Затверджено

Голова Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ Т.Оприск

«__» __________ 2017 року

 

Затверджено

Рішення сесії районної ради

№ ___ «__» __________ 2017 року

_________________ Т.Зубрицький

Погоджено

Перший заступник голови Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ Я.Лукомський

«__» ________ 2017 року

ПРОГРАМА

технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Миколаївського району на 2017 - 2018 роки

Погоджено

Голова постійної комісії з питань економіки, бюджету, податків,

розвитку підприємництва Миколаївської районної ради

_______________ Л.Сорочак

«__» __________ 2017 року

 

Погоджено

В.о. начальника фінансового управління

Миколаївської районної державної адміністрації

_________________ О.Гнатів

«__» ________ 2017 року

МП

Погоджено

Начальник відділу економічної політики райдержадміністрації

 

_________________ М.Ланчевич

«__» ________ 2017 року

 

Розробник

 

Сектор цивільного захисту Миколаївської РДА

_______________Б.Більський

«__» ________ 2017 року

                         м. Миколаїв 2017 рік


ПАСПОРТ

програми технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Миколаївського району на 2017 - 2018 роки

(далі – Програма)

1. Ініціатор розроблення Програми Сектор   цивільного захисту райдержадміністрації.
2.

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення Програми

Рішення ________________________.
3. Розробник Програми сектор   цивільного захисту райдержадміністрації.
4. Співрозробники Програми СЛД №3 (м.Миколаїв) РТЦ №136 (м.Стрий) ТД ЛФ ПАТ Укртелеком
5. Відповідальний виконавець Програми сектор   цивільного захисту райдержадміністрації.
6. Учасники Програми Сектор   цивільного захисту райдержадміністрації, СЛД №3 (м.Миколаїв) РТЦ №136 (м.Стрий) ТД ЛФ ПАТ Укртелеком ,виконкоми сільських, селищної рад  
7. Термін реалізації Програми На період 2017 - 2018 року.
8 Перелік бюджетів, які беруть участь у виконанні Програми районний, місцеві бюджети.
9.

Загальний обсяг фінансових ресурсів,необхідних для реалізації Програми, всього у тому числі:

287,9 тис. грн.
   9.1 коштів районного бюджету

86,9 тис. грн.

9.2. коштів місцевих бюджетів

201,0 тис.грн.

  коштів інших джерел  


Додаток 2

 • Ресурсне забезпечення регіональної цільової програми

технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Миколаївського району на 2017 - 2018 роки

                                                                                         тис. гривень

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 

 

Усього витрат на виконання програми 

2017 рік 

2018 рік 

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

районний бюджет*

136,9 97,9 287,9
районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети  86,9 0 86,9

бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування 

50,0 97,9 201,0

кошти небюджетних джерел 

  

  

  

              

           *(кошти, які затверджені сесією районної ради)

    


Додаток 3

 • Напрями діяльності та заходипрограми

технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення

і зв’язку Миколаївського району на 2017 - 2018 роки

N

з/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 

Перелік заходів програми 

Строк виконання заходу 

Викона

вці 

Джерела фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,

у тому числі: 

Очікуваний результат 

1 Озвучення територій Придбання та встановлення вуличних гучномовців 2017-2018 Органи місцевого самоврядування, РДА

Районна бюджет

Місцевий

бюджет

16900,00

91000,00

Удосконалення місцевої система централізованого оповіщення
2

Доведення інформації

до населення

Придбання та встановленнястаціонарного обладнання гучномовного зв’язку 2017

Міська рада

Органи місцевого самоврядування

Місцевий

бюджет

60000,00
3 Заміна аналового обладнання на цифрове

Придбання та встановлення

устаткування для формування спеціальних повідомлень ЦЗ та пристроїв відтворення інформації з

цифрових носіїв

2017 Сектор цивільного захисту Районна бюджет 10000,00
4

Доведення інформації

до населення

Придбання та встановлення системи вуличної звукофікації 2017-2018 Органи місцевого самоврядування, РДА

Районний бюджет

Місцевий бюджет

60000,00

50000,00

5 Оповіщення населення в системі цивільного захисту Поетапне придбання та встановлення електросирен в населених пунктах району 2018 Органи місцевого самоврядування Місцевий бюджет при формуваннях ОТГ  

ВСЬОГО

287900, 00  


Характеристика Програми

Програма технічного і фінансового забезпечення, вдосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Миколаївського району на 2017-2018 роки (далі - Програма) розроблена відповідно до положень Конституції, урядових рішень та відповідних розпоряджень голови облдержадміністрації, а саме:

Кодексу цивільного захисту України, законів України “Про місцеве самоврядування в Україні” (ст. 43 п. 1,3, ст. 44 п.1), “Про місцеві державні адміністрації” (ст. 25 п.9, ст. 27 п.2);

постанов Кабінету Міністрів України від 9 січня 2014 р. № 11 “Про затвердження Положення про єдину державну систему цивільного захисту”,   від 15.02.1999 р. № 192 “Про затвердження Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях”;

спільного наказу Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи і Державного комітету зв’язку та інформації України від 16.08.2000 року   № 210/219 “Про затвердження Інструкції про порядок експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури та інших технічних засобів оповіщення і зв’язку цивільної оборони підприємствами електрозв’язку України” (зареєстровано в Мін’юсті від 07.03.2001 № 207/5398);

“Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки”, затвердженої Законом України від 7.06.2012 року № 4909-VI, “Обласної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2014-2018 роки”, затвердженої рішенням Львівської обласної ради від 17.10.2013 року № 883;

розпорядження голови обласної державної адміністрації від 29.12.2016 р. № 1094/0/5-16 “Про затвердження Плану основних заходів цивільного захисту Львівської області на 2017 рік”.

Мета Програми.

   Основною метою Програми технічного і фінансового забезпечення, удосконалення та розвитку системи централізованого оповіщення і зв’язку Миколаївського району є реалізація державної політики, спрямованої на створення умов для забезпечення безпеки населення і територій, підвищення рівня їх захисту від впливу шкідливих природних, техногенних та екологічних факторів за рахунок підвищення ефективності функціонування системи оповіщення та інформування.

Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма

Законодавством України визначено, що оповіщення та інформування є невід’ємною складовою захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій. Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, забезпечення своєчасного оповіщення та інформування населення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру в межах відповідних територій віднесено до компетенції органів виконавчої влади та місцевого самоврядування.

Аналіз надзвичайних ситуацій, які виникали упродовж останніх років на території області і району, засвідчує зростання кількості небезпечних метеорологічних та гідрологічних явищ (сильні вітри, град, зливи, снігопади, обледеніння ліній електропередач, повені та паводки), які неодноразово спричиняли виникнення надзвичайних ситуацій місцевого та регіонального рівнів. Також мали місце надзвичайні ситуації техногенного характеру, вплив наслідків яких поширювався на прилеглі до місця виникнення території. Своєчасне оповіщення органів управління, сил цивільного захисту та населення в разі загрози або при виникненні надзвичайних ситуацій дозволяє істотно зменшити їх негативний вплив та скоротити час і ресурси, які витрачаються для ліквідації їх наслідків.

Оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій забезпечується, зокрема, шляхом функціонування автоматизованих систем централізованого оповіщення про загрозу або виникнення надзвичайних ситуацій.

Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Положення про організацію оповіщення і зв’язку у надзвичайних ситуаціях, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.1999 року № 192, у Львівській області створена та функціонує регіональна автоматизована система централізованого оповіщення, за допомогою якої здійснюється оповіщення керівного складу органів управління, сил Львівської територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та населення про загрозу і виникнення надзвичайних ситуацій.

Оповіщення про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій і постійне інформування населення про них досягається:

завчасним створенням і підтримкою в постійній готовності автоматизованих систем централізованого оповіщення населення;

організаційно-технічним з’єднанням районної системи централізованого оповіщення і систем оповіщення на об’єктах господарювання;

завчасним створенням та організаційно-технічним з’єднанням з системами спостереження і контролю постійно діючих локальних систем оповіщення та інформування населення в зонах розміщення хімічно-небезпечних підприємств та інших об’єктів підвищеної небезпеки;

централізованим використанням загальнодержавних і галузевих систем зв’язку, радіотрансляційних і телевізійних мереж та інших засобів передачі інформації;

своєчасного експлуатаційно-технічного обслуговування апаратури і технічних засобів оповіщення та зв’язку цивільного захисту району, яке повинно забезпечувати підтримування їх у готовності до виконання завдань у разі загрози або виникнення надзвичайних ситуацій та забезпечення сталого управління заходами цивільного захисту.

Сигнали оповіщення, повідомлення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій, інформація про дії в умовах надзвичайної ситуації доводяться до органів влади, працівників підприємств, установ, організацій та населення всіма наявними засобами зв’язку, мовлення, оповіщення.

Загальна кількість населення, яка оповіщається за допомогою існуючої системи оповіщення, складає 47 % від загальної кількості населення району.

Основу районної системи оповіщення створюють автоматизована система централізованого оповіщення, телефонно-телеграфні мережі та мережі радіотрансляційного мовлення. Автоматизована система централізованого оповіщення району базується на використанні апаратури П-160, П-164, радіотрансляційного вузла.

Система оповіщення забезпечує:

передачу сигналу „Увага всім!” за допомогою 2 електросирени;

оповіщення за допомогою стійки циркулярного виклику керівного складу ЦЗ району, членів комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій району та членів комісії з питань евакуації;

доведення відповідних сигналів до чергового Миколаївського відділу ГУ НП України у Львівській обл.

перемикання радіотрансляційних вузлів і радіомовних станцій на передачу з пункту управління облдержадміністрації мовних сигналів оповіщення населення та інформації з питань цивільного захисту.

В автоматизовану систему оповіщення підключено:

1 райцентр з населенням 13 тис. чол., що складає 20 % від загальної чисельності населення району;

1 місто, 27 сільських населених пунктів, з населенням 63,3 тис. чол.

Для видачі сигналу Увага всім!” встановлено 1зовнішня електросирена, з якої до системи централізованого оповіщення підключено 1 електросирена. На момент комплексної (повної) перевірки технічного стану територіальної системи централізованого оповіщення цивільного захисту області яка проводилась в січні 2017 року спрацювало 2 електросирени.

У м. Миколаєві встановлено 2 електросирена та в перспектив планується під’єднання ще однєї електросиренина ПАТ «Миколаївцемент».

Для передачі сигналів оповіщення та мовної інформації населення працюють:

1_автоматизований радіотрансляційний вузол (РТВ), які забезпечують роботу 890 радіоточок;

26 автоматичних телефонних станцій (АТС), які забезпечують міським та міжміським телефонним зв’язком ______ абонентів;

_1студія місцевогопроводового радіомовлення, яка підключається до радіотрансляційних вузлів (РТВ) і забезпечує роботу 890 радіоточок;

вуличних гучномовців - _2_.

Передача сигналів оповіщення здійснюється зСЛД №3 (м.Миколаїв) РТЦ №136 (м.Стрий) ТД ЛФ ПАТ Укртелеком на 1 СЦВ (_50_ абонентів), на _2 електросирени- циркулярно та в ручному режимі.

Комплекс встановленої апаратури вимагає ретельного експлуатаційно-технічного обслуговування, відновлення та вдосконалення для підтримання районної системи централізованого оповіщення в постійній готовності до проведення оповіщення та інформування населення району у разі необхідності.

Готовність до дій за призначенням районної системи оповіщення в окремих випадках стає низько ефективною внаслідок низки негативних тенденцій:

 1. Відсутність щорічного фінансування в повному обсязі заходів щодо підтримання централізованої системи оповіщення в готовності до дій за призначенням.
 2. Наявність випадків розкрадання кінцевого обладнання системи оповіщення, і в першу чергу електросирен, та безвідповідальне відношення окремих посадових осіб до питань збереження засобів оповіщення.
 3. Поступове скорочення кількості радіоточок, насамперед у населення району, у зв’язку з розвитком ефірного мовлення ФМ діапазону та збільшення тарифів за користування послугами проводової радіофікації.
 4. Вимикання електроживлення від електросирен на підприємствах та установах у зв’язку із заборгованістю у сплаті за спожиту електроенергію.
 5. Відключення телефонних ліній управління кінцевим обладнанням (електросиренами) через заборгованість або у зв’язку із ліквідацією об’єктів господарювання, де вони встановлені.

Перелік завдань і заходів Програми

Для досягнення вказаної мети передбачається виконання ряду заходів:

 1. Розроблення та винесення на затвердження сесіями міської та сільських рад програм збереження та розвитку системи оповіщення відповідних територій, як складових місцевої системи оповіщення.
  1. Вирішення питання щодо виділення необхідних коштів на придбання та встановлення відповідно до потреби:

- вуличних гучномовців;

- електросирен;

- стаціонарного обладнання гучномовного зв’язку.

 1. Вирішення питання щодо виділення необхідних коштів на придбання мобільного обладнання гучномовного зв’язку для забезпечення своєчасного оповіщення у місцях виникнення надзвичайних ситуацій.
 2. Сполучення з місцевою системою оповіщення локальних та об’єктових систем оповіщення населення на потенційно-небезпечних об’єктах.
 3. Вирішення питання щодо виділення необхідних коштів на придбання пристроїв відтворення інформації з цифрових носіїв та устаткування для формування спеціальних повідомлень цивільного захисту для встановлення їх на підприємстві телекомунікаційних послуг.
 4. Вирішення питання щодо забезпечення виробничих, службових та адміністративних приміщень радіотрансляційними точками, теле-, та радіоприймачами для гарантованого прийому програм державного теле-, та радіомовлення.

                    

 Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів

   та джерел фінансування, строки виконання завдань, заходів

Програма передбачає створення передумови для удосконалення та подальшого розвитку централізованої системи оповіщення шляхом фінансування заходів спрямованих на поетапне придбання та встановлення в населених пунктах району вуличних гучномовців,стаціонарного та мобільного обладнання гучномовного зв’язку,електросирен, робіт з переносута відновлення несправних електросирен, придбання та встановлення на підприємствах телекомунікації сучасного цифрового устаткування та пристроїв для формування спеціальних повідомлень цивільного захисту, встановлення в адміністративних приміщеннях чергових та аварійних служб цивільного захисту приймачів теле-, та радіомовлення, сполучення з централізованою системою оповіщення локальних та об’єктових систем оповіщення населення на потенційно-небезпечних об’єктах району.

 1. Вивчення питання щодо удосконалення діючої місцевої системи оповіщення:

         визначення необхідної кількості кінцевих приладів для оповіщення населення(електросирен, гучномовців, стаціонарного та мобільного обладнання гучномовного зв’язку, приймачів проводового та ефірного радіомовлення, телеприймачів) та місць їх встановлення.

           2017 рік.                                          Структурний підрозділ зпитань ЦЗ                    

райдержадміністрації

спільно з СЛД №3 (м.Миколаїв) РТЦ №136 (м.Стрий) ТД ЛФ ПАТ Укртелеком, службами ЦЗ району, основними підприємствами району

         визначення необхідногоустаткування для формування спеціальних повідомлень цивільного захисту та пристроїв відтворення інформації з цифрових носіїв для встановлення на підприємствах телекомунікаційних послуг.

           2017 рік.                                          Структурний підрозділ зпитань ЦЗ

райдержадміністрації

спільно з СЛД №3 (м.Миколаїв) РТЦ №136 (м.Стрий) ТД ЛФ ПАТ Укртелеком

            визначеннялокальних та об’єктових систем оповіщення населення на потенційно-небезпечних об’єктах районущо мають можливість сполучатися з місцевою системою оповіщення

           2017 рік.                                             Структурний підрозділ зпитань ЦЗ

райдержадміністрації

спільно з СЛД №3 (м.Миколаїв) РТЦ №136 (м.Стрий) ТД ЛФ ПАТ Укртелеком потенційно-небезпечні об’єкти району

 1. Розробка та уточнення кошторисно-фінансового розрахунку вартості основних заходів Програми.

           2017 рік.                                             Структурний підрозділ зпитань ЦЗ                    

                                                                     райдержадміністрації

спільно з СЛД №3 (м.Миколаїв) РТЦ №136 (м.Стрий) ТД ЛФ ПАТ Укртелеком

 1. Поетапне придбання та встановлення вуличних гучномовців в населених пунктах району де наявне проводове радіомовлення:

           2017-2018 рік.                                        Структурний підрозділ зпитань ЦЗ

райдержадміністрації

спільно з СЛД №3 (м.Миколаїв) РТЦ №136 (м.Стрий) ТД ЛФ ПАТ Укртелеком

підприємства – виконавці робіт за Програмою

 1. Поетапне придбання та встановлення стаціонарного обладнання гучномовного зв’язку в населених пунктах районупроводове радіомовлення в яких на даний час відсутнє:

           2017-2018 р.р.                                  Структурний підрозділ зпитань ЦЗ

райдержадміністрації

спільно з СЛД №3 (м.Миколаїв) РТЦ №136 (м.Стрий) ТД ЛФ ПАТ Укртелеком

підприємства – виконавці робіт за Програмою

 1. Поетапне придбання та встановлення електросирен в населених пунктах району згідно з Програмою:

           2018 рік. - населені пункти району, де наявне централізоване оповіщення.

           2017-2018 р.р. - населені пункти району, централізоване оповіщення в яких на даний час відсутнє.

                                                                              Структурний підрозділ зпитань ЦЗ

райдержадміністрації

спільно з СЛД №3 (м.Миколаїв) РТЦ №136 (м.Стрий) ТД ЛФ ПАТ Укртелеком”,

                                                                    балансоутримувачі.

6. Сполучення з централізованою системою оповіщення локальних та об’єктових систем оповіщення населення на потенційно-небезпечних об’єктах району.

         2017-2018 рік.                                           Структурний підрозділ зпитань ЦЗ

райдержадміністрації

спільно з СЛД №3 (м.Миколаїв) РТЦ №136 (м.Стрий) ТД ЛФ ПАТ Укртелеком ПНО

району

     У результаті виконання Програми буде збережена та удосконалена місцева система централізованого оповіщення, що суттєво вплине на своєчасність оповіщення та доведення необхідних сигналів і повідомлень до населення відповідних територій району,підвищить рівень безпеки людини і навколишнього середовища.      

       Програма реалізується відповідно до основних заходів та обсягу коштів, які виділені на їх виконання.Програма уточнюється і корегується у процесі виконання в кінці кожного року з урахуванням змін загальної економічної ситуації, стану фінансування, результатів використання технологій у розвитку мережі зв’язку. Обсяги коштів, необхідних для виконання заходів, передбачених Програмою на наступний рік, щорічно виносяться на затвердження сесії місцевих рад.

Виконання Програми передбачається здійснити протягом 2017-2018 років.

Завідувач сектору цивільного захисту Миколаївської

районної державної адміністрації

Більський Б.С.

 
    (підпис)