове погашення відсотків за кредитом, відповідно до умов Програми;

- обмінюватися наявною у їх розпорядженні інформацією, що стосується предмету цього Договору, проводити спільні консультації і переговори, встановлювати науково-технічні та комерційно-фінансові зв’язки з третіми особами й інформувати один одного про результати подібних контактів.

                                             

 

 

 

 

 

 

3. Обов'язки і права Райдержадміністрації:

 

3.1. Райдержадміністрація зобов'язується:

3.1.1. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою Реєстри Позичальників, які отримали кредит на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору.

3.1.2. Резервувати за Позичальниками кошти, необхідні для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором, відповідно до Реєстру Позичальників, наданого Кредитно-фінансовою установою, згідно з п. 3.1.1 цього Договору.

3.1.3. Прийняти, розглянути сформовані Кредитно-фінансовою установою зведені реєстри Позичальників, згідно п.4.1.6 цього Договору.

3.1.4. Перераховувати кошти часткової компенсації відсотків, згідно із зведеними Реєстрами на транзитний рахунок №__________, що відкритий у Кредитно-фінансовій установі __________.

3.1.5. Надавати Кредитно-фінансовій установі на її письмову вимогу (але не частіше одного разу на місяць) довідку-розрахунок про суму коштів, які зарезервовані за Позичальниками і використані на часткове погашення відсотків за Кредитними договорами.

3.1.6. Повідомляти Кредитно-фінансову установу про всі зміни, що можуть вплинути на виконання Сторонами умов цього Договору за 3 дні до набрання ними чинності.

            3.1.7. Не розголошувати відомості, які становлять банківську та комерційну таємницю Кредитно-фінансової установи, а також відомості, які стали відомі Райдержадміністрації у зв'язку з виконанням обов'язків за цим Договором.

3.1.8. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

            3.2. Райдержадміністрація має право

3.2.1. Вносити на розгляд Кредитно-фінансової установи пропозиції щодо вдосконалення правовідносин за цим Договором, а також схеми кредитування Позичальників.

3.2.2. Здійснювати контроль за дотриманням Кредитно-фінансовою установою умов цього Договору.

3.2.3. Здійснювати заходи із перевірки пакетів документів Позичальників (згідно додатком 4 до цього Договору) та контроль за цільовим використання кредитів, отриманих за Програмою, відповідно до умов цього Договору, за умови попереднього письмового повідомлення про це Кредитно-фінансової установи за 10 робочих днів.

 

 

4. Обов'язки і права Кредитно-фінансової установи

4.1. Кредитно-фінансова установа зобов'язується:

4.1.1.Надавати кредити Позичальникам на цілі, передбачені в додатку 1 до цього Договору, у порядку, передбаченому внутрішніми нормативними документами кредитно-фінансової установи.

4.1.2. Визначати суму коштів, яка необхідна для часткової компенсації відсотків за Кредитним договором для кожного Позичальника, виходячи з умов передбачених у п.1.3 цього Договору та відобразити це у зведеному реєстрі.

4.1.3. Формувати та зберігати в кредитно-фінансовій установі щодо кожного Позичальника, який отримав кредит у Кредитно-фінансовій установі, відповідно до умов цього Договору, пакет документів, згідно з переліком, визначеним у додатку 4 до цього Договору.

4.1.4 Формувати Реєстр Позичальників, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі передбачені цим Договором, згідно форми наведеної у Додатку №2 до цього Договору.

4.1.5. Не рідше одного разу в місяць подавати Райдержадміністрації сформовані за цей час Реєстри нових Позичальників, які отримали кредит за Програмою.

4.1.6. Формувати та подавати Райдержадміністрації, не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця, зведений Реєстр Позичальників, згідно з формою додатку 3 до цього Договору.

4.1.7. Перераховувати скеровані Райдержадміністрацією на рахунок Кредитно-фінансової установи кошти, призначені для часткової компенсації відсотків на поточні рахунки Позичальників, відповідно до умов цього Договору та інших договорів, укладених у межах цього Договору.

4.1.8. Повідомляти Райдержадміністрацію про дострокове погашення кредиту на наступний робочий день після його погашення, а залишок коштів призначених на часткове відшкодування відсотків за кредитом, повертати на рахунок Райдержадміністрації.

4.1.9. Здійснювати заходи з популяризації Програми, зокрема щодо надання часткової компенсації відсотків Позичальникам, які отримали кредит у Кредитно-фінансовій установі на цілі, передбачені в Додатку 1 до цього Договору.

4.1.10. Виконувати інші зобов’язання за цим Договором.

4.1.11.У Кредитних договорах, які укладатимуться з Позичальниками в графі «Ціль кредитування» зазначати: «за Програмою енергозбереження для населення Миколаївського району на 2017 – 2020 роки» (крім жителів Тростянецької ОТГ) з подальшим переліком товарів і послуг на які надається кредит.

4.2. Кредитно-фінансова установа має право:

            4.2.1. Відмовити Позичальникові в наданні кредиту у випадку:

            - невідповідності Позичальника вимогам Кредитно-фінансової установи та умовам цього Договору;

            - прийняття кредитним комітетом Кредитно-фінансової установи рішення про відмову у видачі кредиту.

 

5. Відповідальність Сторін

            5.1.У разі невиконання чи неналежного виконання зобов’язань, передбачених цим Договором, винна Сторона відшкодовує іншій Стороні всі завдані у зв’язку з цим збитки.

            5.2. Кредитно-фінансова установа несе відповідальність за невключення осіб, які отримали кредит за Програмою у Зведений реєстр згідно з додатком 3 до цього Договору.

            5.3. Райдержадміністрація не несе відповідальності за несвоєчасне, до 2-х місяців, перерахування коштів часткової компенсації відсотків Позичальників з районного бюджету.

5.4.Кредитно-фінансова установа не несе відповідальності за відмову Райдержадміністрації здійснювати часткове погашення відсотків за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами.

6. Форс-мажорні обставини

6.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання будь-якого з положень цього Договору, якщо це стало наслідком причин, що не контролюються невиконуючою стороною. До таких причин належать: стихійне лихо, екстремальні погодні умови, перебої в постачанні електроенергії та вихід з ладу телекомунікацій, збої комп’ютерних систем, пожежі, страйки, військові дії, громадське безладдя і таке інше, але не обмежуються ними.

 

7. Строк дії Договору

7.1. Цей Договір набуває чинності з дня його підписання Сторонами і діє до повного виконання Сторонами зобов’язань.

            7.2. Цей Договір може бути розірваний лише за згодою Сторін. Сторона, що бажає розірвати Договір, подає заяву не раніше, ніж за 30 днів до пропонованого дня припинення дії Договору.

7.3. Після закінчення дії Договору Райдержадміністрація зобов’язується здійснювати часткове погашення відсотків за кредитами, згідно із сформованими Кредитно-фінансовою установою зведеними Реєстрами, до повного виконання перед Позичальником зобов’язань за кредитом.

8. Прикінцеві положення

            8.1. Будь-які зміни і доповнення до цього Договору вносяться лише за згодою Сторін, шляхом укладання додаткових договорів.

8.2. У разі виникнення спорів у ході виконання цього Договору Сторони намагатимуться вирішувати їх шляхом переговорів. Зацікавлена Сторона має право звернутися до господарського суду, якщо під час переговорів Сторони не дійшли згоди щодо врегулювання спору.

8.3. Цей Договір складено у двох оригінальних примірниках, по одному для кожної із Сторін, кожний з яких має однакову юридичну силу.

           8.4. Райдержадміністрація підтверджує, що Позичальники, внесені до зведених Реєстрів згідно з кредитними договорами та умов цього Договору, є учасниками Програми та зобов’язуються відповідно до умов цього Договору здійснювати часткову компенсацію відсотків.

9.Місцезнаходження та реквізити Сторін

 

Кредитно-фінансова установа

________________

________________.

_________________

_________________

   _____________________

   м.п.

Миколаївська районна державна адміністрація

81600,м.Миколаїв, вул. Володимира Великого, 6,

Особовий рахунок № _________

в ГУДКСУ у Львівській області,

МФО_________,

код ЄДРПОУ __________.

 

Голова райдержадміністрації

______________м.п.

 

 

Начальник відділу

житлово-комунального

господарства та розвитку

інфраструктури

районної державної адміністрації                                             О.М.Ганущак                                  

Додаток 1

до Генерального договору

про співробітництво №______

від «____»_________201_ року

 

Цілі кредитування,

які забезпечують енергоощадність та енергоефективність і передбачають

відшкодування частини відсотків за кредитами для населення

Миколаївського району

 

з/п Цілі

 

Обладнання та матеріали

  Приватна сонячна електростанція

Фотоелектричні панелі

Інвертор

Система кріплень сонячних панелей па даху

Кабель та конектори

для фотоелектричних систем

Щит електричний для приєднання сонячних панелей до інвертора

Захисне та комутаційне обладнання для системи

Прилади обліку електроенергії

  Система сонячного теплопостачання та/або гарячого водопостачання

Сонячний колектор

Циркуляційний насос

Розширювальний бак

Бак-акумулятор

Теплообмінник

Запірно-регулювальна арматура та фітинги

  Теплонасосна система для водяної або повітряної системи опалення та/або гарячого водопостачання

Тепловий насос

Розподільний колектор з терморегуляторами

фітинги,

бак-аккумулятор

теплообмінник,

насос,

мембранний розширювальний бак, запірно-регулювальна арматура

  Утеплення зовнішніх стін, підвальних приміщень, горищ, покрівель та фундаментів

Вироби (плити, рулони) з мінеральної вати

Вироби теплоізоляційні зі скляного штапельного волокна

Плити пінополістирольні (пінопласт)

Екструдований пінополістирол

Газо- та пінозолобетон

Вироби з жорсткого пінополіуретану

Вироби зі спіненого пінополіетилену

Вироби зі спіненого хімічно зшитого піно поліетилену

Вироби зі спіненого хімічно зшитого пінополіетилену з покриттям алюмінієвою фольгою

Целюлозний утеплювач

Вироби теплоізоляційні перлітоцементні та перлітогіпсові

Вироби перлітобентонітові теплоізоляційні

Вироби цементополістирольні

Бетони ніздрюваті

 • .
Світлопрозорі конструкції з енергозберігаючим склом (крім однокамерних)

Вікна

Балконні двері з енергозберігаючим склом

  Системи опалення

Котли на твердому паливі

Котли піролізні (газогенераторні)

Котли, що працюють на природному газі - конденсаційні з ККД вище 91%

Радіатори опалення з терморегулятором/автоматичним регулятором температури повітря в приміщенні

Терморегулятор/автоматичний регулятор температури повітря в приміщенні.

Термостатичний елемент, привід (мотор,термопривід), електронний термостат, клапан терморегулятора, клапан терморегулятора вбудований в радіатор)

Системи електроопалення з тепловою акумуляцією

 

Кредитно-фінансова установа                                                Райдержадміністрація:

 

_______________________                                                         ________________

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                           ПОГОДЖЕНО

                                               Миколаївська РДА

Додаток 2

до Генерального договору

№_______________________

від «___»__________---201_р.      

Реєстр № ________

Позичальників, які отримали кредит у ________________

за Програмою енергозбереження для населення Миколаївського району на 2017 – 2020 роки

                                                                                                       за _______________ 201__ р.                            

(місяць)

Реквізити Кредитно-фінансової установи:

__________________

_________________

з/п

Прізвище, ім’я та по-батькові

Ідентифікаційний номер

Ціль кредиту

і дата Кредитного

договору

Строк Кредитного договору Відсоткова ставка за користування кредитом, % Розмір компенсації % Сума кредиту

Розмір компенсації

за весь строк

кредитування

грн..

Місце реєстрації Позичальника

(район,місто)

                     
                     
                     
                     
Усього      

 

Кредитно–фінансова установа:

“____” _____________________ 201__р.                                     ________________________                             ______________               М.П.                                                                                                        (посада, прізвище та ініціали)(підпис)

ПОГОДЖЕНО                                                                                                                                                ПОГОДЖЕНО

                                                         Миколаївська РДА

Додаток 3

до Генерального договору

№_______________________

від “____” __________201_ р.

 

Зведений реєстр № ________

Позичальників, які отримали кредит у ________________

за Програмою енергозбереження для населення Миколаївського району на 2017 – 2020 роки

за _______________ 201__ р.

                                                                                                          (місяць)

Реквізити кредитно–фінансової установи:

__________________

_________________

з/п

Прізвище, ім’я та побатькові,

Ідентифікаційний номер

Ціль кредиту

і дата Кредитного

договору

Строк Кредитного договору Сума кредиту

Відсоткова ставка за користування кредитом, %

Розмір

компенсації

%

Розмір

компенсації

грн.

Сума, з якої нараховується розмір компенсації, грн.

Період ,за який нараховуються відсотки

(у днях)

                       
                       
                       
Усього      

 

Кредитно-фінансова установа:

“____” _____________________ 201__р.                                     ________________________                                 ______________               М.П.                                                                                                             (посада, прізвище та ініціали)(підпис)

Додаток 4

до Генерального договору

№_____________________

від «____»____________201_ року

Перелік документів,

які необхідні для відшкодування відсотків за користування кредитом

 

 • паспорт Позичальника (1-4, 11 стор.) (копія засвідчена Позичальником);
 • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера;
 • Кредитний договір;

Доументи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:

 • Рахунок – фактура;
 • Договір купівлі-продажу, або документ, що підтверджує сплату коштів за придбаний товар або виконані роботи (копія);
 • Документ, що підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів.
 • Акт прийому-передачі товару/Акт про надання послуг або накладна на товар.

Кредитно-фінансова установа                                               Райдержадміністрація

 

                                                                                     Додаток 4

до Програми енергозбереження

для населення Миколаївського району

на 2017 – 2020 роки

 

 

Порядок

відшкодування відсотків за кредитами, залученими фізичними особами на впровадження енергозберігаючих заходів

 • Цей порядок визначає механізм використання коштів, передбачених в районному бюджеті на часткове відшкодування відсоткових ставок за залученими в кредитно-фінансових установах коротко- і середньостроковими кредитами, що надаються фізичним особам на впровадження енергозберігаючих технологій.
 • Відшкодування відсотків здійснюється за кредитами залученими на заходи згідно переліку у додатку 1 до Програми.
 • Відшкодування відсотків здійснюється за кредитами залученими на заходи п.1 – п.3 переліку, що у додатку 1 до Програми на термін до 5 років.
 • Відшкодування відсотків здійснюється за кредитами залученими на заходи п.4 – п.6 переліку, що у додатку 1 до Програми на термін до 3 років.
 • Відшкодування відсотків здійснюється на підставі Генерального Договору про співробітництво між головним розпорядником коштів районного бюджету передбачених на фінансування заходів з енергозбереження та кредитно-фінансовою установою.
 • Відшкодування відсотків відбувається на підставі наступного пакету документів (зберігається в кредитно-фінансовій установі і є доступним для ознайомлення за вимогою головного розпорядника коштів):
  • паспорт Позичальника ( 1-4,11 ст.) (копія завірена Позичальником)
  • довідка про присвоєння ідентифікаційного номера (копія завірена Позичальником)
  • кредитний договір
  • документи, які підтверджують цільове використання кредитних коштів:
  • рахунок-фактура;
  • договір купівлі-продажу або інший документ, який підтверджує сплату коштів за придбаний товар, або виконані роботи;
  • документ, який підтверджує факт впровадження енергозберігаючих заходів;
  • акт прийому- передачі товару або накладна.
 1. Вищезазначений пакет документів формує та зберігає в себе кредитно- фінансова установа, яка видала відповідний кредит.
  1. Кредитно-фінансові установи у кредитному договорі в графі: «цілі кредитування» зобов’язані зазначати «За програмою енергозбереження для населення Миколаївського району на 2017-2020 роки».
  2. Кредитно-фінансові установи щотижнево подають головному розпоряднику коштів районного бюджету Реєстр нових Позичальників, які отримали кредит на вищезазначені цілі, а також не пізніше п’ятнадцятого числа наступного місяця подають Зведений реєстр Позичальників, які взяли кредити в цих установах, де зазначається сума відшкодування за конкретний місяць.
  3. Відшкодування відбувається помісячно, шляхом перерахунку головним розпорядником коштів районного бюджету на один обумовлений Генеральним договором чи іншими договорами транзитний чи поточний рахунок відповідної кредитно-фінансової установи, яка в свою чергу розподіляє ці кошти на поточні рахунки Позичальників, про що головному розпоряднику коштів надаються відповідні виписки чи підтверджуючі документи.

Начальник відділу

житлово-комунального

господарства та розвитку

інфраструктури

районної державної адміністрації                                             О.М.Ганущак