Затверджено

Голова Миколаївської районної

державної адміністрації

______________ Т.П.Оприск

 

«___» ______________ 2017 року

         Затверджено

Рішення сесії Миколаївської

районної ради

№ ____«___» ______________ 2017 року

_____________________Т. Б .Зубрицький

         Погоджено

Перший заступник голови Миколаївської

районної державної   адміністрації

_____________Я.С. Лукомський

«___» ______________ 2017 року

 

                                              ПРОГРАМА

«Ефективності ведення галузей сільського господарства

агропромислового комплексу

Миколаївського району у 2017 році»

                                                      

Погоджено

Голова постійної комісії з питань

економіки, бюджету, податків

розвитку підприємництва

Миколаївської районної ради

_________________Л. І.Сорочак      

«     »___________2017 року

        

Погоджено

Начальник відділу економічної політики

Миколаївської райдержадміністрації

__________________М.І.Ланчевич

«_____»____________2017року

Погоджено                                                                                                                             Голова постійної депутатської комісії                                                                                          районної ради з питань промисловості,енергозабезпечення, зв’язку, шляхового господарства, розвитку АПК і екології                        

____________________ А. Оленич

«__»_______________ 2017року

            

Погоджено                                                                              Начальник фінансового управління                                                               Миколаївської районної                                                                     державної адміністрації

_________________З.М.Москалюк

«___»_____________2017 року

                                                                                             Розробник

                                                                                            Начальник відділу  

агропромислового розвитку                  

Миколаївської райдержадміністрації

________________І.Є.Кузьм”як

«____» ____________2017 рік

ВСТУП

Миколаївський район розташований в південно-східній частині Львівської області, протяжність якого зі сходу на захід 36,5 км., з півдня на північ – 34,5км.,площа району 692 км², що складає 3,2% території області.

Населення району 63,3 тис. осіб, працездатного – 37,5 тис. особи, що становить 58 % від населення району. В економіці району зайнято 13,3 тис. працездатного населення (35,5 %), з них в сільському господарстві – 0,51 тис.  

         Миколаївський район за спеціалізацією вважається промислово-аграрним, але з 63,3 мешканців району 45,7 тис. осіб проживає в сільській місцевості ( 72,2 %).

         За аграрним сектором району закріплено 36 354 га сільськогосподарських угідь, в тому числі 20 525 га. ріллі. Посівна площа у 2016 році складає 18473 га, (104,3 % до минулого року) в тому числі по сільськогосподарських підприємствах – 11056 га.

Основу сільськогосподарського виробництва району складає 40 сільськогосподарських   підприємств, з них 29 фермерських господарств та       16,7 тис. індивідуальних підсобних господарств.

         За користування земельними паями у 2016 році, площа орендованих земель – 13380 га., нарахована орендна плата у сумі 9,5 млн. грн. відсоток нарахування від вартості землі – 4,8 % , за 2016 рік повністю проведено розрахунок за оренду земельних паїв.

У структурі посівних площ найбільшу питому вагу займають зернові культури – 40 % (7378 га); олійні культури - 30,2 % (5580 га) ; з них: ріпак вирощували на площі - 2860 га, соя – 2519 га, соняшник – 201 га; картопля – 14,5 % ( 2679 га); овочі – 2,6 % (492 га, ,)   цукрові буряки –2,3% (420га) та кормові культури – 10,4% (1924 га.).

         Усіма категоріями господарств у 2016 році вироблено валової сільськогосподарської продукції у постійних цінах 2010 року на загальну суму 344,70 млн. грн., 105,2 % до   минулого року.

       Виробництво валової продукції рослинництва – 161,1млн. грн., 114,9 % до минулого року. Виробництво валової продукції тваринництва становить 183,5 млн. грн., що на 2,1 % менше ніж в минулому році.  

      Зростання виробництва відбулося, за рахунок збільшення площ посівів і за рахунок збільшення врожайності сільськогосподарських культур в рослинництві . Посівна площа озимих зернових культур під урожай 2017 року - 6100 га що становить 100% до прогнозу та посіяно озимого ріпаку на площі 780 га. відповідно 111,4 до прогнозу.  

В цілому під урожай 2017 року всіма категоріями господарств прогнозується посіяти 8,9 тис. га зернових культур, 2,9 тис. га картоплі, 530 га овочів, 3,8 тис. га технічних культур, цукрові буряки – 500 га. та 2,8 тис. гектарів кормових культур.

В галузі тваринництва в 2016 році пройшло ряд позитивних зрушень – стабілізація у галузі птахівництва, зросла реалізація м’яса та м’яса птиці, не допущено спаду виробництва у галузі скотарства.

          Станом на 1 січня 2017 року по всіх категоріях господарств буде утримуватись поголів’я –   6310 голів великої рогатої худоби, в тому числі 4750 голів корів, 5800 голів свиней, 850 голів овець і кіз та 520 тис. гол. птиці.  

Як бачимо, після пройдених реформ в галузі сільського господарства поступово збільшилось виробництво продукції за рахунок збільшення посівних площ та поголів’я сільськогосподарських тварин. На зміну реформованим сільськогосподарським підприємствам прийшли новоутворені фермерські та приватні господарства, проте і для них виробництво сільськогосподарської продукції не завжди є прибутковим. Вони вирощують культури найбільш рентабельні – ріпак, сою, кукурудзу, картоплю. В галузі тваринництва займаються вирощуванням свиней та птиці.

Як відомо, галузь сільського господарства є сезонною, рослинницьку продукцію вирощують лише один раз в рік, вкладаючи кошти протягом року. Тому, з метою матеріальної зацікавленості малих сільськогосподарських підприємств у нарощуванні поголів’я великої рогатої худоби і збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції, потрібно в час найбільшої нестачі коштів (в період посіву та збирання культур), компенсувати витрати за рахунок районного бюджету.

                                                          МЕТА ПРОГРАМИ

Основною метою програми є зацікавлення малих сільськогосподарських підприємств у збільшенні виробництва сільськогосподарської продукції, створення сприятливих умов для розвитку особистих селянських господарств, що в кінцевому результаті дозволить забезпечити населення району дешевими і якісними продуктами харчування.

ЗАВДАННЯ ТА ЕФЕКТИВНІСТЬ

         1.Здешевлення вартості штучного осіменіння ВРХ в господарствах всіх форм власності;

   З метою покращення генетичного складу корів, дотримання селекції у тваринництві, покращення продуктивності худоби, яка утримується у всіх формах власності, компенсувати за рахунок районного бюджету, частину вартості закупленої сперми, з метою недопущення зростання цін за штучне осіменіння худоби.

Програма передбачає за рахунок коштів районного бюджету здешевлення вартості штучного осіменіння корів і телиць, які утримуються в господарствах всіх форм власності, як найдоступнішого шляху покращення продуктивних та генетичних якостей майбутнього маточного поголів’я ВРХ. Для фінансування програми на початку року заключається двохстороння угода між ТзОВ «Селексплемцентр» та відділом агропромислового розвитку райдержадміністрації при умові, що племпідприємство має ліцензію на право проведення робіт по племінній справі. ТзОВ «Селексплемцентр» щомісячно інформує відділ агропромислового розвитку про виконану роботу.

Вартість штучного осіменіння однієї голови коштує 200,00 грн. Згідно калькуляції витрат, враховуючи здешевлення з районного бюджету, штучне осіменіння буде здешевлене на 50,00 грн (при умові, буде осіменено 1400 голів).

Буде працювати 15 пунктів штучного осіменіння. Кошти будуть використанні,

на закупівлю сперми, рідкого азоту, матеріалів та засобів = 70 ,0 тис. грн.

         На здешевлення штучного осіменіння худоби для господарствах всіх форм власності з районного бюджету необхідно виділити = 70,0 тис. грн.

2.Здешевлення утримання поголів’я великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності в сільськогосподарських підприємствах.

         Для реалізації даної програми з районного бюджету портібно виділити у 2017 році - 150,0 тис.грн.

Основне завдання є нарощування поголівя ВРХ , в т.ч. корів основного стада в галузі молочного скотарства, збільшення виробництва молока та м’яса, покращення продуктивності стада за рахунок збалансованої годівлі та забезпечення кормовою базою галузі згідно потреби.

         Фінансову підтримку надавати сільськогосподарським підприємствам, які у своєму господарстві утримують не менше 30 голів великої рогатої худоби, та мають позитивні виробничі показники, дотримання технологічних процесів вирощування і утримання тварин, благополучне згідно ветеринарних вимог. Для одержання фінансової підтримки сільськогосподарські підприємства представляють:

-         звіт про стан тваринництва(форма-24) завірений у відділі статистики на час одержання коштів;

-         розрахунковий бізнес – план, який підтверджує перспективу ведення галузі молочного скотарства на 2017 рік;

-         довідка з ветустанови, про те, що господарство благополучне по веденні галузі тваринництва;

-         лист – зобов’язання про те, що господарство гарантує одержанні бюджетні кошти використати згідно цільового призначення (на покращення кормової бази,закупівлі фермерського обладнання, закупівлі племінних тварин та ін.).

         Розрахунок коштів буде проведено у процентному відношенні від утримання поголів’я в переводі на умовне поголів’я станом на 01.07.2017 р. та кінцевий розрахунок в кінці року 01 .12 2017 року.

       Виділенні кошти у сумі 150 тисяч гривень допоможуть сільськогосподарським підприємствам утримувати, а також стабілізувати чисельність поголів’я худоби, підвищити продуктивність тварин та наростити виробництво продукції тваринництва.

   

3.Фінансова підтримка діючим та новоствореним сімейним фермам.

В районні спостерігається тенденція зменшення поголів’я корі за 2014р. – на 2,4%, за 2015р. – на 2,9%, за 2016рік – на 0,7%, причиною зменшення якого являються низькі ціни на молочну продукцію.

         Зважаючи на те, що 98,4 % молока виробляється в індивідуальних господарствах населення, а також з метою збереження поголів’я, що залишилось надавати доплату сімейним фермам.

Метою створення сімейної ферми є забезпечення молочними продуктами державні установи (садочки, школи та лікарні) та населення міст екологічно чистою продукцією, збереження поголів’я великої рогатої худоби (корів молочного напрямку продуктивності) в районі.

На перспективу, на базі сімейних ферм можуть бути створені молоко заготівельні кооперативи з подальшою переробкою молочної сировини.

Фінансова підтримка буде надаватися новоствореним сімейним фермам, які утримують в своїх дворах чи побудованих тваринницьких приміщеннях від 5 до 15 корів молочного напрямку продуктивності.

Часткова компенсація до 30% відшкодування буде надаватися сімейним фермам на закупівлю фермерського обладнання (доїльні установки, холодильники, гноєтранспортери, тракторів з пречепним обладнанням для заготівлі кормів) та закупівлі племінної худоби.

Для одержання фінансової підтримки на розгляд районної комісії необхідно подати:

-       документи, що засвідчують закупівлю племінних тварин в племінному господарстві (накладну, квитанцію про оплату, ветеринарне обстеження, паспорти та племенні свідоцтва тварин);

-       документи по закупівлі фермерського обладнання (накладна, квитанція про оплату, гарантійний паспорт);

-       копія паспорта, ідентифікаційного коду та рахунку з банку фізичної особи;

-       міні бізнес-план новоствореної сімейної ферми на перспективу (3 роки);

-       письмове зобов’язання про задовільні умови утримання худоби, дотримання відповідних ветеринарно-санітарних та екологічних вимог.

Новоствореним сімейним фермам щомісячно подавати до 1 числа звітність в відділ АПР по виробничих показниках та про наявність поголів’я корів.

На підтримку даної програми необхідно до 250 тис. гривень на закупівлю фермерського обладнання (доїльні установки, холодильники, гноєтранспортери, тракторів з пречипним обладнанням для заготівлі кормів), кормів та закупівлі племінної худоби.

4. Компенсація за посів озимого жита та гречки.

Оскільки  господарства проводять посів, тих культур, які є найбільш економічно вигідні, тому потрібна часткова компенсації за посів озимого жита та гречки, які найбільш затребуванні у харчопереробні промисловості нашого регіону та є більш затратні при вирощуванні.

Для отримання компенсації за посів озимого жита та гречки з районного бюджету у відділі АПР утворюється комісія за участю представника фінансового управління району, яка розглядає заявку подану від сільськогосподарських підприємтсва про отримання компенсації за посів озимого жита та гречки та перелік документів, які підтверджують достовірність посіву даних культур, а саме:

Копія статистичної звітності про фактичо засіяну площу озимого жита та гречки (форма 4с/г та форма 37 с/г).

Рішення комісії оформляється протоколом.

Для реалізації даної програми з районного бюджету портібно виділити у 2017 році - 70,0 тис. грн.

За рахунок залучення бюджетних коштів всіх рівнів стимулювати сільськогосподарське виробництво до нарощення поголів’я великої рогатої худоби для збільшення виробництва сільськогосподарської продукції та забезпечення молочними продуктами державні установи, населення екологічно чистою продукцією.

      

ВІДПОВІДАЛЬНІ ВИКОНАВЦІ

Контроль за цільовим і ефективним виконанням завдань програми покласти на начальника відділу АПР І. Кузьм’яка.

Виконавці програми – спеціалісти відділу АПР.

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОГРАМИ

w    Досягнення приросту виробництва сільськогосподарської продукції;

w  Покращення генетичного стану маточного поголів’я за рахунок чого – очікується підвищення продуктивності сільськогосподарських тварин.

w  Підведення підсумків господарсько-фінансової діяльності сільськогосподарських підприємств, відзначення кращих, проведення виставки сільськогосподарської продукції, вирощеної в районі.

w  Збільшення кількості робочих місць.

w  Насичення ринку додатковими продуктами харчування та продуктами які найбільш затребуванні в харчопереробні промисловості нашого регіону.

w  Забезпечити стабільність утримання поголівя молочних корів в сільськогосподарських підприємствах та в населення, створення сімейних ферм на основі яких будуть створенні молоко заготівельні кооперативи.

Начальник відділу АПР

Миколаївської РДА                                                     І. Кузьм’як

ПАСПОРТ

(загальна характеристика регіональної програми)

„Ефективність ведення галузей сільського господарства

агропромислового комплексу

Миколаївського району у 2017 році”

1.  Ініціатор розроблення програми  Відділ агропромислового розвитку

2. 

Дата, номер і назва розпорядчого документа органу виконавчої влади про розроблення програми   

3. 

Розробник програми 

Відділ агропромислового розвитку
4.  Співрозробники програми   
5.  Відповідальний виконавець програми  Відділ агропромислового розвитку
6.  Учасники програми  Сільськогосподарські підприємства району
7.  Термін реалізації програми  2017 рік
7.1. 

Етапи виконання програми

(для довгострокових програм) 

-
8. 

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у виконанні програми

(для комплексних програм) 

районний бюджет
9.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми, всього,  540,0 тис. грн.
  у тому числі:   
9.1.  коштів місцевого бюджету 540,0 тис. грн.
  кошти обласного бюджету -
  коштів інших джерел   -

                      

          

Начальник відділу АПР _______________             -       І. Кузьмяк

                                                                                                                      

                                          

                                                 

              

                                                                                                        

                                                                     Додаток 1

Перелік завдань, заходів та показників районної цільової програми

“Ефективність ведення галузей сільського господарства

агропромислового комплексу Миколаївського  району у 2017 році”

№ з/п Назва завдання Заходи та показники на виконання завдання** Строк виконання заходу, показника Виконавці заходу, показника Фінансування

Очікуваний

результат

Джерела Обсяги, тис. грн  
2017 рік
1

Здешевлення

вартості штучного осім’яніння худоби в господарствах всіх форм власності.

  2017 Відділ АПР Районний бюджет 70,0  
2

Здешевлення утримання поголів’я великої рогатої худоби молочного   напрямку продуктивності в сільськогосподарських підприємствах.

  2017 Відділ АПР Районний бюджет 150,0  
3 Фінансова підтримка діючим та новоствореним сімейним фермам   2017 Відділ АПР Районний бюджет 250,0  
4 Компенсація зо посів озимого жита та гречки   2017 Відділ АПР Районний бюджет 70,0  
Усього:   540,0  
Усього на етап або на програму:   540,0  

        

     Начальник установи
         головного
розпорядника коштів                                І . Кузьм’як              ______________

                                                                                                                                                 (підпис)              

                                                                                                                                                   

 

       Відповідальний
       виконавець Програми                                                   І .Кузьм’як               ______________

                                                                                                                                                 (підпис)                             тел.:   51 –553

                

                                                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                               Додаток 2

Ресурсне забезпечення регіональної цільової програми

_„Ефективність ведення галузей сільського господарства агропромислового комплексу Миколаївського району у 2017 році”

тис. грн.

Обсяг коштів, які пропонується залучити на виконання програми 

 

Усього витрат на виконання програми 

2017 рік 

2017рік 

Обсяг ресурсів, усього,

у тому числі:

районний   бюджет*

540,0   540,0
районні, міські (міст обласного підпорядкування) бюджети  - - -

бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування 

- - -
кошти небюджетних джерел 

-

-

-

              

           *(кошти, які затверджені сесією районної ради)

                                                                                                                                           Додаток 3

Напрями діяльності та заходи регіональної цільової програми_„Ефективність ведення галузей сільського господарства агропромислового комплексу Миколаївського району у 2017 році”

N

з/п 

Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) 

Перелік

заходів програми 

Строк вико-

нання заходу 

Вико-

навці 

Джерела фінансування 

Орієнтовні обсяги фінансування (вартість), тис. гривень,

у тому числі: 

Очіку-

ваний результат 

1. Ефективне ведення сільського господарства

Здешевлення

вартості штучного осім’яніння худоби в господарствах всіх форм власності.

2017 Відділ АПР Районний бюджет 2017 рік – 70,0 тис. грн.  
2. Ефективне ведення сільського господарства

Здешевлення утримання поголів’я великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності в сільськогосподарських підприємств .

 

2017 Відділ АПР Районний бюджет 2017рік -150,0 тис. грн.  
3. Ефективне ведення сільського господарства Фінансова підтримка новоствореним сімейним фермам 2017 Відділ АПР Районний бюджет 2017 рік -250,0 тис. грн.  
4. Ефективне ведення сільського господарства Компенсація за посів озимого жита та гречки 2017 Відділ АПР Районний бюджет 2017рік -70,0 тис. грн.