Затверджено                                                               Затверджено

Перший заступник голови Миколаївської                 Рішення ___ сесії районної ради

державної адміністрації                                               №_____ від "____"__________2018р.

_________________ Я.Лукомський                             ___________________Т.Б.Зубрицький

"____"_____________2018р.

 

 

Комплексна програма

інформаційно-аналітичної роботи

в інтересах органів державної влади та управління,

протидії проявам терористичного характеру та організованій

злочинній діяльності і корупції

на території Миколаївського району на 2018 рік

 

Погоджено

Заступник голови Миколаївської

районної державної адміністрації

_________________ В.Козоглодюк

"____"_____________2018р.

 

Погоджено                                                                       Погоджено

Голова постійної комісії з питань                                 Голова постійної комісії з питань

економіки, бюджету, податків,                                      регламенту, депутатської етики,

розвитку підприємництва                                               дотримання законності,

Миколаївської районної ради                                       регуляторної політики,

_________________Л.І.Сорочак                                   децентралізації і запобігання та

"____"_______________2018р                                       врегулювання конфлікту інтересів

Миколаївської районної ради

__________________І.І. Данилко

                                                                                          "____"_______________2018р.

Погоджено                                                                       Погоджено

Начальник відділу економічної                                     Начальник фінансового управління

політики Миколаївської                                                 Миколаївської райдержадміністрації

райдержадміністрації

__________________М.І.Ланчевич                               __________________З.М.Москалюк

"____"________________2018р.                                     "_____"________________2018р.

Розробник

Стрийський МРВ УСБУ

У Львівській області

___________________І. О. Зарицький

"____"________________2018р.

м. Миколаїв

2018 рік

Керуючись Конституцією України (п. 2 ст. 119), законами України “Про Службу безпеки України” (ст. 18), “Про боротьбу з тероризмом” (ст.ст. 6, 9), “Про оперативно-розшукову діяльність” Стрийським МРВ Управління СБ України у Львівській області підготовлено Комплексну програму інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру та організованій злочинній діяльності і корупції на території Миколаївського району на 2018 рік.

Розділ 1. Основні положення.

1.1. Тероризм – суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, убивств, тортур, залякування населення та органів влади або вчинення інших посягань на життя чи здоров’я ні в чому не винних людей або погрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей.

Серед суб’єктів, які безпосередньо здійснюють боротьбу з тероризмом у межах своєї компетенції, є Служба безпеки України, яка є головним органом у загальнодержавній системі боротьби з терористичною діяльністю.

Координацію діяльності суб’єктів, які залучаються до боротьби з тероризмом, здійснює Антитерористичний центр при Службі безпеки України (в подальшому АТЦ при СБ України), який складається з Міжвідомчої координаційної комісії та штабу, а також регіональних координаційних груп (в подальшому РКГ АТЦ) та їх штабів, які створюються при регіональних органах Служби безпеки України, а на місцях – районні підрозділи УСБ України.

Служба безпеки України здійснює боротьбу з тероризмом шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, спрямованих на запобігання, виявлення та припинення терористичної діяльності, у тому числі міжнародної; збирає інформацію про діяльність іноземних та міжнародних терористичних організацій; провадить у межах визначених чинним законодавством повноважень виключно з метою отримання упереджувальної інформації у разі загрози вчинення терористичного акту або при проведенні антитерористичної операції оперативно-технічні пошукові заходи у системах і каналах телекомунікацій, які можуть використовуватися терористами; забезпечує через Антитерористичний центр при Службі безпеки України організацію і проведення антитерористичних заходів, координацію діяльності суб’єктів боротьби з тероризмом відповідно до визначеної законодавством України компетенції; здійснює досудове слідство у справах про злочини, пов’язані з терористичною діяльністю; забезпечує безпеку від терористичних посягань установ України за межами її території, їх співробітників та членів їхніх сімей.

Організаційне забезпечення роботи координаційних груп здійснюється регіональними органами Служби безпеки України.

Метою даної програми антитерористичних заходів є розробка і здійснення скоординованих заходів районних органів державної влади та управління щодо запобігання терористичним актам на території безпосередньо м. Миколаєва та Миколаївського району чи проти інтересів України.

Основними завданнями Програми є:

- своєчасне інформування органів влади та управління з питань забезпечення державної безпеки для прийняття управлінських рішень;

- проведення моніторингу розвитку ситуації в районі, пов’язаного у першу чергу з активізацією міжнародного тероризму і екстремізму;

- активізація діяльності спеціальних служб та правоохоронних органів щодо отримання упереджувальної інформації про можливу загрозу вчинення терористичних актів на території міста і району проти національної безпеки та інтересів України;

- залучення до організації і проведення антитерористичних операцій та спільно з РКГ АТЦ координація діяльності суб’єктів, які ведуть боротьбу з тероризмом чи залучаються до конкретних антитерористичних операцій;

- участь у проведенні командно-штабних і тактико-спеціальних навчань і тренувань.

Розділ 2. Організаційні заходи

2.1. У процесі здійснення оперативно-розшукової діяльності забезпечити здобуття та системний аналіз інформації, на основі якої готувати прогнозний моніторинг обстановки в районі. Головну увагу акцентувати на виявленні передумов до назрівання надзвичайних ситуацій та негативних процесів в економічній, політичній і соціальній сферах. З урахуванням особливостей і гостроти викритих негативних процесів, здійснювати інформаційне забезпечення Миколаївської районної державної адміністрації, районної ради та міської ради, установ і відомств для прийняття управлінських рішень.

Виконавець: Стрийський МРВ Управління СБ України у Львівській області, органи виконавчої влади і місцевого самоврядування.

2.2. З метою профілактики правопорушень у сфері державної безпеки, з використанням регіональних засобів масової інформації, розпочати практику регулярного доведення до населення регіону відомостей про факти викритої злочинної діяльності, що віднесена до компетенції органів Служби безпеки України, а також про стан злочинності і заходи, які вживаються щодо зниження її рівня.

Виконавець: Стрийський МРВ Управління СБ України у Львівській області, місцеві засоби масової інформації.

2.3. З метою посилення контролю за охороною основних державних установ, життєво важливих і техногенно-небезпечних об’єктів Миколаївського району розробити (ІІ квартал 2017 року), організувати та продовжувати виконання комплексу заходів, спрямованих на їх захист.

Здійснити (ІІ квартал 2018 року) заходи по удосконаленню механізму взаємодії органів влади та управління, по перевірці і аналізу стану безпеки, надійності охоронно-режимних та попереджувальних заходів на техногенно-небезпечних об’єктах, визначенню та усуненню недоліків у цій сфері.

Виконавець: Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області.

Розділ 3. Правоохоронні заходи

            3.1. З метою прогнозування ситуації щодо сучасного розвитку кримінального середовища, яке може бути причетне до терористичної діяльності, проводити (постійно) його моніторинг, проблему вивчати із зацікавленими підрозділами Миколаївського ВП Стрийського ВП ГУНП у Львівській області.

Виконавець: Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області, Миколаївський ВП Стрийський ВП у Львівській області.

3.2. З метою виявлення та перекриття каналів ввезення в регіон зброї, вибухівки та інших засобів терору розробити (ІІ квартал 2018 року) та впровадити дієву систему заходів щодо здобування упереджувальної інформації про їх вірогідні переміщення по території району, в тому числі транзитні.

Активізувати залучення населення до виявлення можливих місць концентрації нелегальних мігрантів в районі, висвітлювати через засоби масової інформації основні аспекти протидії незаконній міграції в контексті боротьби з міжнародним тероризмом.

Виконавець: Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області, Миколаївський ВП Стрийський ВП ГУНП у Львівській області.

3.3. З метою удосконалення координаційних механізмів АТЦ при УСБ України та її штабу щодо взаємодії районних підрозділів міністерств та інших органів виконавчої влади, які залучаються до антитерористичних заходів, брати участь (постійно, згідно з окремо розробленим планом) із залученням спецпідрозділів УСБ України та ГУ НП у Львівській області у відповідних командно-штабних і тактико-спеціальних навчаннях та тренуваннях з протидії можливим терористичним проявам на базі уразливих у терористичному відношенні об’єктах та в місцях із масовим перебуванням людей.

Виконавець: Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області, Миколаївський ВП Стрийський ВП ГУНП у Львівській області, Миколаївський районний відділ Головного управління державної служби надзвичайних ситуацій України у Львівській області, відділ з питань цивільного захисту, взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної, оборонної роботи, запобігання та виявлення корупції апарату Миколаївської РДА;

3.4. У межах наданих повноважень здійснювати систематичний аналіз отримуваної інформації з проблем тероризму і політичного екстремізму, організованої злочинної діяльності насильницького спрямування і нелегальної міграції, захисту техногенно-небезпечних об’єктів, на підставі якої визначати передумови до загострення ситуації на території Миколаївського району та вносити зміни у відповідні спільні плани.

Виконавець: Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області.

3.5. З метою запобігання перенесення на територію району діяльності міжнародних терористичних організацій, попередження проявів терористичного характеру, забезпечення безпеки населення району, активізувати діяльність, розробляти та здійснювати додаткові заходи (постійно) щодо забезпечення надійного контролю за обстановкою в місцях масового скупчення людей, а також виявлення осіб, які виношують наміри здійснити теракти.

Виконавець: Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області.

3.6. Постійно здійснювати оперативно-розшукові та профілактичні заходи, спрямовані на захист громадян від вимагання, а також виявлення фактів корупції та хабарництва.

Виконавець: Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області.

Розділ 4. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення, очікувані результати

4.1.Фінансування здійснювати за рахунок коштів місцевого і районного бюджетів.

4.2.Для якісного виконання Стрийським МРВ УСБУ у Львівській області покладених завдань щодо інформаційно-аналітичної роботи в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам терористичного характеру, участі в підготовці та проведенні антитерористичних операцій, навчально-тренувального процесу вирішити питання про виділення коштів для придбання паливно-мастильних матеріалів та запчастин для службових транспортних засобів та придбання оргтехніки для забезпечення належних умов праці співробітників МРВ УСБ України, які в силу функціональних обов’язків організовують та проводять антитерористичні заходи.

Виконавець: Миколаївська районна рада, Стрийський МРВ УСБ України у Львівській області.                                                              

4.3.В результаті виконання запланованих заходів, передбачених вищевказаною Програмою, очікується зниження росту правопорушень в сфері охорони державної таємниці, службової інформації та інформаційної безпеки, недопущення корупційних проявів, незаконного ввезення зброї та вибухівки, а також скоєння терористичних актів в регіоні. Крім того, очікується підвищення якості оперативно-розшукової та контррозвідувальної діяльності органів СБУ, авторитету правоохоронних органів в цілому, а також забезпечення належними умовами праці співробітників Стрийського МРВ УСБ України.

НачальникаСтрийського МРВ

УСБУу Львівській області                                                        І. О. Зарицький                                                

ПАСПОРТ

Комплексної програми

інформаційно-аналітичної роботи

в інтересах органів державної влади та управління, протидії проявам

терористичного характеру та організованій злочинній діяльності

і корупції на території Миколаївського району

на 2018 рік (надалі - Програма)

1. Ініціатор розроблення Програми     -   Стрийський МРВ УСБ України

                                                            у Львівській області.

2. Дата, номер документа
про затвердження Програми                  -     ___________________________                                                                     від ___.___.2018 р.

3. Розробники Програми:                     -     Стрийський МРВ УСБ України

                                                                         у Львівській області .

 

4. Відповідальний виконавець Програми - Стрийський МРВ УСБ України

                                                                  у Львівській області.

5. Учасники Програми                            -     Стрийський МРВ УСБ України

                                                                           у Львівській області,

Миколаївська районна рада.

                                                                  

6. Термін реалізації програми                -   2018 рік.

7. Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для реалізації
Програми, тис. грн., всього,                    -     на 2018рік - 50,0тис. грн..,

2018 рік – у межах бюджетних   призначень, у тому числі:

7.1. коштів районного бюджету              -     на 2018рік - 50,0тис. грн.

7.2.коштів місцевого бюджету               -  


          

  

Начальник Стрийського МРВ

УСБУу Львівській області                                                     І. О. Зарицький